Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІЗРАЇЛЕМ

Назва:  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІЗРАЇЛЕМ
Інші назви:  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ИЗРАИЛЕМ
HISTORY OF CREATION OF THE FREE TRADE AREA BETWEEN UKRAINE AND ISRAEL
Istoriia stvorennia zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta Izrailem
Автори:  Давидчук, Cергій
Давыдчук, Сергей
Davydchuk, Serhii
Приналежність:  Рівненський державний гуманітарний університет вул. Степана Бандери, 6, м. Рівне, Україна, 33000 e-mail: davidchuk2009@i.ua
Ровенский государственний гуманитарний университет ул. Степана Бандеры, 6, г. Ровно, 33000, Украина e-mail: davidchuk2009@i.ua
Rivne State University for the Humanities 6 Stepan Bandera str., Rivne, 33000, Ukraine e-mail: davidchuk2009@i.ua
Бібліографічний опис:  Давидчук C. Історія створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем [Електронний ресурс] / Сергій Давидчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 101-115. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dsyuti.pdf
Bibliographic description:  Davydchuk, S. (2020) Istoriia stvorennia zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta Izrailem [History of creation of the free trade area between Ukraine and Israel]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 101-115. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dsyuti.pdf
Журнал/збірник:  Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Дата публікації:  лип-2020
Дата подання:  кві-2020
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:

УДК: 

https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.101

330.34

JEL:  N44
N45
Ключові слова:  Україна,
Держава Ізраїль,
зона вільної торгівлі
міждержавна угода та її ратифікація
дружні відносини
Украина
Государство Израиль
зона свободной торговли
межгосударственное соглашение и его ратификация
дружеские отношения
Ukraine
State of Israel,
free trade area
interstate agreement and its ratification
friendly relations
Кількість сторінок:  15
Діапазон сторінок:  101-115
Початкова сторінка:  101
Кінцева сторінка:  115
Короткий огляд (реферат):  Стаття висвітлює важливий аспект відносин України та Держави Ізраїль – історію створення зони вільної торгівлі між двома державами. На основі матеріалів поточних архівів та даних відкритих джерел, вона показує динамічний робочий процес підготовки до підписання відповідної міждержавної угоди, її ратифікації парламентами країн. Встановлено, що це об’ємний і трудомісткий процес, який вимагає врахування інтересів національних економік двох держав; створення зони вільної торгівлі стало предметом багатьох двосторонніх переговорів. Навіть ратифікація угоди парламентами держав в силу певних об’єктивних причин не стала швидким процесом. Національні інтереси сторін враховані у відповідному міждержавному документі. Економічні зв’язки завжди були важливою і перспективною складовою україно-ізраїльських відносин. Разом з тим, сторони неодноразово вказували на незадовільний рівень економічних відносин. Міждержавна угода зі створення зони вільної торгівлі між Україною та Державою Ізраїль має свої плюси та мінуси, однак загалом можна говорити про значне покращення за багатьма показниками, яке вона потенційно може принести. І хоча процес створення зони вільної торгівлі ще незавершений, все ж його вивчення важливе з огляду на значимість створення такої зони як для зовнішньоекономічних відносин України та Ізраїлю, так і для розвитку дружніх двосторонніх зв’язків між ними загалом. А поки угода не втілена в життя, доводиться задовольнятися позитивною динамікою економічних відносин, що відображається в статистичних показниках. Із них бачимо, що Держава Ізраїль є доволі важливим торговим партнером України на Близькому Сході. Зона вільної торгівлі повинна принести корисний результат як Україні, так і Ізраїлю.
Статья освещает важный аспект отношений Украины и Государства Израиль – историю создания зоны свободной торговли между двумя государствами. На основании материалов текущих архивов и данных открытых источников она показывает динамичный рабочий процесс подготовки к подписанию соответствующего межгосударственного соглашения, его ратификации парламентами стран. Установлено, что это объемный и трудоемкий процесс, требующий учета интересов национальных экономик двух государств; создание зоны свободной торговли стало предметом многих двусторонних переговоров. Даже ратификация соглашение парламентами государств в силу определенных объективных причин не стала быстрым процессом. Национальные интересы сторон учтены в соответствующем межгосударственном документе. Экономические связи всегда были важной и перспективной частью украино-израильских отношений. Вместе с тем, стороны неоднократно указывали на неудовлетворительный уровень экономических отношений. Межгосударственное соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Государством Израиль имеет свои плюсы и минусы, однако в целом можно говорить о значительном улучшении по многим показателям, которое она потенциально может принести. И хотя процесс создания зоны свободной торговли еще не завершен, все же его изучение важно, учитывая значимость создания такой зоны как для внешнеэкономических отношений Украины и Израиля, так и для развития дружественных двусторонних связей между ними в целом. А пока соглашение не воплощено в жизнь, приходится довольствоваться положительной динамикой экономических отношений, которая отражается в статистических показателях. Из них мы видим, что Государство Израиль является довольно важным торговым партнером Украины на Ближнем Востоке. Зона свободной торговли должна принести полезный результат как для Украины, так и для Израиля.
An important aspect of Ukraine-Israel relations – the history of the creation of a free trade zone between the two states is revealed in the article. Based on materials from current archives and open source data, the dynamic work process of preparation for signing the corresponding interstate agreement, its ratification by the parliaments of the countries is shown. It was found that it is a voluminous and labor-intensive process that requires consideration of the interests of the national economies of the two states; the creation of a free trade area has been the subject of many bilateral negotiations. Even the ratification of the agreement by the parliaments of the states for some objective reasons did not become a quick process. The national interests of the parties are taken into account in the relevant interstate document. Economic connections have always been an important and promising component of Ukrainian-Israeli relations. However, the parties have repeatedly pointed to the unsatisfactory level of economic relations. The interstate agreement on the establishment of a free trade zone between Ukraine and the State of Israel has its pros and cons, but in general we can talk about a significant improvement in many indicators that it can potentially bring. Although the process of creating a free trade area is incomplete, its study all the same is important in view of the importance of creating such a zone for both foreign economic relations of Ukraine and Israel and for development of friendly bilateral relations between them in general. While the agreement is not implemented, we have to be satisfied with the positive dynamics of economic relations, which is reflected in statistical indicators. They testify that the State of Israel is a very important trade partner of Ukraine in the Middle East. The Free trade area should bring beneficial results to Ukraine and Israel.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34252
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dsyuti.pdf
https://112.international/politics/why-fta-with-israel-will-not-benefit-ukraine-so-much-41814.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html
https://www.radiosvoboda.org/a/27445633.html
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem
https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-vstretilsya-s-netanyahu-v-davose-1108217.html
http://www.golos.com.ua/article/303565
https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html
https://uatv.ua/izrayil-i-ukrayina-gotovi-pidpysaty-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli-dzhoel-lion
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html
https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/428-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-izrajilem
https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice/-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763657-vizit-netanagu-do-ukraini-realni-rezultati-ta-pislasmak.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-ukraine-announces-jerusalem-investment-center-during-netanyahu-s-visit-1.7696119
https://www.5.ua/ekonomika/posol-izrailiu-poiasnyv-chomu-dosi-ne-ratyfikovana-uhoda-pro-zvt-z-ukrainoiu-207492.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html
https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3308-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo
Перелік літератури:  1. Kushch O. Why FTA with Israel is not benefitial for Ukraine? 17.08.2019. 112. Available at: https://112.international/politics/why-fta-with-israel-will-not-benefit-ukraine-so-much-41814.html [Accessed 9.04.2020].
2. Романюк М. Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: і вигідно, і від Росії ще далі. 23.11.2018. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html (дата звернення: 9.04.2020).
3. Проблемні питання у відносинах між Ізраїлем і Україною (інформаційно-аналітична довідка). Посольство України в Державі Ізраїль, липень 2005 р. // Управління архівної служби МЗС України, фонд 8, опис Ізраїль, справа 701 «Довідки інформаційно-аналітичного характеру», 2005 р.
4. Высоцкая Т. Стремление к росту. В списке торговых партнеров Украины Израиль занимает лишь 40-е место, что не устраивает ни одну из сторон. Деловая неделя. 2004. 20-26 мая. С. 2.
5. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Ігор Тимофєєв: «у рості обсягів двостороннього товарообігу зацікавлені мають бути усі». Діловий вісник. 2006. № 2 (141). С. 6.
6. Традиція дружніх відносин. Урядовий кур’єр. 2007. 15 листопада, № 214. С. 4.
7. Спільна декларація про дальший розвиток відносин партнерства і дружби між Україною та Державою Ізраїль від 14 листопада 2007 р.: Офіц. текст // Договірно-правове управління МЗС України, фонд 2, опис 6, справа «Двосторонні міжнародні договори України», папка 5242.
8. Сірук M. Ізраїль-Україна. Діалог про минуле заради майбутнього / інтерв’ю з головою Євразійського департаменту МЗС Держави Ізраїль Я. Лівне. День. 2009. 27 жовтня, № 194. С. 3.
9. Звіт про результати офіційного візиту в Україну Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ Держави Ізраїль А. Лібермана (5-9 грудня 2009 р.). Грудень 2009 р. МЗС України // Поточний архів Міністерства економіки України.
10. Шалом, Ізраїль! Безвізовий режим є. Про зону вільної торгівлі ще домовимось. Урядовий кур’єр. 2010. № 134, 23 липня. С. 3.
11. Довідка про стан переговорного процесу з питань підготовки Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Червень 2011 // Поточний архів Міністерства економіки України.
12. Звіт про результати офіційного візиту в Україну Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ Держави Ізраїль А. Лібермана (5-9 грудня 2009 р.). Грудень 2009 р. МЗС України // Поточний архів Міністерства економіки України.
13. Френкель М. Элиав Белоцерковский: «несмотря на сложную ситуацию, сотрудничество с Украиной только крепнет» / интервью Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Украине. Еврейский обозреватель. 2015. № 3 (267). C. 1.
14. Драчук С. Порошенко в Ізраїлі: два прориви, для України і для світу. 23.12.2015. Радіо Свобода: [сайт]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27445633.html (дата звернення: 9.04.2020).
15. Важнее всего – дружеские отношения. Еврейский обозреватель. 2017. № 6 (294).
16. Вінокуров Я. Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 7.07.2019. Громадське: [сайт]. URL: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem (дата звернення: 9.04.2020).
17. Соглашение может быть подписано весной 2018 года. Еврейский обозреватель. 2017. № 12 (300).
18. Вінокуров Я. Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 7.07.2019. Громадське: [сайт]. URL: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem (дата звернення: 9.04.2020).
19. Порошенко встретился с Нетаньяху в Давосе. 24.01.2018. Сегодня: [портал новин]. URL: https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-vstretilsya-s-netanyahu-v-davose-1108217.html (дата звернення: 9.04.2020).
20. Безпекова ситуація у нас подібна. 31.05.2018. Голос України: електронна версія газети. 2018. 31 травня. URL: http://www.golos.com.ua/article/303565 (дата звернення: 9.04.2020).
21. Посольство України в Державі Ізраїль. Візит української делегації на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим до Ізраїлю. 25.07.2018. URL: https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel (дата звернення: 9.04.2020).
22. Романюк М. Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: і вигідно, і від Росії ще далі. 23.11.2018. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html (дата звернення: 9.04.2020).
23. Костюченко А. “Ізраїль і Україна готові підписати угоду про Зону вільної торгівлі”, – Джоел Ліон. 11.01.2019. UATV: [сайт українського телеканалу іномовлення]. URL:https://uatv.ua/izrayil-i-ukrayina-gotovi-pidpysaty-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli-dzhoel-lion (дата звернення: 9.04.2020).
24. Романюк М. Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: і вигідно, і від Росії ще далі. 23.11.2018. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html (дата звернення: 9.04.2020).
25. Визит в Иерусалим. Еврейский обозреватель. 2019. № 2/314.
26. Вінокуров Я. Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 7.07.2019. Громадське: [сайт]. URL: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem (дата звернення: 9.04.2020).
27. Романюк М. Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: і вигідно, і від Росії ще далі. 23.11.2018. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html (дата звернення: 9.04.2020).
28. Посольство України в Державі Ізраїль. Договірно-правова база між Україною та Ізраїлем. URL: https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/428-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-izrajilem (дата звернення: 9.04.2020).
29. Посольство України в Державі Ізраїль. Візит української делегації на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим до Ізраїлю. 25.07.2018. URL: https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice/-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel (дата звернення: 9.04.2020).
30. Вінокуров Я. Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 7.07.2019. Громадське: [сайт]. URL: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem (дата звернення: 9.04.2020).
31. Горбань Ю. Візит Нетаньяху до України: реальні результати та «післясмак». 20.08.2019. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763657-vizit-netanagu-do-ukraini-realni-rezultati-ta-pislasmak.html (дата звернення: 9.04.2020).
32. Landau N. Ukraine Announces Jerusalem Investment Center During Netanyahu's Visit 19.08.2019. Haaretz. Available at: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-ukraine-announces-jerusalem-investment-center-during-netanyahu-s-visit-1.7696119 [Accessed14.04.2020].
33. Элиав Белоцерковский: «несмотря на сложную ситуацию, сотрудничество с Украиной только крепнет» / [інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні]. Еврейский обозреватель. 2015. № 3/267.
34. Посол Ізраїлю пояснив, чому досі не ратифікована угода про ЗВТ з Україною. 02.02.2020. 5 (Перший український інформаційний): [сайт телеканалу]. URL: https://www.5.ua/ekonomika/posol-izrailiu-poiasnyv-chomu-dosi-ne-ratyfikovana-uhoda-pro-zvt-z-ukrainoiu-207492.html (дата звернення: 14.04.2020).
35. Соглашение может быть подписано весной 2018 года. Еврейский обозреватель. 2017. № 12 (300).
36. Обух В. Зона вільної торгівлі з Туреччиною: очевидні вигоди і прихований ризик 09.08.2019. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html (дата звернення: 9.04.2020).
37. Довідка про стан переговорного процесу з питань підготовки Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Червень 2011 // Поточний архів Міністерства економіки України.
38. Романюк М. Зона вільної торгівлі з Ізраїлем: і вигідно, і від Росії ще далі. 23.11.2018. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України: [сайт]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html (дата звернення: 9.04.2020).
39. Визит в Иерусалим./ Еврейский обозреватель. 2019. № 2 (314).
40. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Ізраїлем. URL: https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3308-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo (дата звернення: 9.04.2020).
References:  1. Kushch, O., (2019) Why FTA with Israel is not benefitial for Ukraine? 112. Available at: https://112.international/politics/why-fta-with-israel-will-not-benefit-ukraine-so-much/-41814.html [Accessed 9.04.2020].
2. Romaniuk, M. (2018) Zona vilnoi torhivli z Izrailem: i vyhidno, i vid Rosii shche dali [Free Trade Area with Israel: both profitable and further from Russia]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html [Accessed 9.04.2020].
3. Problematic issues in relations between Israel and Ukraine (information and analytical inquire). Embassy of Ukraine in the State of Israel, July 2005, F. 8/ Israel/ information and analytical inquires. Kyiv: Office of the archive service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.
4. Vysockaja, T. (2004) Stremlenie k rostu. V spiske torgovyh partnerov Ukrainy Izrail' zanimaet lish' 40-e mesto, chto ne ustraivaet ni odnu iz storon [The desire for growth. In the list of trade partners of Ukraine, Israel occupies only 40th place, which does not suit either side]. Delovaja nedelja, May 20-26, p. 2.
5. Nadzvychainyi i Povnovazhnyi Posol Ukrainy v Derzhavi Izrail Ihor Tymofieiev: «u rosti obsiahiv dvostoronnoho tovaroobihu zatsikavleni maiut buty usi» [Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the State of Israel Igor Timofeev: »everyone should be interested in increasing bilateral trade»]. Dilovyi visnyk, 2006, no. 2 (141), p. 6.
6. Tradytsiia druzhnikh vidnosyn [The tradition of friendly relations]. Uriadovyi kurier, 2007, november 15, no. 214, p. 4.
7. Common Declaration on the Further Development of Partnership and Friendship between Ukraine and the State of Israel 2007, F2/6 Bilateral international treaties of Ukraine, fol. 5242. Kyiv: Treaty legal office of MFA of Ukraine.
8. Siruk M. (2009) Izrail-Ukraina. Dialoh pro mynule zarady maibutnoho / interviu z holovoiu Yevraziiskoho departamentu MZS Derzhavy Izrail Ya. Livne [Israel-Ukraine. Dialogue on the past for the sake of the future / Interview with the Head of the Eurasian Department of the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel J. Livnе]. Den, october 27, no. 194, p. 3.
9. Report on the Results of the Official Visit to Ukraine of the Vice Prime Minister, Minister for Foreign Affairs of the State of Israel A. Lieberman (December 5-9, 2009). December 2009. Kyiv: Current archive of the Ministry of Economy of Ukraine.
10. Shalom, Izrail! Bezvizovyi rezhym ye. Pro zonu vilnoi torhivli shche domovymos [Shalom, Israel! The visa-free regime is available. We will still agree on a free trade area]. Uriadovyi kurier, 2010, July 23, no. 134, p. 3.
11. Reference on the Negotiations Process on Preparation of the Free Trade Agreement between Ukraine and Israel, June 2011. Kyiv: Current archive of the Ministry of Economy of Ukraine.
12. Report on the Results of the Official Visit to Ukraine of the Vice Prime Minister, Minister for Foreign Affairs of the State of Israel A. Lieberman (December 5-9, 2009). December 2009. Kyiv: Current archive of the Ministry of Economy of Ukraine.
13. Frenkel, M. (2015) Jeliav Belocerkovskij: «nesmotrja na slozhnuju situaciju, sotrudnichestvo s Ukrainoj tol'ko krepnet» / interv'ju Chrezvychajnogo i Polnomochnogo posla Gosudarstva Izrail' v Ukraine [Eliav Belotserkovsky: “despite the difficult situation, cooperation with Ukraine is only strengthening” / interview of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to Ukraine]. Evrejskij obozrevatel', no. 3 (267), p. 1.
14. Drachuk, S., (2015) Poroshenko v Izraili: dva proryvy, dlia Ukrainy i dlia svitu [Poroshenko in Israel: two breakthroughs, for Ukraine and for the world]. Radio Svoboda. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/27445633.html [Accessed 9.04.2020].
15. Vazhnee vsego – druzheskie otnoshenija [The most important thing is friendship]. Evrejskij obozrevatel', 2017, no. 6 (294), p. 2??.
16. Vinokurov, Ya. (2019) Zelenskyi pidpysav uhodu pro vilnu torhivliu z Izrailem [Zelensky signs a free trade agreement with Israel]. Gromadske. Available at: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem [Accessed 9.04.2020].
17. Soglashenie mozhet byt' podpisano vesnoj 2018 goda [The agreement can be signed in the spring of 2018]. Evrejskij obozrevatel', 2017, no. 12 (300), p. 2.
18. Vinokurov, Ya. (2019) Zelenskyi pidpysav uhodu pro vilnu torhivliu z Izrailem [Zelensky signs a free trade agreement with Israel]. Gromadske. Available at: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem [Accessed 9.04.2020].
19. Poroshenko vstretilsja s Netan'jahu v Davose [Poroshenko met with Netanyahu in Davos]. Segodnya, 2018. Available at: https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-vstretilsya-s-netanyahu-v-davose-1108217.html [Accessed 9.04.2020].
20. Bezpekova sytuatsiia u nas podibna [We have a similar security situation]. Holos Ukrainy, 2018. May, 31. Available at: http://www.golos.com.ua/article/303565 [Accessed 9.04.2020].
21. Embassy of Ukraine in the State of Israel. Vizyt ukrainskoi delehatsii na choli z Pershym vitse-premier-ministrom Ukrainy – Ministrom ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy Stepanom Kubivym do Izrailiu [Visit of the Ukrainian delegation headed by the First Vice Prime Minister of Ukraine - Minister of Economic Development and Trade of Ukraine Stepan Kubiv to Israel]. Available at: https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel [Accessed 9.04.2020].
22. Romanyuk, M. (2018) Zona vilnoi torhivli z Izrailem: i vyhidno, i vid Rosii shche dali [Free Trade Area with Israel: both profitable and further from Russia]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html [Accessed 9.04.2020].
23. Kostiuchenko, A. (2019) “Izrail i Ukraina hotovi pidpysaty uhodu pro Zonu vilnoi torhivli”, – Dzhoel Lion [“Israel and Ukraine ready to sign Free Trade Area Agreement”, - Joel Lyon]. UATV. International Broadcasting Multimedia Platform of Ukraine. Available at: https://uatv.ua/izrayil-i-ukrayina-gotovi-pidpysaty-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli-dzhoel-lion [Accessed 9.04.2020].
24. Romanyuk, M. (2018) Zona vilnoi torhivli z Izrailem: i vyhidno, i vid Rosii shche dali [Free Trade Area with Israel: both profitable and further from Russia]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html [Accessed 9.04.2020].
25. Vizit v Ierusalim [Visit to Jerusalem]. Evrejskij obozrevatel', 2019, no. 2 (314), p. 1.
26. Vinokurov, Ya. (2019) Zelenskyi pidpysav uhodu pro vilnu torhivliu z Izrailem [Zelensky signs a free trade agreement with Israel]. Gromadske. Available at: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem [Accessed 9.04.2020].
27. Romanyuk, M. (2018) Zona vilnoi torhivli z Izrailem: i vyhidno, i vid Rosii shche dali [Free Trade Area with Israel: both profitable and further from Russia]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html [Accessed 9.04.2020].
28. Embassy of Ukraine in the State of Israel. Dohovirno-pravova baza mizh Ukrainoiu ta Izrailem [Legal basis between Ukraine and Israel]. Available at: https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/428-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-izrajilem [Accessed 9.04.2020].
29. Embassy of Ukraine in the State of Israel. Vizyt ukrainskoi delehatsii na choli z Pershym vitse-premier-ministrom Ukrainy – Ministrom ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy Stepanom Kubivym do Izrailiu [Visit of the Ukrainian delegation headed by the First Vice Prime Minister of Ukraine - Minister of Economic Development and Trade of Ukraine Stepan Kubiv to Israel]. Available at: https://israel.mfa.gov.ua/news/66417-visit-of-the-ukrainian-delegation-headed-by-the-first-vice-prime-minister-of-ukraineminister-of-economic-development-and-trade-of-ukraine-stepan-kubiv-to-israel [Accessed 9.04.2020].
30. Vinokurov, Ya. (2019) Zelenskyi pidpysav uhodu pro vilnu torhivliu z Izrailem [Zelensky signs a free trade agreement with Israel]. Gromadske. Available at: https://hromadske.ua/posts/zelenskij-pidpisav-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-z-izrayilem [Accessed 9.04.2020].
31. Horban, Yu. (2019) Vizyt Netaniakhu do Ukrainy: realni rezultaty ta «pisliasmak» [Netanyahu's Visit to Ukraine: real outcome and «aftertaste»]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763657-vizit-netanagu-do-ukraini-realni-rezultati-ta-pislasmak.html [Accessed 9.04.2020].
32. Landau, N. (2019) Ukraine Announces Jerusalem Investment Center During Netanyahu's Visit. Haaretz. Available at: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-ukraine-announces-jerusalem-investment-center-during-netanyahu-s-visit-1.7696119 [Accessed 14.04.2020].
33. Frenkel, M. (2015) Jeliav Belocerkovskij: «nesmotrja na slozhnuju situaciju, sotrudnichestvo s Ukrainoj tol'ko krepnet» / interv'ju Chrezvychajnogo i Polnomochnogo posla Gosudarstva Izrail' v Ukraine [Eliav Belotserkovsky: “despite the difficult situation, cooperation with Ukraine is only strengthening” / interview of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to Ukraine]. Evrejskij obozrevatel', no. 3 (267), p. 1.
34. Posol Izrailiu poiasnyv, chomu dosi ne ratyfikovana uhoda pro ZVT z Ukrainoiu [The Ambassador of Israel explained why the FTA with Ukraine had not yet been ratified]. 5. Pershyi ukrainskyi informatsiinyi, 2020. Available at: https://www.5.ua/ekonomika/posol-izrailiu-poiasnyv-chomu-dosi-ne-ratyfikovana-uhoda-pro-zvt-z-ukrainoiu-207492.html [Accessed 14.04.2020].
35. Soglashenie mozhet byt' podpisano vesnoj 2018 goda [The agreement can be signed in the spring of 2018]. Evrejskij obozrevatel', 2017, no. 12 (300), p. 2.
36. Obukh, V. (2019) Zona vilnoi torhivli z Turechchynoiu: ochevydni vyhody i prykhovanyi ryzyk [Free trade area with Turkey: obvious benefits and innermost risk]. Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html [Accessed 9.04.2020].
37. Reference on the Negotiations Process on Preparation of the Free Trade Agreement between Ukraine and Israel, June 2011. Kyiv: Current archive of the Ministry of Economy of Ukraine.
38. Romanyuk, M. (2018) Zona vilnoi torhivli z Izrailem: i vyhidno, i vid Rosii shche dali [Free Trade Area with Israel: both profitable and further from Russia]. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2586074-zona-vilnoi-torgivli-z-izrailem-i-vigidno-i-vid-rosii-se-dali.html [Accessed 9.04.2020].
39. Vizit v Ierusalim [Visit to Jerusalem]. Evrejskij obozrevatel', 2019, no. 2 (314), p.
40. Embassy of Ukraine in the State of Israel. Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Izrailem [Trade and economic cooperation between Ukraine and Israel]. [online] available at: https://israel.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3308-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo [Accessed 9.04.2020].
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian