There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Ольга ПОГАЙДАК


На даний час, за даними органів статистичної звітності на 20% скоротилось число малих підприємницьких формувань.

Яка причина згортання підприємницької діяльності? Неглибокий екскурс у минуле розвитку підприємницької діяльності показує наступне:

-  перехід на ринкові умови господарювання розв’язав руки для розвитку підприємницької діяльності. Проте, підприємницька діяльність супроводжується рядом проблем, пов’язаних із реєстрацією суб’єкта підприємницької діяльності та організацією його діяльності, податковим та банківським обслуговуванням даної діяльності, обліком роботи та несенням відповідальності, що постали перед нею тією загорожею, через яку, в силу професійної непідготовленості та низького рівня бізнес-культури підприємці не змогли переступити. Як результат, 50% малих підприємств виявились мертвонародженими;

-   несприятливий інвестиційний та податковий клімат змусили третину підприємств працювати у тіні;

-  безвідповідальна діяльність близько сімнадцяти контролюючих органів створила нестерпні умови та викликала акції протесту, що мали місце протягом 2010-2011 років.

Банальне запитання. Чому такі процеси мають місце в національній економіці?

Банальна відповідь. Відсутність обґрунтованого законодавства та нормативно-правової бази, яка б створила сприятливий ґрунт для розвитку підприємницької діяльності.

Пропозиції. Створення єдиного самодостатнього економічного організму, який би забезпечував самоіснування, відтворення та висхідний розвиток національної економіки. У ньому повинен домінувати такий рівень свідомості, за якого б відповідальність та контроль були направлені не на процеси збору податків, а на забезпечення ефективного функціонування даного організму. Сьогодні, власне розрив взаємовідносин між обліком, відповідальністю, ефективністю та раціональністю породив те, що більша половина малих підприємств «вмерла», а та що залишилась – перебуває на стадії виживання. Вбивче, у багатьох випадках, на економіку та на діяльність господарюючих суб’єктів впливають і політичні протиріччя.


 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian