There is a set of articles in the next autumn Issue 2 (21) 2019 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Abstract Requirements

Рекомендації зі складання анотації

Рекомендації зі складання анотації


Анотація - це один з видів скороченої форми представлення наукового тексту. Її призначення - привернути увагу читача, пробудити читацький інтерес сполученням суті дослідження за допомогою мінімальної кількості мовних засобів.


Існують наступні вимоги до структури та змісту анотації:

 • Інформативність і змістовність. Анотація повинна в узагальненому вигляді представляти зміст статті. У тексті анотації не варто використовувати загальні фрази, а також вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Передісторія (історія питання) може бути наведена тільки в тому випадку, якщо вона прямо пов'язана з розкриттям мети дослідження.
 • Оригінальність. Слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів роботи. Назва статті не повинна дублюватися в тексті анотації.
 • Чіткість, логічність і зв'язність викладу.
 • Компактність. Обсяг анотацій до статей, що подаються в журнал, повинен становити від 100 до 250 слів.


В анотації повинні бути представлені наступні аспекти змісту статті:

 • предмет, тема, мета роботи (вказуються в тому випадку, якщо вони не ясні з заголовка статті);
 • метод або методологія (їх доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи);
 • результати роботи (перевага віддається новим результатам і даними довгострокового значення, важливих відкриттів, висновків, які спростовують існуючі теорії, а також даними, які, на думку автора, мають практичне значення);
 • висновки (вони можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті).


Не рекомендується:

 • включати в анотацію таблиці, малюнки, схеми, діаграми і формули;
 • наводити посилання на номери публікацій з пристатейного списку літератури;
 • використовувати скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних. Якщо скорочення все ж вводяться, то при першому вживанні необхідно дати їх розшифровку.


При написанні анотації необхідно пам'ятати, що для читачів, фахівців у даній галузі знань або тих, хто цікавиться даною тематикою, вона буде надалі служити коротким рефератом, що дозволяє визначити необхідність звернення до повного тексту статті. За анотацією буде оцінюватися глибина проведеного дослідження, його новизна та актуальність.


Анотацію й назву статті перекладати на англійську мову із залучення професійного перекладача або викладача англійської мови із знанням економічної термінології! Редакція журналу не надає послуг із перекладу.

 

Статті, які містять анотації, складені невірно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опубліковані і надалі від таких авторів матеріали прийматися не будуть!!!

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

cosmos_logo_big

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

У перспективі:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian