Проводиться набір статей у черговий весняний Випуск 1(22) 2020 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Правила оформлення статті

 

Правила оформлення статті


При оформленні статті рекомендовано використовувати наступний шаблон: Завантажити


 1. Статті оформлюються на листах формату А4 (210х297 мм) з полями 2 см з усіх сторін; абзацні відступи – 1,25 см, інтервал одинарний.
 2. Розміри шрифтів: кегль: 12 «Times New Roman»;
 3. Для кожної статті ставити індекс УДК (з лівого боку, літери великі, шрифт жирний), рядком нижче JEL Classification (Journal of Economic Literature)
 4. Ім’я, прізвище – з правого боку, шрифт жирний, кегль 14.
 5. Після прізвища нижче зазначається назва установи – шрифт нормальний.
 6. Назва статті – вирівнювання посередні сторінки, літери великі, шрифт жирний, кегль 14.
 7. Анотація українською мовою – слово «Анотація» курсив, шрифт жирний. Текст анотації – шрифт курсивом. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (не менше 1800 знаків з пробілами), обов'язково вказати мету, завдання та результати дослідження. Рекомендації зі складання анотації
 8. Ключові слова – слова «Ключові слова» - курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив.
 9. Ім’я, прізвище російською мовою – вирівнювання з правого боку, шрифт жирний, кегль 14.
 10. Назва статті посередині сторінки, великі літери, кегль 14.
 11. Анотація російською мовою – слово «Аннотация» - курсив, шрифт жирний. Текс анотації – шрифт курсивом.
 12. Ключові слова російською мовою – слова «Ключевые слова» - курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив.
 13. Ім’я, прізвище англійською мовою – вирівнювання з правого боку, шрифт жирний, кегль 14.
 14. Ключові слова англійською мовою – слово «Keywords» - курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив.
 15. Назва статті посередині сторінки, великі літери, кегль 14.
 16. Анотація англійською мовою – слово «Abstract» - курсив, шрифт жирний. Текс анотації – шрифт курсивом.
 17. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6], [1, с. 5].
 18. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
 19. Список літератури оформляти в алфавітному порядку.
 20. References (правила оформлення за посиланням)

 

Приклад оформлення статті

УДК

JEL Classification:


Віктор Паляниця
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


РИЗИК: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Анотація. У статті наведено…

Ключові слова: розвиток, …

Виктор Паляныця

РИСК: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье рассмотрено…

Ключевые слова: развитие, …

Viktor Paliyanytsiya

RISK: APPLIED ASPECTS

Abstract. In the article… 

Keywords: development, …

Текст статті


Після ухвали редакційної колегії про можливість її опублікування відредагована стаття надсилається авторові для узгодження з виправленнями редактора одночасно з повідомленням про суму та термін оплати.

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian