There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 
В сучасній ринково орієнтованій економіці інститут малого бізнесу відіграє важливу роль

Шановні читачі!

 

В порядку експерименту редколегією журналу запроваджується рубрика: «Молоді учені, аспіранти та студенство про проблеми та протиріччя розвитку національної економіки та регіональних господарських механзмів».

У цьому номері подаємо перші репліки з даної проблематики.

Закликаємо все студентсво, молодих науковців, здобувачів та аспірантів до співпраці.

Надіємося, що після перших публікацій Український союз промисловців та підприємців, регіональні профспілки та зацікавлені наукові громадські об'єднання, органи місцевого самоврядування, державної влади знайдуть можливість підтримати творчу молодь у пошуку шляхів удосконалення управління національноєю економікою та знайдуть кошти для оголошення конкурсів у тій чи іншій сфері господарської діяльності.

У добру дорогу молодій творчій думці та успішного впровадження у життя.

Головний редактор

Богдан Андрушків


 

Уляна Митник

студентка II курсу факультету

„Управління та бізнесу у виробництві” ТНТУ імені Івана Пулюя

 

Законодавчі та нормативні протиріччя

у сфері державного управління малим бізнесом

 

В сучасній ринково орієнтованій економіці молодої України інститут малого бізнесу відіграє важливу роль у її становленні. Його розвиток неможливий без відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення. Зокрема, досвід зарубіжних держав свідчить, що належне функціонування умовно незалежної економічної системи загалом на перших етапах потребує державного регулювання. На даний час Україна має колізійне законодавче та слабо обґрунтоване нормативно-правове забезпечення державної політики щодо підтримки малого підприємництва.

Read more...

 

Ольга ПОГАЙДАК


На даний час, за даними органів статистичної звітності на 20% скоротилось число малих підприємницьких формувань.

Яка причина згортання підприємницької діяльності? Неглибокий екскурс у минуле розвитку підприємницької діяльності показує наступне:

Read more...

 

Владимир Ольга

кафедра менеджменту підприємницької діяльності

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

«Нові наукові ідеї повинні обліковуватись, реєструватись і

мати серйозний науковий супровід до моменту

конкретного їх впровадження»

Як відомо, на даний час, не дивлячись на відсутність матеріальної зацікавленості в науковій творчості, рядом інституцій, включаючи органи державного управління та місцевого самоврядування, оголошено розмаїті конкурси на кращу ідею, пропозицію, розробку в соціально-економічній та технологічній сферах.

Read more...

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian