Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Випуск 2(19) 2018

 

DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2018.02

 

Type 

Дата випуску 

Назва 

Автор(и) 

Other

гру-2018

Титульний лист 2(19)

-

Other

гру-2018

Зміст 2(19)

-

Article

гру-2018

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Олійник, Наталія; Бурик, Юлія; Олейник, Наталья; Бурик, Юлия; Oliinyk, Nataliia; Buryk, Juliia

Article

гру-2018

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Моторнюк, Уляна; Теребух, Марта; Кузяк, Вікторія; Моторнюк, Ульяна; Теребух, Марта; Кузяк, Виктория; Motorniuk, Uliana; Terebukh, Marta; Kuziak, Victoriia

Article

гру-2018

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Кужда, Тетяна; Кужда, Татьяна; Kuzhda, Tetiana

Article

гру-2018

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ І ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Мачуга, Роман; Machuga, Roman

Article

гру-2018

АСПЕКТИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

Мельник, Ірина; Мельник, Ирина; Melnyk, Iryna

Article

гру-2018

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мельник, Лілія; Шерстюк, Роман; Дяків, Лідія; Мельник, Лилия; Шерстюк, Роман; Дякив, Лидия; Melnyk, Liliya; Sherstiuk, Roman; Diakiv, Lidiia

Article

гру-2018

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Омельчак, Ганна; Омельчак, Анна; Omel'chack, Ganna

Article

гру-2018

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Строцень, Людмила; Строцень, Людмила; Strotsen, Liudmyla

Article

гру-2018

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Островська, Галина; Островская, Галина; Ostrovska, Halyna

Article

гру-2018

АУТСОРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ратинський, Вадим; Ратынский, Вадим; Ratynskyj, Vadym

Article

гру-2018

ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ІМПОРТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Созанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr

Article

гру-2018

ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Владимир, Ольга; Владимир, Ольга; Vladymyr, Olha

Article

гру-2018

ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН

Шкільняк, Михайло; Кривокульська, Наталія; Шкильняк, Михаил; Кривокульская, Наталья; Shkilnyak, Mykhailо; Кryvokulska, Nataliia

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 

Article

гру-2018

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)

Андрушків, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталія; Решетник, Віктор; Паляниця, Віктор; Андрушкив, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталья; Решетник, Виктор; Паляница, Виктор; Andrushkiv, Bohdan; Kirich, Natalia; Pogaidak, Olha; Reshetnyk, Victo; Palyanytsya, Viktor

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian