Проводиться набір статей у черговий осінній Випуск 2(21) 2019 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Уляна Митник

студентка II курсу факультету

„Управління та бізнесу у виробництві” ТНТУ імені Івана Пулюя

 

Законодавчі та нормативні протиріччя

у сфері державного управління малим бізнесом

 

В сучасній ринково орієнтованій економіці молодої України інститут малого бізнесу відіграє важливу роль у її становленні. Його розвиток неможливий без відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення. Зокрема, досвід зарубіжних держав свідчить, що належне функціонування умовно незалежної економічної системи загалом на перших етапах потребує державного регулювання. На даний час Україна має колізійне законодавче та слабо обґрунтоване нормативно-правове забезпечення державної політики щодо підтримки малого підприємництва.

Наприклад, колізійними є норми Податкового кодексу України. Так, загальні норми звітності та декларування можуть бути застосовані до платників єдиного податку попри спеціальні норми звітності, визначені Указом про спрощену систему оподаткування. Тобто, якщо зараз підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування, звітують за особливими – спрощеними правилами, то за новим податковим законодавством до них може бути застосована і загальна система звітності та декларування, а для цього необхідними є послуги бухгалтера. Наступною проблемою є застосування фіксованого податку на ринках. З одного боку, підприємець, який здійснює свою діяльність на ринку, є платником ринкового збору. Однак згідного Податкового кодексу ринковий збір скасований з 1 січня 2011 року. Хоч і у Податковому кодексі існує правило „всі неузгодженості, колізії правових норм повинні трактуватися на користь платника податків”, проте досі на практиці воно не знайшло свого втілення, оскільки колізійні норми завжди трактуються не на користь підприємців. Підтвердженням є судова практика, коли лише суди ставали на бік підприємців.

Ст. 42 КУ забезпечує кожному право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Ця норма має свій розвиток у Господарському кодексі України, інших законодавчих та нормативно-правових актах, серед яких потрібно назвати Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 р. і Указ Президента України “Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р. № 727/98. Законом України від 21.12.2000 р. прийнята Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

Малий бізнес відіграє важливу роль в економічній та соціальній сферах життя, сприяє зменшенню безробіття, створюючи нові робочі місця, збільшує бюджетні надходження. Наприклад, в США малі підприємства складають 99,7% всіх приватних підприємств держави і забезпечують при цьому більше половини працівників приватного сектору Америки.

Для сприяння розвитку малого бізнесу потрібно подолати високий рівень бюрократизму, корупції, фіскального тиску держави, удосконалити систему оподаткування та систему боротьби з недобросовісною конкуренцією. Крім цього, необхідно вирішити проблему кадрового забезпечення малого бізнесу, оскільки малі підприємства, як правило, не мають можливостей для залучення висококваліфікованих, а відповідно й високооплачуваних менеджерів та бухгалтерів.

Таким чином, необхідним є приведення українського законодавства у відповідність з міжнародним. Водночас, приймаючи норми міжнародного права потрібно враховувати специфіку економічної системи нашої держави. При цьому, всі норми мають бути не лише формально закріпленими, а й бути придатними до використання. Наприклад, хоч основні напрями підтримки малого бізнесу є законодавчо закріпленими, але на практиці впровадження їх у життя виявилося складним. Основними причинами цього є не лише недостатність фінансових ресурсів, а й складніссть реформування економіки в сучасних умовах. Доцільним є законодавче вирівнювання умов діяльності в малому бізнесі з умовами діяльності в інших секторах економіки.

У зв’язку з цим своєчасною є ініціатива розробки інституційних засад Економічної Конституції України, над якою вже третій рік активно працює кафедра „менеджменту підприємницької діяльності” нашого університету. Власне вона регламентуватиме економічну діяльність, у тому числі і діяльність у сфері малого бізнесу, що, без сумніву, матиме суттєвий вплив на ліквідацію хаотичності в розвитку малого бізнесу та впорядкування його діяльності.

 


 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

cosmos_logo_big

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

У перспективі:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian