Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Випуск 1(20) 2019

 

DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2019.01


Тип Дата випуску Назва Автор(и)

Other

31-тра-2019

Соціально-економічні проблеми і держава. Титульна сторінка 1(20) 2019  

-

Other

31-тра-2019

Соціально-економічні проблеми і держава. Зміст 1(20) 2019  

-

Article

31-тра-2019

OPTIMIZATION OF THE TARIFF ON AUTOMOBILE PASSENGER TRANSPORTATION TO SUBURBAN UNITED 

Kytskai, Liubov; Кицкай, Любовь; Кицкай, Любов

Article

31-тра-2019

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

Маркович, Ірина; Струтинська, Ірина; Марковыч, Ирина; Струтинская, Ирина; Markovych, Iryna; Strutynska, Iryna

Article

31-тра-2019

ІНДИКАТОРИ ВІДКРИТОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВІДКРИТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мельник, Марина; Нікітін, Юрій; Мельник, Марина; Никитин, Юрий; Melnyk, Maryna; Nikitin, Yuri

Article

31-тра-2019

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Долгальова, Олена; Єщенко, Марина; Долгалева, Елена; Ещенко, Марина; Dolgaleva, Olena; Yeshchenko, Maryna

Article

31-тра-2019

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RFID В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Кареліна, Олена; Карелина, Елена; Karelina, Olena

Article

31-тра-2019

ПЕРСПЕКТИВНО-ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

Крамар, Ірина; Мариненко, Наталія; Крамар, Ирина; Мариненко, Наталия; Kramar, Iryna; Marynenko, Nataliia

Article

31-тра-2019

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Федорова, Тетяна; Федорова, Татьяна; Fedorova, Tetiana

Article

31-тра-2019

ВИБІР І УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Майорова, Ірина; Гарматюк, Оксана; Майорова, Ирина; Гарматюк, Оксана; Mayorova, Iryna; Garmatiuk, Oksana

Article

31-тра-2019

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Малюта, Людмила; Кузь, Тетяна; Малюта, Людмила; Кузь, Татьяна; Maliuta, Liudmyla; Kuz, Тetiana

Article

31-тра-2019

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАННЯМИ 

Осадчук, Ірина; Боліла, Світлана; Кириченко, Наталя; Осадчук, Ірина; Боліла, Світлана; Кириченко, Наталя; Osadchuk, Iryna; Bolila, Svitlana; Kyrychenko, Natalya

Article

31-тра-2019

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ 

Дячун, Ольга; Радинський, Сергій; Дячун, Ольга; Радынский, Сергей; Dyachun, Olga; Radynskiy, Serghiy

Article

31-тра-2019

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕФЕКТИВНА ПЛАТФОРМА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Завідна, Людмила; Кирич, Наталія; Миколайчук, Ірина; Завидная, Людмила; Кирич, Наталья; Миколайчук, Ирина; Zavidna, Liudmyla; Kyrych, Nataliia; Mykolaichuk, Iryna

Article

31-тра-2019

СТРАТЕГІЯ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

Шведа, Наталія; Татарин, Надія; Шведа, Наталия; Татарин, Надежда; Shveda, Nataliia; Tataryn, Nadiia

Article

31-тра-2019

СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕРМІНАТИВНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Андрушків, Богдан; Кирич, Наталія; Мельник, Лілія; Погайдак, Ольга; Шерстюк, Роман; Андрушкив, Богдан; Кирич, Наталья; Мельник, Лилия; Погайдак, Ольга; Шерстюк, Роман; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Melnyk, Liliya; Pohajdak, Olha; Sherstiuk, Roman

Article

31-тра-2019

СИСТЕМА ВОЛОНТЕРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТІВ З ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Григор’єв, Людмила; Григорьева, Людмила; Hryhorieva, Liudmyla

Article

31-тра-2019

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СИРОВИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І КРАЇН ЄС

Созанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr

РЕЦЕНЗІЇ НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

Review

31-тра-2019

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КРАМАР ІРИНИ ЮРІЇВНИ «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ»

Нижник, Віктор

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian