Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні

Назва: 


Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні


Інші назви: 


Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid zastosuvannia tekhnolohii blokchein v transportno-lohistychnomu obsluhovuvanni
Foreign and domestic experience of application of blockchain technology in transport and logistics service


Автори: 


Керничний, Богдан
Kernychniy, Bohdan


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Керничний Б. Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні [Електронний ресурс] / Богдан Керничний // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 2 (23). — С. 46-56. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20kbytlo.pdf


Bibliographic description: 


Kernychniy, B. (2020) Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid zastosuvannia tekhnolohii blokchein v transportno-lohistychnomu obsluhovuvanni [Foreign and domestic experience of application of blockchain technology in transport and logistics service]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 23, no. 2, pp. 46-56. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20kbytlo.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


2(23)


Дата публікації: 


гру-2020


Дата подання: 


вер-2020


Дата внесення:

 

3-вер-2021


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Місце видання, проведення: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0002-9448-8873


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2020.02.046

 

004:338


JEL: 


R4


Ключові слова:

 

технологія блокчейн
управління
транспортно-логістичне обслуговування
логістика
інформаційні технології
електронна комунікація
blockchain technology
transport and logistics services
logistics
information technologies
electronic communication


Кількість сторінок: 


11


Діапазон сторінок: 


46-56


Початкова сторінка: 


46


Кінцева сторінка: 


56


Короткий огляд (реферат): 


У статті представлено огляд практики застосування технології «блокчейн» в процесі цифровізації логістики та управління транспортно-логістичним обслуговуванням провідних країн і компаній. Проаналізовано переваги застосування технології блокчейн в процесі управління ланцюгами поставок. Розглянуто основні світові тренди щодо даної проблематики. Розкрито сутність технології блокчейн, практику та перспективи її застосування в галузі транспортно-логістичного обслуговування і сферах діяльності. Наведені приклади використання технології блокчейн передовими компаніями. Предмет дослідження - організаційно-технологічний механізм взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності в процесі впровадження та застосування технології блокчейн при управлінні ланцюгом поставок. Показано, що інтеграція ключових бізнес-процесів в ланцюгах поставок на сьогоднішній день потребує адекватної інформаційної підтримки, яка може бути забезпечена за допомогою технології блокчейн, що забезпечує прозорість та простежуваність актуальної інформації, інтелектуальне програмне забезпечення і доступ до хмарної інформаційної системи, дає змогу логістичному об'єкту приймати самостійні рішення з поточних логістичних операцій та вибору маршруту транспортування. Визначено, що блокчейн дасть змогу спростити процедуру державного адміністрування ланцюга поставок і буде сприяти реалізації державної політики, спрямованої на зниження рівня контрафактної продукції, підвищенню якості товарів, які надходять в роздрібну мережу, що безпосередньо вплине на соціально-економічний розвиток регіонів. У статті представлені результати огляду робіт українських і зарубіжних учених та практиків, що дало змогу встановити основні напрямки перспективних досліджень блокчейну в транспортно-логістичному обслуговуванні, сформулювати принципи впровадження технологій блокчейн у логістичну діяльність.


Опис: 


The article presents an overview of the practice of using blockchain technology in the process of digitalization of logistics and management of transport and logistics services of leading countries and companies. The advantages of using blockchain technology in the process of supply chain management are analyzed. The main world trends on this issue are considered. The essence of blockchain technology, practice and prospects of its application in the field of transport and logistics services and areas of activity are revealed. Examples of the use of blockchain technology by leading companies are given. The subject of research is the organizational and technological mechanism of interaction of business entities in the process of implementation and application of blockchain technology in supply chain management. It is shown that the integration of key business processes in supply chains today requires adequate information support, which can be provided by blockchain technology by ensuring transparency and traceability of current information, intelligent software and access to the cloud information system and allows the logistics facility to make independent decisions on current logistics operations and the choice of transportation route. It is determined that the blockchain will simplify the procedure of state administration of the supply chain and promote the implementation of state policy aimed at reducing the level of counterfeit products and improving the quality of goods entering the retail network, which directly affects the socio-economic development of regions. The article presents the results of the review of the Ukrainian and foreign scientists and practitioners researches, which made it possible to establish the main directions of the blockchain in transport and logistics service perspectives researches, formulation of principles of the blockchain technologies introduction in logistic activity.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35862


ISSN:

 

2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Тернопіль


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20kbytlo.pdf


Перелік літератури:

 

1. Abeyratne, S. A. and Monfared R. P. (2016). “Blockchain Ready Manufacturing Supply Chain Using Distributed Ledger”. In: International Journal of Research in Engineering and Technology 5.9, pp. 1–10. https://doi.org/10.15623/ijret.2016.0509001
2. Allison, I. (2017).Maersk and IBM Want 10 Million Shipping Containers on the Global Supply Blockchain by Year-End.
3. Hackius, N.; Petersen, M. Blockchain in logistics and supply chain: Trick or treat? In Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Hamburg, Germany, 12–13 October 2017; pp. 3–18.
4. Dickson, B. Blockchain Has the Potential to Revolutionize the Supply Chain. Available online: https:// techcrunch.com/2016/11/24/blockchain-has-the-potential-to-revolutionize-the-supply-chain .
5. Casey, M. J.; Wong, P. Global Supply Chains Are About to Get Better, Thanks to Blockchain. Available online: https://hbr.org/2017/03/global-supply-chains-are-about-to-get-better-thanks-to-blockchain
6. Carter, C.; Koh, L (2018). Blockchain Disruption in Transport: Are You Decentralized Yet? Catapult Transport Systems: Milton Keynes, UK,
7. Критерії. URL: https://forklog.com/logisticheskaya-kompaniya-a2b-direct-vnedryaet-blokchejn-v-platformu-upravleniya-postavkami/ (дата звернення: 05.09.2020)
8. Yojee.com Yojee Official site [Электронный ресурс]. URL: https://yojee.com (дата звернення: 06.09.2020)
9. Критерії. URL: http://infosoc.iis.ru/article/view/323 (дата звернення: 07.02.2021)
10. Szabo N. (1997). “Formalizing and securing relationships on public networks,” First Monday, vol. 2, no. 9. https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548 (дата звернення: 06.09.2020)
11. Accenture (2018). The steps for a blockchain implementation.
12. Hackius, Niels; Petersen, Moritz (2017) Blockchain in logistics and supply chain: Trick or treat?, In: Kersten, Wolfgang Blecker, Thorsten Ringle, Christian M. (Ed.): Digitalization in Supply Chain Management and Logistics: Smart and Digital Solutions for an Industry 4.0 Environment. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 23, ISBN 978-3-7450-4328-0, epubli GmbH, Berlin, pp. 3-18, http://dx.doi.org/10.15480/882.1444


References:

 

1. Abeyratne, S. A. and R. P. Monfared (2016). “Blockchain Ready Manufacturing Supply Chain Using Distributed Ledger”. In: International Journal of Research in Engineering and Technology 5.9, pp. 1–10. https://doi.org/10.15623/ijret.2016.0509001
2. Allison, I. (2017).Maersk and IBM Want 10 Million Shipping Containers on the Global Supply Blockchain by Year-End.
3. Hackius, N.; Petersen, M. Blockchain in logistics and supply chain: Trick or treat? In Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Hamburg, Germany, 12–13 October 2017; pp. 3–18.
4. Dickson, B. Blockchain Has the Potential to Revolutionize the Supply Chain. Available online: https://techcrunch.com/2016/11/24/blockchain-has-the-potential-to-revolutionize-the-supply-chain
5. Casey, M. J.; Wong, P. Global Supply Chains Are About to Get Better, Thanks to Blockchain. Available online: https://hbr.org/2017/03/global-supply-chains-are-about-to-get-better-thanks-to-blockchain
6. Carter, C.; Koh, L (2018). Blockchain Disruption in Transport: Are You Decentralized Yet? Catapult Transport Systems: Milton Keynes, UK.
7. Kryterii. URL: https://forklog.com/logisticheskaya-kompaniya-a2b-direct-vnedryaet-blokchejn-v-platformu-upravleniya-postavkami/
8. Yojee.com Yojee Official site URL: https://yojee.com
9. Kryterii. URL: http://infosoc.iis.ru/article/view/323 10. N Szabo. (1997). “Formalizing and securing relationships
10. N Szabo. (1997). “Formalizing and securing relationships on public networks,” First Monday, vol. 2, no. 9. https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548
11. Accenture (2018). The steps for a blockchain implementation.
12. Hackius, Niels; Petersen, Moritz (2017) : Blockchain in logistics and supply chain: Trick or treat?, In: Kersten, Wolfgang Blecker, Thorsten Ringle, Christian M. (Ed.): Digitalization in Supply Chain Management and Logistics: Smart and Digital Solutions for an Industry 4.0 Environment. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 23, ISBN 978-3-7450-4328-0, epubli GmbH, Berlin, pp. 3-18, http://dx.doi.org/10.15480/882.1444


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 2(23)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian