Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ДІАМАНТИ: ВІД ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ ДО НЕЗМІННОГО МОДНОГО ТРЕНДУ НА ДОВГІ РОКИ

Назва:  ДІАМАНТИ: ВІД ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ ДО НЕЗМІННОГО МОДНОГО ТРЕНДУ НА ДОВГІ РОКИ
Інші назви:  БРИЛЛИАНТЫ: ОТ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ДО НЕИЗМЕННОГО МОДНОГО ТРЕНДА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
DIAMONDS: FROM PHYSICAL PROPERTIES AND COMMERCIAL BENEFITS TO INSTANTLY FASHION LONG-TERM TRENDS
Diamanty: vid fizychnykh vlastyvostei ta komertsiinoi vyhody do nezminnoho modnoho trendu na dovhi roky
Автори:  Химич, Ірина
Тимошик, Наталія
Подвірна, Тетяна
Химич, Ирина
Тымошик, Наталия
Подвирная, Татьяна
Khymych, Iryna
Tymoshyk, Nataliia
Podvirna, Tetiana
Приналежність:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна *e-mail: khymych31@gmail.com **e-mail: nata_like@ukr.net ***e-mail: tanyatab@i.ua
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина *e-mail: khymych31@gmail.com **e-mail: nata_like@ukr.net ***e-mail: tanyatab@i.ua
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine *e-mail: khymych31@gmail.com **e-mail: nata_like@ukr.net ***e-mail: tanyatab@i.ua
Бібліографічний опис:  Химич І., Тимошик Н., Подвірна Т. Діаманти: від фізичних властивостей та комерційної вигоди до незмінного модного тренду на довгі роки. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 338-352. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kihndr.pdf
Bibliographic description:  Khymych, I., Tymoshyk, N. & Podvirna, T. (2019) Diamanty: vid fizychnykh vlastyvostei ta komertsiinoi vyhody do nezminnoho modnoho trendu na dovhi roky [Diamonds: from physical properties and commercial benefits to instantly fashion long-term trends]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 338-352. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kihndr.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  вер-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.338


УДК:  336
JEL:  G15
M37
Q16
Ключові слова:  алмаз
ринок діамантів
ринок коштовних каменів та металів
діамантова індустрія
експорт діамантів
імпорт діамантів
інвестиційний ресурс
алмаз
рынок бриллиантов
рынок драгоценных камней и металлов
бриллиантовая индустрия
экспорт бриллиантов;
импорт бриллиантов
инвестиционный ресурс
diamonds
diamond market
gems and metals market
diamond industry
diamonds export
diamonds import
investment resource
Кількість сторінок:  15
Діапазон сторінок:  338-352
Початкова сторінка:  338
Кінцева сторінка:  352
Короткий огляд (реферат):  В представленій статті досліджено формування, становлення та розвиток як світового ринку діамантів, так і в Україні, зокрема. Висвітлено ряд історичних відомостей та геологічних фактів щодо діаманту як каменю з різноманітними фізичними та вартісними властивостями. Представлено перелік найвідоміших алмазів у світі. Представлено Топ-15 найдорожчих діамантів у світі станом на 2017 рік. Досліджено вартісні характеристики діамантів як коштовного каміння. Досліджено діяльності компаній-лідерів з виробництва діамантів, таких як: Tiffany & Co (1837 р.) та De Beers (1888 р.). Висвітлено основні стратегії компаній Tiffany & Co (1837 р.) та De Beers (1888 р.), на основі яких діаманти стали «вічними прикрасами». Досліджено тенденції розвитку ринку коштовного каміння в Україні. Проаналізовано інвестиційну цінність діамантів як однієї із ефективних форм капіталовкладення у світі.
В представленной статье исследовано формирование, становление и развитие как мирового рынка бриллиантов, так и в Украине в частности. Освещены ряд исторических сведений и геологических фактов по бриллианту как камня с различными физическими и стоимостными свойствами. Представлен перечень самых известных алмазов в мире. Представлены Топ-15 самых дорогих бриллиантов в мире по состоянию на 2017 год. Исследована стоимостные характеристики бриллиантов как драгоценных камней. Исследована деятельности компаний-лидеров по производству бриллиантов, таких как: Tiffany & Co (1837 г.) и De Beers (1888 г.). Освещены основные стратегии компаний Tiffany & Co (1837 г.) и De Beers (1888 г.), на основе которых бриллианты стали «вечными украшениями». Исследована тенденции развития рынка драгоценных камней в Украине. Проанализировано инвестиционную ценность бриллиантов как одну из эффективных форм капиталовложения в мире.
The formation and development of global diamond market and Ukraine in particular has been presented. A historical information list and geological facts about a diamond as a stone with various physical and value properties are covered. Top 15 most expensive diamonds in the world as of 2017 were presented. The cost and price characteristics of diamonds as a gemstone are investigated. The activities of lead companies in diamond production industry, like Tiffany & Co (1837) and De Beers (1888), have been investigated. The basic strategies of the companies Tiffany & Co (1837) and De Beers (1888), based on it the diamonds became «eternal ornaments», are highlighted. The development trends for the gemstone market in Ukraine have been investigated. The investment value of diamonds as one of the most effective forms of investment in the world is analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30970
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kihndr.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%

D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://www.unian.ua/science/537029-dior-predstaviv-dizaynerskiy-smartfon-iz-diamantami-foto.html
https://www.3carata.com.ua/ua/blog/stylish-metals.html
http:///analiz-svitovogo-rinku-dorogotsinnih-metaliv.pdf
https://mind.ua/publications/20188864-koshtovni-investiciyi-v-yake-kaminnya-sogodni-vigidno-vkladati-groshi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0 %D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
http://global-national.in.ua/archive/11-2016/13.pdf
https://www.zolotoyvek.ua/ua/brillianty.html
http://cikavi-faktu.pp.ua/337-5-faktv-pro-damanti.html
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/7.pdf
http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/en/N3(89)/image/stat4.pdf
http://vilant.com.ua/uk/blog/8-/-10-83
https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/ukrayina-zbilshila-eksport-almaziv-mayzhe-u-dva-razi/
https://uain.press/world/u-paryzhi-prezentuvaly-trendovi-prykrasy-svitovyh-kutyurye-foto-223015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0 %D0%BD%D1%96%D1%82
https://dragkamni.com/uk/diamant/cherniy-diamant-karbonado
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/harakteristiki-brilliantov
http://global-national.in.ua/archive/22-2018/114.pdf
https://gold.ua/ua/jewellery-tips/kak-otlichit-brilliant-ot-poddelki
https://www.zbird.com.ua/ua/mobile/article/kak-otlichit-brilliant-ot-

poddelki-vse-chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-brillianta
https://www.debeers.com
https://maincream.com/content/entry/blisk-i-poluma-

ak-diamanti-zminili-uavlenna-pro-uvelirnu-sferu.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Swarovski
https://www.tiffany.com
http://www.usamag.com.ua/tiffany-2/

Перелік літератури: 

1. Діамант: веб-сайт. URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96% D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82.
2. Dior представив дизайнерський смартфон із діамантами (фото): веб-сайт. URL: https://www.unian.ua/science/537029-dior-predstaviv-dizaynerskiy-smartfon-iz-diamantami-foto.html.
3. Золото в колекціях відомих дизайнерів: колір має значення!: веб-сайт. URL: https://www.3carata.com.ua/ua/blog/stylish-metals.html.
4. Іванишина Г.С. Аналіз світового ринку дорогоцінних металів. Економічний вісник університету. 2017. Вип. № 35/1. С. 205-213. URL:: http:///analiz-svitovogo-rinku-dorogotsinnih-metaliv.pdf.
5. Коштовні інвестиції: в яке каміння сьогодні вигідно вкладати гроші: веб-сайт. URL: https://mind.ua/publications/20188864-koshtovni-investiciyi-v-yake-kaminnya-sogodni-vigidno-vkladati-groshi.
6. Муасаніт: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0 %D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82.
7. Ніколаєв Ю.О. Світовий ринок необроблених алмазів та ціноутворення на ньому. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 52-56. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/13.pdf.
8. Прикраси з діамантами: веб-сайт. URL: https://www.zolotoyvek.ua/ua/brillianty.html.
9. 5 фактів про діаманти: веб-сайт. URL: http://cikavi-faktu.pp.ua/337-5-faktv-pro-damanti.html.
10. Сінянська А. О. Дорогоцінні метали як об’єкти валютних правовідносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 46. Т. 2. С. 25-28. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/7.pdf.
11. Татарінцев В. І. Статистичний аналіз світового ринку необроблених алмазів та місце на ньому України. Статистика. 2017. Вип. № 3. С. 17-20. URL: http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/en/N3(89)/image/stat4.pdf.
12. Топ-10 ювелірних будинків світу: веб-сайт. URL: http://vilant.com.ua/uk/blog/8-/-10-83.
13. Україна збільшила експорт алмазів майже у два рази: веб-сайт. URL: https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/ukrayina-zbilshila-eksport-almaziv-mayzhe-u-dva-razi/.
14. У Парижі показали трендові прикраси світових кутюр’є: веб-сайт. URL: https://uain.press/world/u-paryzhi-prezentuvaly-trendovi-prykrasy-svitovyh-kutyurye-foto-223015.
15. Фіаніт: веб-сайт. URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0 %D0%BD%D1%96%D1%82.
16. Чорний діамант або карбонадо – найдорожчі діаманти світу: веб-сайт. URL: https://dragkamni.com/uk/diamant/cherniy-diamant-karbonado.
17. Що потрібно знати, щоб грамотно вибрати діамант: веб-сайт. URL: https://gold.ua/ua/jewellery-articles/harakteristiki-brilliantov.
18. Штангрет А. М., Караїм М. М. Український ринок ювелірної продукції: сучасний стан та загрози. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 596-600. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/114.pdf. 19. Як відрізнити діамант від підробки: веб-сайт. URL: https://gold.ua/ua
19. Як відрізнити діамант від підробки: веб-сайт. URL: https://gold.ua/ua/jewellery-tips/kak-otlichit-brilliant-ot-poddelki.
20. Як відрізнити діамант від підробки?: веб-сайт. URL: https://www.zbird.com.ua/ua/mobile/article/kak-otlichit-brilliant-ot-poddelki-vse-chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-brillianta.
21. De Beers: веб-сайт. URL: https://www.debeers.com.
22. MCmaincream: Fashion&Beauty: веб-сайт. URL: https://maincream.com/content/entry/blisk-i-poluma-ak-diamanti-zminili-uavlenna-pro-uvelirnu-sferu.html.
23. Swarovski: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Swarovski.
24. Tiffany & Co: веб-сайт. URL: https://www.tiffany.com.
25. Usamag: веб-сайт. URL: http://www.usamag.com.ua/tiffany-2/.

References: 

1. Diamant [Diamond]. Available at:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%

B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82.
2. Dior predstavyv dyzainerskyi smartfon iz diamantamy (foto) [Dior has represented designer smartphone with diamonds (photo)]. Available at: https://www.unian.ua/science/537029-dior-predstaviv-dizaynerskiy-smartfon-iz-diamantami-foto.html.
3. Zoloto v kolektsiiakh vidomykh dyzaineriv: kolir maie znachennia! [The gold in the popular designer collections: color matters!]. Available at: https://www.3carata.com.ua/ua/blog/stylish-metals.html.
4. Ivanyshyna, G. S. (2017). Analiz svitovoho rynku dorohotsinnykh metaliv [The world precious metals market analysis]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. [University Economic Bulletin].Vol. 35/1. P. 205-213. Available at: http:///analiz-svitovogo-rinku-dorogotsinnih-metaliv.pdf.
5. Koshtovni investytsii: v yake kaminnia sohodni vyhidno vkladaty hroshi [Valuable investments: what stones are profitable to invest today]. Available at: https://mind.ua/publications/20188864-koshtovni-investiciyi-v-yake-kaminnya-sogodni-vigidno-vkladati-groshi.
6. Muasanit [Muassanite]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%

D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82.
7. Nikolaiev, Yu. O. (2016). Svitovyi rynok neobroblenykh almaziv ta tsinoutvorennia na nomu [The world market for rough diamonds and its pricing]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. [Global and national problems of economy]. Vol. 11. P. 52-56. Available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/13.pdf .
8. Prykrasy z diamantamy [Diamond jewelry]. Available at: https://www.zolotoyvek.ua/ua/brillianty.html.
9. 5 faktiv pro diamanty [5 facts about diamonds]. Available at: http://cikavi-faktu.pp.ua/337-5-faktv-pro-damanti.html.
10. Sinianska, A. O. (2017). Dorohotsinni metaly yak obiekty valiutnykh pravovidnosyn [Precious metals as objects of currency relations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University]. Vol. 46, 2. P. 25-28. Available at: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/7.pdf.
11. Tatarintsev, V. I. (2017). Statystychnyi analiz svitovoho rynku neobroblenykh almaziv ta mistse na nomu Ukrainy [Statistical analysis of the world market for rough diamonds and its place in Ukraine]. Statystyka [Statistic].Vol. 3. P. 17-20. Available at: http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/en/N3(89)/image/stat4.pdf.
12. Top-10 yuvelirnykh budynkiv svitu [Top 10 jewelry houses in the world]. Available at: http://vilant.com.ua/uk/blog/8-/-10-83.
13. Ukraina zbilshyla eksport almaziv maizhe u dva razy [Ukraine has almost doubled its diamond exports]. Available at: https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/ukrayinazbilshila- eksport-almaziv-mayzhe-u-dva-razi/.
14. U Paryzhi pokazaly trendovi prykrasy svitovykh kutiurie [The trendy decorations of world couturiers, showed in Paris]. Available at: https://uain.press/world/u-paryzhiprezentuvaly- trendovi-prykrasy-svitovyh-kutyurye-foto-223015.
15. Fianit [Fianite]. Available at:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82.
16. Chornyi diamant abo karbonado – naidorozhchi diamanty svitu [Black diamond or carbonado – the most expensive diamond of the world]. Available at: https://dragkamni.com/uk/diamant/cherniy-diamant-karbonado.
17. Shcho potribno znaty, shchob hramotno vybraty diamant [What should we know to choose a diamond correctly]. Available at: https://gold.ua/ua/jewelleryarticles/ harakteristiki-brilliantov.
18. Shtanhret A. M. & Karaim M. M. (2018). Ukrainskyi rynok yuvelirnoi produktsii: suchasnyi stan ta zahrozy [Ukrainian jewelry market: current state and threats]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. [Global and national problems of economy]. Vol. 22. P. 596-600. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/114.pdf .
19. Yak vidriznyty diamant vid pidrobky [How to distinguish a diamond from a fake]. Available at: https://gold.ua/ua/jewellery-tips/kak-otlichit-brilliant-ot-poddelki.
20. Yak vidriznyty diamant vid pidrobky? [How to distinguish a diamond from a fake?]. Available at: https://www.zbird.com.ua/ua/mobile/article/kak-otlichit-brilliant-otpoddelki- vse-chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-brillianta.
21. De Beers. Available at: https://www.debeers.com.
22. MCmaincream: Fashion & Beauty. Available at: https://maincream.com/content/entry/blisk-i-poluma-ak-diamanti-zminili-uavlennapro- uvelirnu-sferu.html.
23. Swarovski. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Swarovski.
24. Tiffany & Co. Available at: https://www.tiffany.com.
25. Usamag. Available at: http://www.usamag.com.ua/tiffany-2/.

Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian