Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Retail sales forecasting with application the multiple regression

Назва:

(Title)

Retail sales forecasting with application the multiple regression

Автори:

(Authors)

Кужда, Тетяна
Кужда, Татьяна
Kuzhda, Tetyana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Kuzhda Т. Retail sales forecasting with application the multiple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 91-101. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ktibrm.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Прогнозування обсягів продажу продукції на основі багатофакторної регресійної моделі
Прогнозирование объемов продаж продукции на основании многофакторной регрессионной моделиRetail sales forecasting with application the multiple regression

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

06.51.41

Ключові слова:

(Key words)

regression analysis
dependent and independent variables
multiple regression model
goodness of fit and the statistical significance
trend extrapolation
retail sales forecast

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_012
Краткий обзор (реферат): The article begins with a formulation for predictive learning called multiple regression model. Theoretical approach on construction of the regression models is described. The key information of the article is the mathematical formulation for the forecast linear equation that estimates the multiple regression model. Calculation the quantitative value of dependent variable forecast under influence of independent variables is explained. This paper presents the retail sales forecasting with multiple model estimation. One of the most important decisions a retailer can make with information obtained by the multiple regression. Recently, a changing retail environment is causing by an expected consumer’s income and advertising costs. Checking model on the goodness of fit and statistical significance are explored in the article. Finally, the quantitative value of retail sales forecast based on multiple regression model is calculated.
В статті описано метод багатофакторного регресійного моделювання, теоретичний підхід до побудови регресійних моделей, порядок розрахунку кількісного прогнозу залежної змінної під впливом декількох незалежних змінних. Застосовано теоретичний матеріал до прогнозування обсягів продажу продукції під впливом очікуваного доходу споживачів та витрат на рекламну діяльність. Здійснено перевірку отриманої багатофакторної регресійної моделі на статистичну надійність та значущість та розраховано прогноз обсягів продажу продукції на наступний період.
В статье описано метод многофакторного регрессионного моделирования, теоретический подход к построению регрессионных моделей, порядок расчета количественного прогноза зависимой переменной под влиянием нескольких независимых переменных. Использовано теоретический материал к прогнозированию объемов продаж продукции под влиянием ожидаемого дохода потребителей и затрат на рекламную деятельность. Осуществлена проверка полученной многофакторной регрессионной модели на статистическую надежность и значимость, рассчитан прогноз объемов продаж продукции на следующий период.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1716
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian