There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Конференція 2012

«Інновації – запорука прогресивного розвитку держави та достатку її народу»


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

21 березня 2012 року 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток навчально-науково-виробничих комплексів в умовах трансформаційної економіки» пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича.

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Стан, перспективи та інноваційні шляхи розвитку навчально-науково-виробничих комплексів.

2. Маркетинг інновацій, трансфер технологій та інтелектуальна власність.

3. Державна інноваційна політика розвитку навчально-науково-виробничих комплексів.

4. Наука і підприємництво.

5. Актуальні проблеми управління людськими ресурсами: економічний та психологічний аспекти.


СПІВГОЛОВИ

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Митник М.  М. – голова організаційного комітету, перший проректор,

Рогатинський Р.  М. – співголова, проректор з наукової роботи, д.т.н., професор;

Запорожан І.  Г. – співголова, начальник управління освіти і науки Тернопільської ОДА;

Турський І.  В. співголова, секретар Тернопільської міської ради;

Бородюк М.  С. – співголова, голова правління Тернопільської меблевої фабрики.


ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:  

Дудкін П.  Д. – к.е.н., доцент, декан факультету управління та бізнесу у виробництві;.

Андрушків Б.  М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності;

Кирич Н.  Б. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері;

Буняк Н.  А. – д.п.н., професор, завідувач кафедри психології у виробничій сфері;

Стойко І.  І. – к.т.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності;

Паляниця В.  А. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності;

Малюта Л.  Я. – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту підприємницької діяльності;

Вовк Ю.  Я. – к.т.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності.


СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Вовк Ю.  Я. – к.т.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

Мельник Л.  М. – інженер кафедри МП.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

За результатами роботи планується видати збірник доповідей і тез конференції. Рекомендовані організаційним комітетом доповіді у вигляді наукових статей будуть опубліковані у фаховому електронному виданні: «Соціально-економічні проблеми і держава».


Реєстраційну форму, один примірник підписаний авторами тез чи доповідей та їх електронну версію необхідно подати в оргкомітет не пізніше 12 березня 2012 року.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold)

Ім'я та прізвище автора (співавторів)  

(Times New Roman, 12 pt., bold)

Організація, країна (Times New Roman, 12  pt), (пропуск рядка 10 pt.)

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., bold) (пропуск рядка 10 pt.)

Ім'я та прізвище автора (співавторів)  

англійською мовою (Times New Roman, 12 pt, bold)

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою  

(Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск рядка 10 pt.)

Тези доповідей обсягом 1-2 повних сторінки друкуються на листках білого паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір - 12 pt., інтервал - одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп'ютері у форматах *.jpeg, *.tiff, *.bmp.Тези оформляти з використанням шаблону:

shablon-tez.dot

Інформаційне повідомлення конференції

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian