Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Вимоги до анотації

Рекомендації зі складання анотації

Рекомендації зі складання анотації


Анотація - це один з видів скороченої форми представлення наукового тексту. Її призначення - привернути увагу читача, пробудити читацький інтерес сполученням суті дослідження за допомогою мінімальної кількості мовних засобів.


Існують наступні вимоги до структури та змісту анотації:

 • Інформативність і змістовність. Анотація повинна в узагальненому вигляді представляти зміст статті. У тексті анотації не варто використовувати загальні фрази, а також вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Передісторія (історія питання) може бути наведена тільки в тому випадку, якщо вона прямо пов'язана з розкриттям мети дослідження.
 • Оригінальність. Слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів роботи. Назва статті не повинна дублюватися в тексті анотації.
 • Чіткість, логічність і зв'язність викладу.
 • Компактність. Обсяг анотацій до статей, що подаються в журнал, повинен становити від 1800 до 2000 знаків з пробілами.


В анотації повинні бути представлені наступні аспекти змісту статті:

 • предмет, тема, мета роботи (вказуються в тому випадку, якщо вони не ясні з заголовка статті);
 • метод або методологія (їх доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи);
 • результати роботи (перевага віддається новим результатам і даними довгострокового значення, важливих відкриттів, висновків, які спростовують існуючі теорії, а також даними, які, на думку автора, мають практичне значення);
 • висновки (вони можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті).


Не рекомендується:

 • включати в анотацію таблиці, малюнки, схеми, діаграми і формули;
 • наводити посилання на номери публікацій з пристатейного списку літератури;
 • використовувати скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних. Якщо скорочення все ж вводяться, то при першому вживанні необхідно дати їх розшифровку.


При написанні анотації необхідно пам'ятати, що для читачів, фахівців у даній галузі знань або тих, хто цікавиться даною тематикою, вона буде надалі служити коротким рефератом, що дозволяє визначити необхідність звернення до повного тексту статті. За анотацією буде оцінюватися глибина проведеного дослідження, його новизна та актуальність.


Анотацію й назву статті перекладати на англійську мову із залучення професійного перекладача або викладача англійської мови із знанням економічної термінології! Редакція журналу не надає послуг із перекладу.

 

Статті, які містять анотації, складені невірно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опубліковані і надалі від таких авторів матеріали прийматися не будуть!!!

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian