Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Випуск 2(25) 2021

ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article гру-2021

Зміст. Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава" Випуск 2 (25), Грудень, 2021


-
Article гру-2021

Титул. Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава", Випуск 2 (25), Грудень, 2021


-
Article лис-2021

Трансфер технологій як основна складова для забезпечення інноваційної моделі розвитку України


Прудка, Ольга; Чайка, Дар’я; Prudka, O.; Chayka, D.
Article лис-2021 Using data mining to create innovations in education Chala, Nina; Voropai, Olga; Pichyk, Kateryna; Чала, Ніна; Воропай, Ольга; Пічик, Катерина
Article лис-2021

Тенденції розвитку банківського кредитування економіки в Україні


Костюк, Вікторія; Файчук, Ольга; Бобирець, Ярина; Kostiuk, Viktoriia; Faychuk, Olga; Bobyrets, Yaryna
Article лис-2021

Використання ланцюгів постачання в умовах діджиталізації економіки


Коляденко, Світлана; Koliadenko, Svitlana
Article лис-2021

Удосконалення маркетингового управління на підприємстві електроенергетики засобами інтернет маркетингу на прикладі АТ «Вінницяобленерго»


Буга, Наталія; Гаврилюк, Анастасія; Buha, Natalia; Havrylyuk, Anastasia
Article лис-2021

Тренди у продовольчій безпеці в пост-пандемічний період


Карп, Ірина; Вірковська, Анастасія; Karp, Iryna; Virkovska, Anastasiya
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Особливості мотивації підприємницької діяльності та чинники її розвитку


Періг, Ірина; Кулєшова, Ірина; Perig, Iryna; Kuleshova, Irina
Article лис-2021

Innovative component as a necessary factor for providing enterprises` development


Fedyshyn, Iryna; Kelechi, Ikeagwu Favour; Федишин, Ірина; Келечі, Фавоур Ікеагву
Article лис-2021 Peculiarities of IKEA management in the world and in Ukraine Yuzyk, Mariia; Юзик, Марія
Article лис-2021 Обліково-аналітичне відображення витрат на соціально відповідальну діяльність: проблеми та перспективи розвитку Клим, Надія; Плекан, Марія; Тесак, Олександра; Klym, Nadiia; Plekan, Mariia; Tesak, Alexandra
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Мотивація самозмін як умова розвитку особистості


Періг, Ірина; Пугарський, Станіслав; Perig, Iryna; Puharskyi, Stanislav
Article лис-2021

Діджиталізація процесів бухгалтерського обліку


Співак, Сергій; Панчишин, Діана; Скочиляс, Михайло; Яремчук, Катерина; Spivak, Serhii; Panchyshyn, Diana; Skochylias, Mykhailo; Yaremchuk, Kateryna
Article лис-2021

Інтеграція управлінського обліку в систему інформаційного забезпечення підприємства


Білоус, Ольга; Чабан, Наталія; Габура, Зоряна; Семенюк, Ольга; Bilous, Olga; Chaban, Natalia; Gabura, Zoryana; Semenyuk, Olga
Article лис-2021

Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством


Марущак, Леся; Бобик, Владислав; Шумило, Ангеліна; Кіндратів, Роман; Marushchak, Lesia; Bobyk, Vladyslav; Shumylo, Angelina; KindrativV, Roman
Article лис-2021

Моделювання динаміки розвитку та вдосконалення банківських установ інструментарієм кластерного аналізу


Гарматій, Наталія; Волобуєва, Юлія; Гарматій, Сергій; Сюрпіта, Софія; Harmatiy, Nataliya; Volobueva, Julia; Harmatii, Serhii; Surpita, Sophia
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Інфодемія та її вплив на поведінку людей в період карантину


Моначин, Інна; Гуменюк, Віта; Monachyn, Inna; Humeniuk, Vita
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Використання НЛП у психокорекційній роботі


Вишньовський, Василь; Мукан, Мар’яна; Vyshnyovsky, Vasyl; Mukan, Mariana
Article лис-2021

Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу


Виноградова, Олена; Недопако, Наталія; Крижко, Ольга; Vynogradova, Olena; Nedopako, Nataliia; Kryzhko, Olha
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Особливості та практичне застосування психологічного тесту– опитувальника персональний інвентарій (EPI) Г. Айзенка військовозобов’язаними


Моначин, Інна; Грицаюк, Юліана; Monachyn, Inna; Hrytsaiuk, Yuliana
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Феномен наслідування на прикладі ефекту Вертера


Вишньовський, Василь; Ісмаілова, Анастасія; Vyshnyovsky, Vasyl; Ismailova, Anastasiia
Article лис-2021

Підвищення економічної ефективності міжнародних вантажних автомобільних перевезень (на прикладі підприємств Тернопільської області)


Дмитрів, Дмитро; Дмитрів, Олена; Гавриляк, Ярослав; Dmytriv, Dmytro; Dmytriv, Olena; Gavriljak, Yaroslav
Article лис-2021

Використання інформаційних технологій у внутрішньому аудиті


Дорош, Ніна; Dorosh, Nina
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру


Вишньовський, Василь; Козак, Марія; Vyshnyovsky, Vasyl; Kozak, Mariia
Article лис-2021

Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства


Павликівська, Ольга; Галиняк, Леся; Pavlykivska, Olha; Halyniak, Lesia
Article лис-2021

Індустрія туризму: проблеми і перспективи відновлення та оновлення готельного бізнесу після пандемії коронавірусу


Стойко, Ігор; Зарихта, Дмитро; Бажанова, Наталія; Stoyko, Igor; Zarykhta, Dmytro; Bazhanova, Nataliia
Article лис-2021

Трансформація повноважень органів державної влади у сфері соціального захисту дітей за реформи децентралізації в Україні


Проценко, Олена; Protsenko, Olena
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Стресостійкість як риса особистості професіонала ДСНС


Вишньовський, Василь; Чайківський, Андрій; Vyshnyovsky, Vasyl; Chaikivskyi, Andrii
Article лис-2021

Ефективність механізмів розвитку людського потенціалу сільських територій


Корженівська, Наталія; Ясінецька, Ірина; Беспалий, Ігор; Korzhenivska, Nataliia; Yasinetska, Irina; Bespaliy, Igor
Article лис-2021

Конфіденційність особистих даних споживачів послуг індустрії гостинності в цифрову епоху


Тарасюк, Галина; Чагайда, Андрій; Tarasiuk, Halyna; Chahaida, Andrey
Article лис-2021

Діджиталізація документообігу: законодавчі аспекти, переваги та недоліки, ефективність впровадження


Королюк, Тетяна; Рапа, Наталія; Korolyuk, Tetyana; Rapa, Nataliia
Article лис-2021

Dynamics of innovative marketing components


Vivchar, Oksana; Ziailyk, Mariia; Вівчар, Оксана; Зяйлик, Марія
Article лис-2021 Звітність за МСФЗ в умовах діджиталізації бізнес-процесів Кіляр, Олександра; Синькевич, Надія; Kilyar, Oleksandra; Synkevych, Nadiya
Article лис-2021

Особливості розвитку соціального підприємництва на місцевому рівні


Панухник, Олена; Федотова, Яна; Голич, Наталія; Panukhnyk, Olena; Fedotova, Yana; Holych, Nataliia
Article лис-2021

Розвиток української державності як головний чинник радикальних суспільних трансформацій


Рудакевич, Марія; Рудакевич, Олег; Rudakevych, Mariia; Rudakevych, Oleg
Article лис-2021

Еволюція концепцій маркетингу: від маркетингу 2.0 до стратегії маркетингу цінності


Бурліцька, Оксана; Burlitska, Oksana
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Передумови інноваційного розвитку економіки


Хомин, Петро; Khomуn, Petro
Article лис-2021

Конкурентні переваги як основа успішної стратегії розвитку організації


Кирич, Наталія; Юрик, Наталія; Шведа, Наталія; Kyrych, Nataliia; Yuryk, Nataliia; Shveda, Nataliia
Article лис-2021

Нетикет: бізнес-середовище компанії в умовах пандемії


Химич, Ірина; Тимошик, Наталія; Винник, Тетяна; Подвірна, Тетяна; Khymych, Iryna; Tymoshyk, Nataliia; Vynnyk, Tetiana; Podvirna, Tetiana
Article лис-2021

Organizational and legal security of business trade secrets


Vivchar, Oksana; Redkva, Oksana; Garmatiuk, Oksana; Вівчар, Оксана; Редьква, Оксана; Гарматюк, Оксана
Article лис-2021

Інтернет-маркетинг та соціальні медіа у видавничому бізнесі


Шпилик, Світлана; Shpylyk, Svitlana
Article лис-2021

Теоретичні та правові засади організації надання публічних електронних послуг


Кужда, Тетяна; Луциків, Іванна; Гевко, Володимир; Kuzhda, Tetiana; Lutsykiv, Ivanna; Hevko, Volodymyr
Article лис-2021

Діджиталізація облікових процесів на підприємствах малого та середнього бізнесу


Співак, Сергій; Гундерук, Тетяна; Гогусь, Соломія; Чичун, Софія; Spivak, Serhii; Gunderuk, Tetiana; Hohus, Solomiia; Chychun, Sofiia
Article лис-2021

Цифрова трансформація сфер життя як основа зростання соціальної цінності


Берестецька, Олена; Різник, Наталія; Berestetska, Olena; Nataliia, Riznyk
Article лис-2021

Дослідження ринку транспортних послуг України в період кризи


Фалович, Володимир; Фалович, Наталія; Falovych, Vоlоdymyr; Falovych, Nataliia
Article лис-2021

Теоретичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства


Хомин, Петро; Носко, Тетяна; Колтуцька, Анастасія; Римлянська, Вікторія; Khomуn, Petro; Nosko, Tetiana; Koltutska, Anastasia; Rymlyanska, Victoria
Article лис-2021

Теоретичні засади формування інвестиційного потенціалу підприємств та напрями його розвитку


Машлій, Галина; Грицишин, Вікторія; Мосій, Ольга; Mashliy, Halyna; Hrytsyshyn, Viktoriia; Mosiy, Olga
Article лис-2021

Constructing a model of dual professional competences in engineering education


Sorokivska, Olena; Strutynska, Iryna; Melnyk, Liliya; Myshkovych, Olha; Сороківська, Олена; Струтинська, Ірина; Мельник, Лілія; Мишкович, Ольга
Article лис-2021

Месенджер-маркетинг як новий рівень комунікації з клієнтом


Семенюк, Світлана; Semenіuk, Svitlana
Article лис-2021

Удосконалення стратегічного управління банком на основі проведення економетричного моделювання ефективності його діяльності


Крамар, Ірина; Ціх, Галина; Нагорняк, Ірина; Покришка, Лілія; Kramar, Iryna; Tsikh, Halyna; Nahorniak, Iryna; Pokryshka, Lilia
Article лис-2021

Основні риси та особливості становлення поведінкової та експериментальної економіки


Демкура, Тарас; Маркович, Ірина; Demkura, Taras; Markovych, Iryna
Article лис-2021

Економічна освіта та наука як основа інноваційного зростання


Левицький, Віталій; Радинський, Сергій; Дячун, Ольга; Levytskyi, Vitalii; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Article лис-2021

Сучасні методи оцінки та маркетингового забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності


Оксентюк, Богдана; Oksentyuk, Bohdana
Article лис-2021

Вплив інформаційних технологій на обліково-аналітичну систему суб’єктів господарювання


Хомин, Петро; Плига, Уляна; Срога, Алла; Була, Олена; Khomуn, Petro; Pluha, Ulyana; Sroga, Alla; Bula, Olena
Article лис-2021

Діагностика секторів економіки на основі структурних зрушень в суб’єктах господарювання


Мариненко, Наталія; Гац, Любов; Артеменко, Людмила; Marynenko, Nataliia; Hats, Liubov; Artemenko, Liudmyla
Article лис-2021

Формування традицій фінансового забезпечення діяльності та розвиток банківської справи на землях Тернопільщини


Владимир, Ольга; Vladymyr, Olha
Article лис-2021

Сутність сталого розвитку і його турбулентність в світі та Україні


Маршалок, Тарас; Marshalok, Taras
Article лис-2021

Моделювання конкурентоспроможності торгівельного підприємства на основі економетричного підходу


Різник, Наталія; Берестецька, Олена; Іваськів, Неля; Riznyk, Nataliia; Berestetska, Olena; Ivaskiv, Nelya
Article лис-2021

Analysis of the main global trends for e-commerce


Kovalchyk, Olena; Kovalchyk, Iryna; Ковальчик, Олена; Ковальчик, Ірина
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Влада і колективна власність: досвід реалізації земельної реформи


Криськов, Андрій; Габрусєва, Наталія; Шостаківська, Надія; Kryskov, Andrii; Habrusieva, Nataliia; Shostakivska, Nadiia
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Система психодіагностики та психокорекції посттравматичних розладів у учасників бойових дій


Вишньовський, Василь; Левицька, Надія; Vyshnyovsky, Vasyl; Levytska, Nadiia
Article лис-2021

Міжнародний досвід інтернаціоналізації бізнесу в умовах економіки знань


Мартиняк, Ірина; Бакушевич, Іванна; Martyniak, Iryna; Bakushevych, Ivanna
Article лис-2021

Новації інтернет-банкінгу комерційних банків України в умовах пандемії Covid- 19


Іващук, Ольга; Ivashchuk, Olga
Article лис-2021

Воронка продажів – аналітичний інструмент маркетингу


Краузе, Ольга; Піняк, Ірина; Krause, Olga; Pinyak, Iryna
Article лис-2021

Функціональні механізми об’єднаних територіальних громад у контексті розгляду парадигми спільнот


Кузь, Тетяна; Малюта, Людмила; Гагалюк, Ольга; Kuz, Tetiana; Maliuta, Liudmyla; Hahaliuk, Olha
Article лис-2021

Конкурентоспроможність підприємств у контексті сталого розвитку


Голда, Надія; Golda, Nadiia
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Самотність під час пандемії та її подолання


Вишньовський, Василь; Сумко, Віталій; Vyshnyovsky, Vasyl; Sumko, Vitaliy
Article лис-2021

Діджиталізація обліку – перспективи розвитку


Павликівська, Ольга; Марущак, Леся; Білоус, Ольга; Pavlykivska, Olha; Marushchak, Lesia; Bilous, Olga
Article лис-2021

Креативний менеджмент як домінанта інноваційних підприємств


Островська, Галина; Ostrovska, Halyna
Article лис-2021

Вплив пандемії COVID-19 на розвиток туризму в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення


Шерстюк, Роман; Владимир, Ольга; Дудкін, Павло; Дудкіна, Олена; Sherstiuk, Roman; Vladymyr, Olha; Dudkin, Pavlo; Dudkina, Olena
Article лис-2021

Ефективне управління в умовах пандемії COVID-19: ґендерні аспекти


Щигельська, Галина; Потіха, Оксана; Чоп, Тамара; Shchyhelska, Halyna; Potikha, Oksana; Chop, Tamara
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Управління використанням природних ресурсів – вимога глобалізму


Андрушків, Богдан; Безкоровайний, Зіновій; Кирич, Наталія; Погайдак, Ольга; Andrushkiv, Bohdan; Bezkorovainyi, Zinovii; Kyrych, Nataliia; Pohajdak, Olha
Article лис-2021

Методологічна основа процесу демократичного врядування в теорії державного управління


Гумен, Юрій; Humen, Yuri
Article лис-2021

Використання інформаційних технологій та SMM у сфері туризму


Ратинський, Вадим; Галицька, Ірина; Северіна, Юлія; Ratynskyi, Vadym; Halytska, Iryna; Severina, Yuliya
Article лис-2021

Роль комп’ютерних програм для аналізу фінансово-господарського стану підприємства


Співак, Сергій; Дідик, Ірина; Скурський, Тарас; Житко, Ольга; Spivak, Serhii; Didyk, Iryna; Skurskiy, Taras; Zhytko, Olya
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Програми психологічної реабілітації в контексті державної підтримки ветеранів АТО/ООС


Гриб, Оксана; Сівчук, Петро; Gryb, Oksana; Sivchuk, Petro
Article лис-2021

Діджиталізація, як інструмент управління підприємством


Кіляр, Олександра; Романів, Алла; Слотюк, Артем; Мидло, Богдан; Kilyar, Oleksandra; Romaniv, Alla; Slotiuk, Artem; Midlo, Bogdan
Article лис-2021

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ:

Демонстративне споживання – модус життя частини елітної групи громадян України

Довгань, Анатолій; Dovgan, Anatoliy
 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian