Проводиться набір статей у черговий осінній Випуск 2(21) 2019 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Випуск 2(19) 2018

TypeДата випускуНазваАвтор(и)
Other гру-2018 Титульний лист 2(19) -
Other гру-2018 Зміст 2(19) -
Article гру-2018 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності) Андрушків, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталія; Решетник, Віктор; Паляниця, Віктор; Андрушкив, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталья; Решетник, Виктор; Паляница, Виктор; Andrushkiv, Bohdan; Kirich, Natalia; Pogaidak, Olha; Reshetnyk, Victo; Palyanytsya, Viktor
Article гру-2018 ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН Шкільняк, Михайло; Кривокульська, Наталія; Шкильняк, Михаил; Кривокульская, Наталья; Shkilnyak, Mykhailо; Кryvokulska, Nataliia
Article гру-2018 ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Владимир, Ольга; Владимир, Ольга; Vladymyr, Olha
Article гру-2018 ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ІМПОРТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Созанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr
Article гру-2018 АУТСОРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Ратинський, Вадим; Ратынский, Вадим; Ratynskyj, Vadym
Article гру-2018 СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Островська, Галина; Островская, Галина; Ostrovska, Halyna
Article гру-2018 АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА Строцень, Людмила; Строцень, Людмила; Strotsen, Liudmyla
Article гру-2018 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Омельчак, Ганна; Омельчак, Анна; Omel'chack, Ganna
Article гру-2018 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Мельник, Лілія; Шерстюк, Роман; Дяків, Лідія; Мельник, Лилия; Шерстюк, Роман; Дякив, Лидия; Melnyk, Liliya; Sherstiuk, Roman; Diakiv, Lidiia
Article гру-2018 АСПЕКТИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ Мельник, Ірина; Мельник, Ирина; Melnyk, Iryna
Article гру-2018 СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ І ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Мачуга, Роман; Machuga, Roman
Article гру-2018 ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Кужда, Тетяна; Кужда, Татьяна; Kuzhda, Tetiana
Article гру-2018 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Моторнюк, Уляна; Теребух, Марта; Кузяк, Вікторія; Моторнюк, Ульяна; Теребух, Марта; Кузяк, Виктория; Motorniuk, Uliana; Terebukh, Marta; Kuziak, Victoriia
Article гру-2018 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Олійник, Наталія; Бурик, Юлія; Олейник, Наталья; Бурик, Юлия; Oliinyk, Nataliia; Buryk, Juliia
 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

cosmos_logo_big

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

У перспективі:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian