Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва:

(Title)ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інші назви:

(Other titles)ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL AND NORMATIVE-LEGAL FACTORS ON THE PROCESS OF RESTORATION OF THE DONETSK REGION

Автори:

(Authors)Долгальова, Олена
Єщенко, Марина
Долгалева, Елена
Ещенко, Марина
Dolgaleva, Olena
Yeshchenko, Maryna

Приналежність:(Affiliation) 

*Донбаська національна академія будівництва і архітектури вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 14, м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 84333 д-р держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту
**Донбаська національна академія будівництва і архітектури вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 14, м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 84333 e-mail: marinsv@ukr.net канд. пед. наук, старший викладач кафедри менеджменту

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Долгальова О., Єщенко М. Вплив організаційних та нормативно-правових чинників на процес відновлення Донецької області [Електронний ресурс] / Олена Долгальова, Марина Єщенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 33-45. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19dovvdo.pdf

Bibliographic description:

(International)

Dolgaleva, O. & Yeshchenko, M. (2019) Vplyv orhanizatsiinykh ta normatyvno-pravovykh chynnykiv na protses vidnovlennia Donetskoi oblasti [Influence of organizational and normative-legal factors on the process of restoration of the Donetsk region]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 33-45. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19dovvdo.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.033


УДК:

(UDC)338. 246

JEL: 

L51
O12

Ключові слова:

(Keywords)

відновлення
держава
державне управління
нормативно-правова база
організаційні чинники
восстановление
система принципів
государственное управление
государство
нормативно-правовая база
организационные факторы
система принципов
recovery
state
public administration
legal and regulatory framework
organizational factors
system of principles

Кількість сторінок:

(pages)13

Діапазон сторінок:

(pages) 

33-45

Початкова сторінка:

(first page) 

33

Кінцева сторінка:

(last page)45

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)В статті розглянуто організаційні та нормативно-правові чинники впливу на процес відновлення Донецької області. Окреслено шляхи відновлення та систему принципів відновлення регіону. Запропоновано організаційно-економічні механізми вирішення проблеми.
В статье рассмотрено организационные и нормативно-правовые факторы. Определено их влияние на процесс восстановления Донецкой области. Указаны пути восстановления и система принципов восстановления региона.
The article deals with organizational and normative-legal factors. Their influence on the reconstruction process of the Donetsk region is determined. The ways of restoration and the system of principles of restoration of the region are outlined.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28739

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19dovvdo.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf
http://longread.restoring-donbass.com/reintegratsiya-donbassa
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10.pdf
http://vybor.ua/article/economika/vosstanovlenie-donbassa-problemy-i-prioritety-razvitiya.html
http://vybor.ua/article/economika/reintegraciya-donbassa.html
http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/892-2016-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80
https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/498-vid-21.06.2016-Nova-Strategiya.pdf
http://censor.net.ua/news/389684/nachinat_reintegratsiyu_donbassa_nujno_uje_seyichas_tuka

Перелік літератури:

