Увага! Змінено електронну адресу для прийому статей

Опитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Владимир Ольга

кафедра менеджменту підприємницької діяльності

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

«Нові наукові ідеї повинні обліковуватись, реєструватись і

мати серйозний науковий супровід до моменту

конкретного їх впровадження»

Як відомо, на даний час, не дивлячись на відсутність матеріальної зацікавленості в науковій творчості, рядом інституцій, включаючи органи державного управління та місцевого самоврядування, оголошено розмаїті конкурси на кращу ідею, пропозицію, розробку в соціально-економічній та технологічній сферах.

Практика засвідчила, що в умовах навіть однієї кафедри лише за останній період на адресу конкурсних комісій відправлено цілий ряд достатньо обґрунтованих пропозицій. Зокрема, про те як здешевити індивідуальне житлове будівництво для молоді, про створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні на період до 2015 р., про перспективні напрями переробки бджоло продуктів.

Яка сила надихає молодих науковців на творчу діяльність без матеріального зацікавлення? Встановлено, що на першому плані виступає вольовий чинник: навчання в аспірантурі, докторантурі, бажання здобувача працевлаштуватись у вищому навчальному закладі, науковому секторі, особисте честолюбство, прагнення просуватись по кар’єрній драбині.

Пропозиції. З метою підтримки творчої потенції генерації молодих науковців необхідно законодавчо передбачити механізми надання їм матеріальної та моральної підтримки. Першим кроком у реалізації ідеї є відкриття рубрики та безкоштовна публікація у ній цікавих ідей.