Влив корпоративної культури на подолання конфліктів на підприємстві як важливий напрямок забезпечення ефективності праці менеджера

Название: Влив корпоративної культури на подолання конфліктів на підприємстві як важливий напрямок забезпечення ефективності праці менеджера
Authors: Нагорняк, Галина
Мулярчук, Василь
Galyna, Nagornyak
Vasyl, Muliarchuk
Библиографическое описание: Нагорняк Г. Влив корпоративної культури на подолання конфліктів на підприємстві як важливий напрямок забезпечення ефективності праці менеджера / Галиня Нагорняк, Василь Мулярчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 83-93.
Другие названия: Poured of corporate culture on overcoming conflicts on enterprise as important direction of providing of efficiency manager’s labour
Дата публикации: 2010
Издатель: «Терно-граф»
УДК: 658.310.9
Ключевые слова: конфлікт
конфліктна ситуація
корпоративна культура
мотивація
менеджер
ефективність праці менеджера
команда
стратегія
етап конфлікту
ситуація
поведінка
компроміс
інтеграція
Краткий обзор (реферат): У статті розглянуто особливості виникнення та проблеми подолання конфліктів на підприємстві, роль корпоративної культури в забезпеченні ефективності праці менеджера та запропоновано різноманітні шляхи запобігання та усунення важких наслідків конфліктних ситуацій.
In the article the features of origin and problem of overcoming conflicts on an enterprise are considered, role of corporate culture in providing of efficiency of manager’s labour and the various ways of prevention and removal of heavy consequences of conflicts situations are offered.
URI:

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/629