(References)1. Андрушків Б. Динаміка соціально-економічного розвитку України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 120-130. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf (дата звернення 24.01.2019). 2. Беззубко Л. В. Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної політики України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1 (17). С. 1–10. 3. Бортник Р. Реинтеграция Донбасса: международный опыт и модели для Украины. URL: http://longread.restoring-donbass.com/reintegratsiya-donbassa (дата звернення 24.10.2018). 4. Васіна А. Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 149-160. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf (дата звернення 24.01.2019). 5. Відродження Донбасу: оцінка соціально - економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики: доповідь НАН України. Київ, 2015. 167с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10.pdf (дата звернення 26.10.2018). 6. Гусейнов Г. Опыт разрешения этносепаратистких противостояний в Европе и его возможное применение в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Кавказ и Глобализация. 2007. № 1 (5). С. 6–15. 7. Колтунович А. Восстановление Донбасса: проблемы и приоритеты развития. URL: http://vybor.ua/article/economika/vosstanovlenie-donbassa-problemy-i-prioritety-razvitiya.html (дата звернення 01.11.2018). 8. Колтунович А. Реинтеграция Донбасса. URL: http://vybor.ua/article/economika/reintegraciya-donbassa.html 9. Концепція Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 892–р. URL: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/892-2016-%D1%80 (дата звернення 03.11.2018). 10. Коротич О. Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 2 (26). С. 122–128. 11. Минаев Ю. Н. Анализ факторов, влияющих на уровень социально-экономического развития региона. Вестник ТГУ. Вып. №1 (69), 2008. С. 333-338. 12. Музаффарли Н., Исмаилов Э. К вопросу о восстановлении постконфликтных территорий. Кавказ и Глобализация. 2009. № 3 (2-3). С. 7–28. 13. План заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1002-р URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80 (дата звернення 04.11.2018). 14. Попова Г. Ю. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3(49). С. 25 – 30. 15. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року. URL: https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/498-vid-21.06.2016-Nova-Strategiya.pdf (дата звернення 05.11.2018). 16. Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні: монографія. Київ: Вид-во С. Павличко “Основи”, 2002. 751 с. 17. Тука Г. Б. Начинать реинтеграцию Донбасса нужно уже сейчас. URL: http://censor.net.ua/news/389684/nachinat_reintegratsiyu_donbassa_nujno_uje_seyichas_tuka (дата звернення 06.11.2018). 18. Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні. Т. 1. Зведений звіт. URL: www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf (дата звернення 08.11.2018).

References: 

1. Андрушків Б. Динаміка соціально-економічного розвитку України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 120-130. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf (дата звернення 24.01.2019). 2. Беззубко Л. В. Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної політики України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1 (17). С. 1–10. 3. Бортник Р. Реинтеграция Донбасса: международный опыт и модели для Украины. URL: http://longread.restoring-donbass.com/reintegratsiya-donbassa (дата звернення 24.10.2018). 4. Васіна А. Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 149-160. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf (дата звернення 24.01.2019). 5. Відродження Донбасу: оцінка соціально - економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики: доповідь НАН України. Київ, 2015. 167с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10.pdf (дата звернення 26.10.2018). 6. Гусейнов Г. Опыт разрешения этносепаратистких противостояний в Европе и его возможное применение в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Кавказ и Глобализация. 2007. № 1 (5). С. 6–15. 7. Колтунович А. Восстановление Донбасса: проблемы и приоритеты развития. URL: http://vybor.ua/article/economika/vosstanovlenie-donbassa-problemy-i-prioritety-razvitiya.html (дата звернення 01.11.2018). 8. Колтунович А. Реинтеграция Донбасса. URL: http://vybor.ua/article/economika/reintegraciya-donbassa.html 9. Концепція Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 892–р. URL: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/892-2016-%D1%80 (дата звернення 03.11.2018). 10. Коротич О. Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 2 (26). С. 122–128. 11. Минаев Ю. Н. Анализ факторов, влияющих на уровень социально-экономического развития региона. Вестник ТГУ. Вып. №1 (69), 2008. С. 333-338. 12. Музаффарли Н., Исмаилов Э. К вопросу о восстановлении постконфликтных территорий. Кавказ и Глобализация. 2009. № 3 (2-3). С. 7–28. 13. План заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1002-р URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80 (дата звернення 04.11.2018). 14. Попова Г. Ю. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3(49). С. 25 – 30. 15. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року. URL: https://dn.gov.ua/wp-content/uploads/498-vid-21.06.2016-Nova-Strategiya.pdf (дата звернення 05.11.2018). 16. Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні: монографія. Київ: Вид-во С. Павличко “Основи”, 2002. 751 с. 17. Тука Г. Б. Начинать реинтеграцию Донбасса нужно уже сейчас. URL: http://censor.net.ua/news/389684/nachinat_reintegratsiyu_donbassa_nujno_uje_seyichas_tuka (дата звернення 06.11.2018). 18. Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні. Т. 1. Зведений звіт. URL: www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf (дата звернення 08.11.2018).

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian