Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Продовольча безпека України в умовах військової агресії: стан та перспективи

Назва: 


Продовольча безпека України в умовах військової агресії: стан та перспективи


Інші назви: 


Food security of Ukraine under the war aggression: current state and future perspectives


Автори: 


Артеменко, Людмила
Мариненко, Наталія
Крамар, Ірина
Гац, Любов
Artemenko, Liudmyla
Marynenko, Nataliia
Kramar, Iryna
Hats, Liubov


Приналежність:

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska Str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Артеменко Л., Мариненко Н., Крамар І., Гац Л. Продовольча безпека України в умовах військової агресії: стан та перспективи. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 115-128. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23albstp.pdf


Bibliographic description: 


Artemenko, L., Marynenko, N., Kramar, I. & Hats, L. (2023) Food security of Ukraine under the war aggression: current state and future perspectives. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 115-128. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23albstp.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0001-7525-939X
https://orcid.org/0000-0002-6645-8167
https://orci
d.org/0000-0001-5768-988X
https://orcid.org/0000-0002-5000-2835


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.115


338.439:351


JEL: 


Q18


Кючові слова: 


модернізація агровиробництва
додана вартість
Глобальний індекс продовольчої безпеки
modernization of agricultural production
added value
Global Food Security Index


Кількість сторінок: 


14


Діапазон сторінок: 


115-128


Початкова сторінка: 


115


Кінцева сторінка: 


128


Короткий огляд (реферат): 

Розглянуто та критично оцінено ключові особливості стану продовольчої безпеки країни, які спричинені війною, зокрема: падіння купівельної спроможності населення та збільшення частки витрат на придбання їжі у їх доходах; зменшення обсягу посівних площ і кількості підприємців; погіршення індикаторів рейтингу у Глобальному індексі продовольчої безпеки. Охарактеризовано різнорівневі заходи управлінських структур та інституцій з метою забезпечення стійкості функціонування національного продовольчого ринку. Акцентовано увагу на тому, що ліквідація інституціонального базису у харчовій індустрії є одним із деструктивних факторів стосовно практичної руйнації агробізнесу із замкнутим циклом виробництва; сировинної спеціалізації експорту; втрати ВВП від недоотримання харчової продукції з доданою вартістю. Доведена перспективність збільшення глибини сировинної переробки та розширення агропереробних потужностей. У контексті довгострокової продовольчої самозабезпеченості населення регіонів України аргументовано доцільність розробки комплексної програми з відновлення виробництва продовольства на засадах інноваційної модернізації бізнес-процесів та цифрових можливостей. Встановлено, що в умовах динамічних викликів Україна потребує повороту стану продовольчої безпеки у висхідному напрямі на основі визначення пріоритетів модернізації потенціалу аграріїв. За результатами дослідження запропоновано заходи стабілізаційного характеру та зроблено висновок, що використання передових технологій у харчовій, переробній галузях і сільському господарстві перетворить продовольчу безпеку на модулятора науково-технічного прогресу країни. Перехід до реалізації довгострокових цілей в умовах невизначеності та у повоєнний час вимагатиме координації об’єднавчих зусиль, потужних інвестиційних потоків, насамперед, з орієнтацією на зарубіжних партнерів. Трансформаційні процеси змінять власну модель: виробництво на належному рівні широкого асортименту продовольства з покращеними якостями при умові налагодженого контролю за відповідністю кінцевої продукції світовим стандартам.


Key features of the country’s food security status that is caused by the war and particularly by the decrease of the population’s purchasing power, increase of the portion of their expenses for groceries; reduction of the farming lands areas and decrease in number of entrepreneurs; worsening of the indicators of country’s ranking in the Global Index of Food Security are revealed and critically evaluated in the article. Various measures of the administrative organizations and institutions to ensure stability of the national food market are characterized. Special attention is stressed on the fact that the liquidation of the institutional basis in food industry is one of the destructive factors that contributes to a complete devastation of agribusiness with the closed cycle of production, export that is focused on raw materials, GDP losses due to the missed food production with added value. The perspective to deepen the processing of the raw materials and expansion of the agri-processing power are proven. In the context of the long-term food self-sustainability of the various regions of Ukraine the expediency to develop a complex program to restore the food production based on the innovative modernization of the business processes and digital capabilities is substantiated. It is stated that in the situation of dynamic challenges it is required for Ukraine to correct the status of the food security in ascending direction based on the determination agrarians’ potential modernization. Based on the research results various stabilization measures are suggested and it is concluded that the use of the advanced technologies in food, processing industries and in agriculture will turn food safety into the modulator of the scientific and technological progress of the country. Transition to achieving long-term goals under current uncertainty and in post-war period will require coordination of joint efforts, powerful investment streams with orientation on foreign partners. Transformational processes will change the own model: proper production of the wide range of food products with improved quality standards and under established control of the final product to meet the international standards.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42457


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23albstp.pdf
https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalnaprodovolcha-bezpeka-v-umovakh-
https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini.
https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijno-nebezpecnou-dla-sg-robit
https://rdo.in.ua/sites/default/files/pdf/digest53_ukr.pdf
https://agropolit.com/news/24947-cherez-povnomasshtabnu-viynu-posivni-p…
https://landlord.ua/news/zbytky-ahrosektoru-vid-viiny-skladaiut-8-7-mlrd-iaki-rehiony-postrazhdaly-naibilshe/
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3672449-v-ukraini-za-tri-roki-zrosli-vitrati-naselenna-na-produkti-iae.html
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html
https://biz.censor.net/resonance/3054970/volodimir_vlasyuk_mi_v_pastts_

globalzats_mportumo_dorog_tovari_z_h_dopomogoyu_viroblyamo_sirovinu
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/3.pdf
https://uspp.ua/news/actual/2018/ukraina-mozhe-podvoity-vyrobnytstvo-zerna-oliinykh-miasa-
http://repository.vsau.org/getfile.php/26706.pdf
https://news.dtkt.ua/society/economics/81626-iaki-kliucovi-programi-pidtrimki-
https://export.gov.ua/news/4402partnerstvo_ies_ta_fao_dlia_zabezpechennia_vidnovlennia.
https://www.kmu.gov.ua/news/fermery-iaki-vyroshchuiut-ne-hennomod.
https://lviv.media/lvivshchyna/59354-u-lvivskij-ta-ternopilskij-oblastyah.
https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_022_DubA.pdf.
Agravery.comhttps://agravery.com/uk/posts/show/corteva-spriatime-vidnovlennu-…
https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689953/.
https://landlord.ua/news/96980/.
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2466/1/Informatsiyni_

tekhnolohiyi_2017.pdf.
http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_07_021_uk.pdf


Перелік літератури: 


1. Україна та глобальна продовольча безпека в умовах війни: аналітичний огляд експертів Національного інституту стратегічних досліджень. 14.03.2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalnaprodovolcha-bezpeka-v-umovakh-.
2. Кравченко В. Сутінки агрохолдингів: як війна змінить сільське господарство України. 5.08.2022. URL: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini.
3. Третина українських земель є потенційно небезпечною для с/г робіт. 07.02.2023. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijno-nebezpecnou-dla-sg-robit.
4. Дайджест відновлення України Ukraine: recovery digest. № 53, 21-27.03.2023. URL: https://rdo.in.ua/sites/default/files/pdf/digest53_ukr.pdf.
5. Через повномасштабну війну посівні площі в Україні зменшились на 25 %. 29.01.2023. URL: https://agropolit.com/news/24947-cherez-povnomasshtabnu-viynu-posivni-p…
6. Збитки агросектору від війни складають $8,7 млрд – які регіони постраждали найбільше. URL: https://landlord.ua/news/zbytky-ahrosektoru-vid-viiny-skladaiut-8-7-mlrd-iaki-rehiony-postrazhdaly-naibilshe/
7. Global Food Security Index. The Economist Group. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
8. В Україні за три роки зросли витрати населення на продукти – ІАЕ. 20.02.2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3672449-v-ukraini-za-tri-roki-zrosli-vitrati-naselenna-na-produkti-iae.html
9. Global Food Security Index. Rankings and trends. The Economist Impact. 2022. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
10. Богдан Т. Фінансово-економічні наслідки війни. 31.03.2023. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html
11. Віннічук Ю., Головньов С., Власюк В. Ми – в пастці глобалізації. Імпортуємо дорогі товари і з їх допомогою виробляємо сировину. 2.03.18. URL: https://biz.censor.net/resonance/3054970/volodimir_vlasyuk_mi_v_pastts_globalzats_

mportumo_dorog_tovari_z_h_dopomogoyu_viroblyamo_sirovinu

12. Міненко М. А., Міненко Л. М. Історичний шанс для України: реалії та перспективи національної харчової індустрії. Економіка та держава. № 5/2022. С. 4-13 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/3.pdf.https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.5.4 
13. Україна може подвоїти виробництво зерна, олійних, м’яса, застосовуючи нові технології – вітчизняні експерти. 24.02.2023. URL: https://uspp.ua/news/actual/2018/ukraina-mozhe-podvoity-vyrobnytstvo-zerna-oliinykh-miasa-
14. Калетнік Г. М., Гонтарук Я. В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 3 (53). 2020. С. 7-23. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/26706.pdf https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-1 
15. Які ключові програми підтримки агросектору діятимуть у 2023 році? 09.02.2023. URL: https://news.dtkt.ua/society/economics/81626-iaki-kliucovi-programi-pidtrimki-
16. Партнерство ЄС та ФАО для забезпечення відновлення та розвитку ланцюгів доданої вартості у сільському господарстві України. 12.01.2023. URL: https://export.gov.ua/news/4402partnerstvo_ies_ta_fao_dlia_zabezpechennia_vidnovlennia.
17. Фермери, які вирощують не генномодифіковану сою, зможуть отримати компенсацію за насіння. 17.04.2023. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/fermery-iaki-vyroshchuiut-ne-hennomod
18. Сенько У. Д. У Львівській та Тернопільській областях запустять два індустріальні парки. 12.11.2022. URL: https://lviv.media/lvivshchyna/59354-u-lvivskij-ta-ternopilskij-oblastyah
19. Дуб А. Р. Перспективи забезпечення продовольчої безпеки України в умовах війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наук. праць. 2022. Випуск 2 (154) С. 22–29. URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_022_DubA.pdf
20. Corteva сприятиме відновленню жіночого фермерства у військовий час. 6.09.2022. URL: Agravery.comhttps://agravery.com/uk/posts/show/corteva-spriatime-vidnovlennu-…
21. Канада та ООН придбають для України обладнання для зберігання зерна на 40 мільйонів доларів. Економічна правда. 03.08.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689953/
22. ФАО виділить допомогу у розмірі $50 млн для 240 тис. сільського населення України. 20.03.2022. URL: https://landlord.ua/news/96980/
23. Інформаційні технології: навч. посібник. Волосюк Ю. В. та ін.; під заг. ред. А. В. Нєлєпової. К.: Кафедра, 2017. 200 с. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2466/1/Informatsiyni_

tekhnolohiyi_2017.pdf
24. Lombardelli, M. J., Torres, D., Butera, B., Fernandez, A. Towards a collaborative experienceto generate knowledge: Use of gamification in robotics for good agricultural practices. EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies. 2020. No 7(22). Р. 1-10. https://doi.org/10.4108/eai.13-7-2018.163482 
25. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст. Економіка України. № 7/2022. С. 21-42. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_07_021_uk.pdf https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.021 


References: 

1. Ukraina ta hlobalna prodovolcha bezpeka v umovakh viiny: analitychnyi ohliad ekspertiv Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen (2022). URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalnaprodovolcha-bezpeka-v-umovakh-
2. Kravchenko, V. Sutinky ahrokholdynhiv: yak viina zminyt silske hospodarstvo Ukrainy [The twilight of agro-holdings: how the war transforms the agriculture of Ukraine] (2022). URL: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini.
3. Tretyna ukrainskykh zemel ye potentsiino nebezpechnoiu dlia s/h robit. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijno-nebezpecnou-dla-sg-robit.
4. Daidzhest vidnovlennia Ukrainy Ukraine: recovery digest (2023). Vol. 53. URL: https://rdo.in.ua/sites/default/files/pdf/digest53_ukr.pdf
5. Cherez povnomasshtabnu viinu posivni ploshchi v Ukraini zmenshylys na 25% (2023). URL: https://agropolit.com/news/24947-cherez-povnomasshtabnu-viynu-posivni-ploschi-v-ukrayini-zmenshilis-na-25
6. Zbytky ahrosektoru vid viiny skladaiut $8,7 mlrd – yaki rehiony postrazhdaly naibilshe URL: https://landlord.ua/news/zbytky-ahrosektoru-vid-viiny-skladaiut-8-7-mlrd-iaki-rehiony-postrazhdaly-naibilshe/.
7. Global Food Security Index. The Economist Group. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index.
8. V Ukraini za try roky zrosly vytraty naselennia na produkty URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3672449-v-ukraini-za-tri-roki-zrosli-vitrati-naselenna-na-produkti-iae.html.
9. Global Food Security Index. Rankings and trends. The Economist Impact. (2022). URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
10. Bohdan, T. (2023) Finansovo-ekonomichni naslidky viiny [Financial and economic consequences of the war]. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html
11. Vinnichuk, Yu., Holovnov, S., Vlasiuk, V. (2018) My – v pasttsi hlobalizatsii. Importuiemo dorohi tovary i z yikh dopomohoiu vyrobliaiemo syrovynu URL: https://biz.censor.net/resonance/3054970/volodimir_vlasyuk_mi_v_pastts_globalzats_

mportumo_dorog_tovari_z_h_dopomogoyu_viroblyamo_sirovinu

12. Minenko, M. A., Minenko, L. M. (2022) Istorychnyi shans dlia Ukrainy: realii ta perspektyvy natsionalnoi kharchovoi industrii [Historical chance for Ukraine: realities and prospects of the national food industry]. Ekonomika ta derzhava. No 5. pp. 4-13 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/3.pdf https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.5.4 
13. Ukraina mozhe podvoity vyrobnytstvo zerna, oliinykh, miasa, zastosovuiuchy novi tekhnolohii – vitchyzniani eksperty (2023) URL: https://uspp.ua/news/actual/2018/ukraina-mozhe-podvoity-vyrobnytstvo-zerna-oliinykh-miasa-
14. Kaletnik, H. M., Hontaruk, Ya. V. (2020) Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinnytskoi oblasti. [Differentiation of development of sub-sector of processing industry of agricultural sector of Vinnitsa region]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. No 3 (53). pp. 7-23. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/26706.pdf. https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-1 
15. Yaki kliuchovi prohramy pidtrymky ahrosektoru diiatymut u 2023 rotsi? (2023) URL: https://news.dtkt.ua/society/economics/81626-iaki-kliucovi-programi-pidtrimki-
16. Partnerstvo EU ta FAO dlia zabezpechennia vidnovlennia ta rozvytku lantsiuhiv dodanoi vartosti u silskomu hospodarstvi Ukrainy (2023) URL: https://export.gov.ua/news/4402partnerstvo_ies_ta_fao_dlia_zabezpechennia_vidnovlennia.
17. Fermery, yaki vyroshchuiut ne hennomodyfikovanu soiu, zmozhut otrymaty kompensatsiiu za nasinnia (2023) URL: https://www.kmu.gov.ua/news/fermery-iaki-vyroshchuiut-ne-hennomod.
18. Senko, U. D. (2022) U Lvivskii ta Ternopilskii oblastiakh zapustiat dva industrialni parky. URL: https://lviv.media/lvivshchyna/59354-u-lvivskij-ta-ternopilskij-oblastyah
19. Dub, A. Perspektyvy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy v umovakh viiny [Prospects of ensuring the food security of Ukraine during the war]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy: zbirnyk nauk. prats. URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_022_DubA.pdf
20. Corteva spryiatyme vidnovlenniu zhinochoho fermerstva u viiskovyi chas (2022). URL: Agravery.comhttps://agravery.com/uk/posts/show/corteva-spriatime-vidnovlennu-…
21. Kanada ta OON prydbaiut dlia Ukrainy obladnannia dlia zberihannia zerna na 40 milioniv dolariv. Ekonomichna pravda (2022). URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689953/
22. FAO vydilyt dopomohu u rozmiri $50 mln dlia 240 tys. silskoho naselennia Ukrainy (2022). URL: https://landlord.ua/news/96980/
23. Volosiuk, Yu. V., Kuzoma, V. V., Kovalenko, O. A., Tykhonova, T. V., Nieliepova, A. V., Bondarenko, L. V., Moroz, T. O., Borian, L. O. (2017) Informatsiini tekhnolohii: navch. posibnyk. [Information technologies: a study guide.] URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2466/1/Informatsiyni_

tekhnolohiyi_2017.pdf
24. Lombardelli, M. J., Torres, D., Butera, B., Fernandez, A. (2020) Towards a collaborative experienceto generate knowledge: Use of gamification in robotics for good agricultural practices. EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies. No 7(22). pp. 1-10 https://doi.org/10.4108/eai.13-7-2018.163482 
25. Shubravska O. V., Prokopenko K. O. (2022) Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy: povoiennyi kontekst. [Ensuring food security of Ukraine: post-war context]. Ekonomika Ukrainy. No 7. pp. 21-42. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_07_021_uk.pdf https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.021 


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian