Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи)

Название: Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи)
Authors: Стойко, Ігор
Гецько, Василь
Библиографическое описание: Стойко І., Гецько В. Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи / Ігор Стойко, Василь Гецько // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 109-118.
Другие названия: Influence of culture is on development of corporations (on the example of corporations of the USA, Japan, countries of Western Europe)
Дата публикации: 2010
Издатель: «Терно-граф»
УДК: УДК 331.101
Ключевые слова: корпоративна культура
етика корпоративних відносин
управління персоналом
Краткий обзор (реферат): Поданий порівняльний аналіз особливостей елементів економічної культури США, Японії, країн Західної Європи. Узагальнено досвід різних країн і різних компаній з вироблення етики внутрішньофірмових і міжфірмових ділових відносин в контектсі використання досвіду для українських підприємств
Abstract. The comparative analysis of features of elements of economic culture of the USA, Japan, countries of Western Europe is given. Generalized experience of different countries and different companies from making of ethics of внутріфірмових and міжфірмових business relationships in the контектсі use of experience for the Ukrainian enterprises
URI:

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/635