Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Міжгалузева балансова модель як інструмент оцінки впливу малих підприємств на економічний розвиток країни

Назва:

(Title)

Міжгалузева балансова модель як інструмент оцінки впливу малих підприємств на економічний розвиток країни

Автори:

(Authors)

Пивоваров, Михайло
Пивоваров, Михаил
Pyvovarov, Mykhaylo

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Пивоваров М. Міжгалузева балансова модель як інструмент оцінки впливу малих підприємств на економічний розвиток країни [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 144-155. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pmgerk.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Межотраслевая балансовая модель как инструмент оценки воздействия малых предприятий в экономическом развитии страны
Intersectoral balance model as a tool to assess the impact of small businesses in economic development

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.354

Ключові слова:

(Key words)

мале підприємництво
розвиток
економіко-математична модель
сценарне моделювання
витрати
випуск
методика
темпи зростання
стратегія
ВВП
small business
development
economic mathematical model
frame model
cost
output
method
growth rate
strategy
GDP

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_017

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

На основі економіко-математичної моделі «витрати – випуск» розроблено методику розрахунку впливу розвитку малого підприємництва на зміни у ВВП країни. Методика виконано з використанням національних розрахунків статистичної звітності, яка дає змогу оцінити зростання ВВП країни залежно від темпів зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, збільшення обсягу виробництва продукції (послуг) та поліпшення макроекономічних показників.
На основе экономико-математической модели «затраты - выпуск» разработана методика расчета влияния развития малого предпринимательства на изменения в ВВП страны. Методика выполнена с использованием национальных расчетов статистической отчетности, которая дает возможность оценить рост ВВП страны в зависимости от темпов роста количества субъектов малого предпринимательства, увеличения объема производства продукции (услуг) и улучшения макроэкономических показателей.
Based on the costs-output economic mathematical model, the article offers a new method to assess the influence of small business on changes in a country’s GDP. The method uses the annual statistics report data which allows assessing the GDP growth rate compared to the increase in the number of small businesses, their output and improved microeconomic indices.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1721
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian