Опубліковано черговий випуск журналу 2 (27) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстрація



Опитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Редакційна колегія


Bohdan Andrushkiv - President of the Journal, Dr., Prof., Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Honored worker of science and technique of Ukraine, Ukraine;
Nataliia Marynenko – Editor-in-chief, Dr., Prof., Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ukraine;
Diana Rokita-Poskart - Ph.D, Opole University of Technology, Poland;
Brygida Klemens – PhD, Opole University of Technology, Poland;
Emira Kozarević – PhD, Full Profesor, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina;
Safet Kozarević – PhD, Full Professor, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina;
Margarita Boiko - Dr., Prof., Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine;
Oksana Vivchar – Dr., Prof., Ternopil National Economic University, Ukraine;
Ludmila Golovkova – Dr., Prof., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, Ukraine;
Ihor Hroznyi - Dr., Prof., Zaporizhzhia National University, Ukraine;
Vitalii Lutsiak – Dr., Assoc. Prof., Vinnytskiy National Agricultural University, Ukraine;

 

Андрушків Богдан Миколайович, президент видання, головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заслужений діяч науки і техніки України, Україна;



Мариненко Наталія Юріївна – головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна


Diana Rokita-Poskart  Ph.D, Faculty of Economics and Management,  Opole University of Technology, Poland


Brygida Klemens – PhD, Faculty of Economics and Management,  Opole University of Technology, Poland


Emira Kozarević – PhD, Full Profesor, Faculty of Economics, University of Tuzla , Bosnia and Herzegovina


Safet Kozarević – PhD, Full Professor, Faculty of Economics, University of Tuzla , Bosnia and Herzegovina


Бойко Маргарита Григорівна  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, Україна;


Вівчар Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, Україна;


Головкова Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпровського національного університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна;


Грозний Ігор Сергійович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету, Україна;


Луцяк Віталій Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, Україна;


Мостенська Тетяна Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна;


Рогатинський Роман Михайлович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна;


Співак Сергій Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна;


Струтинська Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна;


Тарасюк Галина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, декан факультет бізнесу та сфери обслуговування Державного університет «Житомирська політехніка», Україна;


Череп Алла Василівна  доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізький національний університет,  Україна;


Язлюк Борис Олегович  доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна.


Якимишин Лілія Ярославівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна;



Шерстюк Роман Петрович  відповідальний секретар видання, доктор економічних наук, доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна;


Оксентюк Роман Андрійович  технічний секретар видання, кандидат економічних наук, Україна.

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian