Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Електронне наукове фахове видання
«Соціально-економічні проблеми і держава»

Загальні вимоги до статей


До збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми і держава» приймаються рукописи наукових праць, що ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Обсяг рукопису – 6-8 сто­рінок (15-25 тис. знаків, як виняток, не більше 40 тис. знаків, разом з таблицями та рисунками). Кількість авторів – не більше трьох. Для публікації в науковому журналі необхідно подати матеріали на українській чи англійській мовах.

Редакція журналу приймає до публікування статті лише за умови дотримання вимог, визначених постановою Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, що передбачає такі обов’язкові структурні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними задачами;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких існує початок розв’язку існуючої проблеми і на котрі спирається автор;
  • невирішені раніше частини загальної проблеми виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
  • постановка завдання формулювання мети статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.


До статті додаються:

  • 1 примірник статті у друкованому вигляді і в електронному варіанті;
  • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання, адреса, e-mail, телефон).

 

Терміни:

Журнал Подати до Дата публікації
Випуск 1 1 квітня 1 червня
Випуск 2 1 жовтня 1 грудня 

Прийняття рішення про можливість публікації протягом 45 днів з дати надходження матеріалів.

 

Автори несуть відповідальність за точність наведеної інформації.

Поданий матеріал повинен бути оригінальним, не опублікованим раніше в інших друкованих виданнях. Автор бере на себе зобов'язання не публікувати представлений текст до публікації його в журналі. При подальшій публікації в інших виданнях, в них дається обов'язкове посилання на журнал із зазначенням його електронної адреси. Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту, достовірність представлених у ньому фактів і даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Рукописи, що оформлено без урахування викладених вимог, не розглядаються.
Автори статей можуть робити добровільні благодійні внески для розвитку журналу.

 

 

 

Розміщується:

Сторінка журналу:

http://sepd.tntu.edu.ua/

 

Інформація про журнал і вимоги щодо оформлення:

http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/rozmishchennyastatti

 

Журнал «Соціально-економічні проблеми і держава» в Інституційному репозитарії ТНТУ:

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/626

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian