Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків

Назва:

(Title)

Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків

Автори:

(Authors)

Владимир, Ольга Михайлівна
Владимир, Ольга Михайловна
Vladymyr, Olha Mykhaylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Владимир О. Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків [Електронний ресурс] / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 28-37. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vomvdb.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Несовершенство валютного законодательства Украины – один из барьеров на пути развития валютной деятельности банков
Imperfection of Ukrainian currency legislation as a barrier on the way of the banks currency activity development

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

валютне законодавство
валютна політика
валютне регулювання та контроль
валютна діяльність
валютні операції
валютний ринок
валютний ризик
банк
currency legislation
currency policy
foreign exchange regulation and control
currency activity
foreign exchange
currency market
currency risk
bank

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розкрито основні проблеми та суперечності чинного валютного законодавства України, його неузгодженість як між собою, так і з міжнародним законодавством, що гальмує розвиток валютної діяльності банків України та розширення спектру пропонованих ними валютних операцій. Охарактеризовано особливості здійснення валютної політики, валютного регулювання і контролю, валютних операцій в Україні відповідно до чинного законодавства. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації валютної політики здійснюваної Національним банком України, забезпечення ефективного валютного контролю, вдосконалення валютної діяльності комерційних банків. Показано залежність між розвитком сфери валютних відносин та економіки країни загалом.
В статье раскрыты главные проблемы и противоречия действующего валютного законодательства Украины, его несогласованность, как между собой, так и с международным законодательством, что тормозит развитие валютной деятельности банков Украины и расширение спектра предлагаемых ими валютных операций. Охарактеризованы особенности осуществления валютной политики, валютного регулирования и контроля, валютных операций в Украине в соответствии с действующим законодательством. Предложены рекомендации по оптимизации валютной политики осуществляемой Национальным банком Украины, обеспечения эффективного валютного контроля, совершенствования валютной деятельности коммерческих банков. Показана зависимость между развитием сферы валютных отношений и экономики страны в целом. Ключевые слова: валютное законодательство, валютная политика, валютное регулирование и контроль, валютная деятельность, валютные операции, валютный рынок, валютный риск, банк.
Basic problems and contradictions of the current Ukrainian currency legislation are shown in the article. Its inconsistency both the inner and with international legislation restrains the development of currency activity in Ukrainian banks and expansion of the spectrum of currency operations offered by them. Characterized specifics implementation of currency policy, currency regulation and control, foreign exchange transactions in Ukraine according with applicable law. Offered to recommendation for optimizing currency policy carried out by the National Bank of Ukraine, to ensure effective currency control, improved currency activities of commercial banks. Displaying relationship between development of sphere currency relations and national economy in general.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1832
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian