Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Organization development components, process and performance

Назва:

(Title)


Organization development components, process and performance


Інші назви:

(Other titles)

 

Organization development components, process and performance


Автори:

(Authors)

 

Kuzhda, Tetiana
Gevko, Volodymyr


Приналежність:(Affiliation) 


Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: uliana-uliana8@ukr.net Ph.D., Assoc. Prof., Department of Management in Manufacturing Sphere
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine Ph.D., Doctoral, Department of Management in Manufacturing Sphere


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Kuzhda T. Organization development components, process and performance [Електронний ресурс] / Tetiana Kuzhda, Volodymyr Gevko // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 61-69. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktieor.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Kuzhda, T. & Gevko, V. (2018). Organization development components, process and performance. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 61-69. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktieor.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)


31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.061


УДК: 

(UDC)


658


JEL: 


L25


Ключові слова:

(Keywords)


 

organizational development
organizational development interventions and organizational development performance measurement
organizational development process
организационно-технические мероприятия и эффективность организационного развития
этапы организационного развития
организационное развитие
організаційний розвиток
етапи організаційного розвитку
організаційно-технічні заходи та ефективність організаційного розвитку


Кількість сторінок: 

(pages)


9


Діапазон сторінок:

(pages) 


61-69


Початкова сторінка:

(first page) 


61


Кінцева сторінка: 

(last page)


69


Короткий огляд (реферат): 

(Abstract)


Nowadays, any organization faces external challenges and changes and the organizational development has been seen as an important tool in managing and planning organization growth. Organizational development works to improve organizations and balance the strengths and weaknesses of a business that is extremely imperative and should not be overlooked. The organizational development has been defined as an effort that is planned at organization level and starts from the top of the organizational hierarchy in order to enhance the organization’s effectiveness through planned interventions in organizational processes. The paper emphasizes the organizational climate, organizational culture, organizational structure and organizational strategy as the key components of organizational development. The situational assessment, intervention planning, implementing the intervention, data gathering, results analysis and feedback have been determined as the main steps in the organizational development process. The human process interventions, techno-structural interventions, human resource management interventions and strategic interventions have been identified as the main categories which lead to organizational improvement. The impact of organizational development interventions on company performance has been studied and the organizational development performance metrics have been proposed in the article.
В сучасних умовах будь-яка організація зазнає значного впливу зовнішніх факторів, а організаційний розвиток розглядається як важливий інструмент в управлінні та плануванні важливих змін в організації. Організаційний розвиток дозволяє вирішувати нагальні проблеми, вдосконалювати різні аспекти організації, шляхом збалансування її сильних та слабких сторін. В статті дано визначення організаційного розвитку як цілеспрямованого зусилля, започаткованого вищим рівнем організаційної ієрархії та спрямованого на підвищення ефективності роботи, шляхом впровадження запланованих організаційно-технічних заходів. Встановлено, що організаційний клімат, організаційна культура, організаційна структура та організаційна стратегія є основними компонентами організаційного розвитку будь-якої організації. В статті виокремлено основні етапи організаційного розвитку, такі як: оцінка існуючої ситуації, планування організаційно-технічних заходів, впровадження заходів, збір необхідної інформації, аналіз результатів та зворотній зв'язок. Визначено ряд організаційно-технічний заходів, які ведуть до підвищення ефективності організаційного розвитку, серед яких техніко-технологічні, стратегічні заходи, а також заходи для вдосконалення управління персоналом. Досліджено вплив організаційно-технічних заходів на організаційний розвиток та виокремлено ряд показників для оцінювання його ефективності.
В современных условиях любая организация испытывает значительное влияние внешних факторов, а организационное развитие рассматривается как важный инструмент в управлении и планировании важных изменений в организации. Организационное развитие позволяет решать насущные проблемы, совершенствовать различные аспекты организации, путем сбалансирования ее сильных и слабых сторон. В статье дано определение организационного развития как целенаправленного усилия, основанного высшим уровнем организационной иерархии и направленного на повышение эффективности работы путем внедрения запланированных организационно-технических мероприятий. Установлено, что организационный климат, организационная культура, организационная структура и организационная стратегия являются основными компонентами организационного развития любой организации. В статье выделены основные этапы организационного развития, такие как: оценка существующей ситуации, планирование организационно-технических мероприятий, внедрение мероприятий, сбор необходимой информации, анализ результатов и обратная связь. Определено ряд организационно-технических мероприятий, ведущих к повышению эффективности организационного развития, среди которых: технико-технологические, стратегические меры, а также меры по совершенствованию управления персоналом. Исследовано влияние организационно-технических мероприятий на организационное развитие и выделено ряд показателей для оценки его эффективности.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25296


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ktieor.pdf


Перелік літератури:

(References)


 

Garden, A. (2015) The roles of organization development. Ashgate Publishing, 156 p. https://doi.org/10.4324/9781315553269
Worley, C. & Cummings, T. (2014) Organization development and change. Cengage Learning, 832 p.
Francis, H., Holbeche, L., & Reddington, M. (2012) People and organizational development: a new agenda for organizational effectiveness. Kogan Page, 376 p.
Anderson, D. L. (2010) Organization Development: the process of leading organizational change. SAGE Publications Inc, 369 p.
Kuzhda, T. I. (2016) Organizational development interventions. Book of abstracts of V International scientific conference of young scientists and students “Actual tasks of modern technologies”. TNTU. p. 339.
Cheung-Judge, M.-Y. & Holbeche, L. (2015) Organization development: A practitioner's guide for OD and HR. M-Y. Cheung-Judge, L. Holbeche. Kogan Page. 448 p.
Schein, E. H. (2010) Organizational culture and leadership. Jossey-Bass. 464 p.
Monavariyan, A. & Farmani, G. (2012) Human Resource Management and Organization Development in Knowledge-Based Era. Global Journal of Management and Business Research Volume XII Issue VII Version. 9-16 pp.
McLean, G. N. (2005) Organization development principles, processes, performance. Berrett-Koehler Publishers. 31 p.
Kondalkar, V. G. (2013) Organization effectiveness and change management. PHI Learning Pvt. Ltd. 446 p.
Burnes, B. (2004) Managing change: a strategic approach to organisational dynamics. Pearson Education. 623 p.
K. Harigopal (2006) Management of organizational change: leveraging SAGE Publications. 367 p.


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian