Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності

Назва:

(Title)

Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності

Автори:

(Authors)

Книшенко, Тетяна
Кнышенко, Татьяна
Knyshenko, Tetyana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Книшенко Т. Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності [Електронний ресурс] / Т. Книшенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 66-73. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ktmoph.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Анализ структурных макроэкономических показателей на основе принципов гармоничности
Analysis of structural macroeconomic indicators based on harmony approach

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

517
330.5
515.1

Ключові слова:

(Key words)

структура
макроекономічні показники
економіка
фрактал
золотий переріз
structure
macroeconomic indicators
economy
fractal
gold section

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_009

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті наведено застосування фрактального аналізу та пропорцій «золотого перерізу» до аналізу макроекономічних показників, розглянуто відмінності оптимальності та ефективності структури економіки. Економіку представлено у вигляді деревовидного фракталу, кожен рівень якого характеризується потенціалом доходів (випуском) та потребою в витратах. Виділено типи утворень в економіці: сталі підсистемні та тимчасові, що порушують її оптимальність. Зроблено висновок, що за певними видами економічної діяльності підсистемні утворення можуть бути ефективними, але їх не можна називати оптимальними, оскільки існують відхилення від «золотого перерізу» в випуску, проміжному споживанні та ВВП. Зроблено висновок про тип технологічного укладу на основі аналізу вкладу сфер та видів економічної діяльності в формування макроекономічних показників.
В статье рассмотрено применение фрактального анализа и пропорций «золотого сечения» к анализу макроэкономических показателей, выделены критерии оптимальности и эффективности структуры экономики. Экономика представлена в виде древовидного фрактала, каждый уровень которого характеризуется потенциалом доходов (выпуском) и потребностью в расходах. Выделены типы структурных подсистем в экономике: постоянные и временные, последние возникают при нарушении оптимальности системы. Сделан вывод, что по определенным видам экономической деятельности структурные подсистемы могут быть эффективными, но их нельзя называть оптимальными, поскольку существуют отклонения от «золотого сечения» при определенном типе технологического уклада, в выпуске, промежуточном потреблении и ВВП. Сделан вывод о типе технологического уклада на основе анализа вклада сфер и видов экономической деятельности в формирование макроэкономических показателей.
In the article the application of fractal theory and proportions of «gold section» is considered to the analysis of macroeconomic indicators, the criteria of optimum and efficiency of structure of economy are selected. An economy is represented as treelike fractal, every level of which is characterized by potential of profits (by the issue) and necessity in charges. The types of structural subsystems in an economy are selected: permanent and temporal, the last arise up at violation of systems optimum. An author drew conclusion that on the certain types of economic activity structural subsystems can be effective, but they can not be named optimum, as there are deviations from the «gold section» at the certain type of the technological mode, in the issue, intermediate consumption and GVP. A conclusion about the type of the technological mode based on analysis of investment of spheres and types of economic activity in forming of macroeconomic indexes.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1713
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian