Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Industry 4.0: State, problems, prospects of HoReCa in Ukraine

Назва: 


Industry 4.0: State, problems, prospects of HoReCa in Ukraine


Інші назви: 


Індустрія 4.0: стан, проблеми, перспективи HoReCa України


Автори: 


Stoyko, Igor
Dudkin, Pavlo
Dzhydzhora, Liliana
Стойко, Ігор
Дудкін, Павло
Джиджора, Ліліана


Приналежність: 


Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ruska str., 56, Ternopil, 46001, Ukraine
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна


Бібліографічний опис: 


Stoyko, I., Dudkin, P. & Dzhydzhora, L. (2023) Industry 4.0: State, problems, prospects of HoReCa in Ukraine. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 95-103. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23siihiu.pdf


Bibliographic description: 


Стойко І., Дудкін П., Джиджора Л. Industry 4.0: State, problems, prospects of HoReCa in Ukraine. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 95-103. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23siihiu.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.095

 

338.48
658.64


JEL: 


O14
O33
L83


Ключові слова: 


Industry 4.0
HoReCa
innovation
digital technologies
technologies
trends
sustainable development
індустрія 4.0
HoReCa
інновації
цифрові технології
гостинність
клієнт
технології
тенденції
сталий розвиток


Кількість сторінок: 


9


Діапазон сторінок: 


95-103


Початкова сторінка: 


95


Кінцева сторінка: 


103


Короткий огляд (реферат): 


Globalization has a profound effect on the structures of many spheres with all its dimensions. Therefore, various progressive trends affect the modern trends of our life. Current and future trends can be considered by factors such as emergency situations (pandemic, etc.), technology (Industry 4.0, etc.), the phenomenon of sustainable development (environmentally friendly practices, etc.). In this context, the hospitality and catering industry attracts attention both with its new trends and the prospects of digital transformation in the future innovative development. Modern HoReCa business requires the implementation of various aspects of sustainability, innovation and new approaches in communication with consumers, as well as the implementation of new trends, which are caused by both the Covid-19 pandemic and the consequences of Russia's military aggression in Ukraine. For the business of the service industry, it is very important to know both yourself and your customers, and in the current period to be aware of the dynamics of the future market. In 2023, the hospitality industry is taking bold steps, including in Ukraine, where possible. The top trends show that business owners want and are finding innovative ways to improve the guest experience inside and outside the establishment. Businesses should develop strategies in this direction with the awareness of their strengths and weaknesses. In order to identify the strategies that will shape the service industry in 2023 and the following years, Internet research and forecasting by leading businessmen are carried out and analyzed. And even HoReCa enterprises are not in the first ranks of “the fourth great upheaval in production”, and the entire economy of Ukraine is now directed to military defense against the enemy, that time is not far when it will reach the same level with others in innovative development. In this context, this investigation is aimed at holistical assessment of trends and forecasts in the hospitality and catering industry, contribution to the literature and offering suggestions to relevant stakeholders.


Глобалізація глибоко впливає на структури багатьох сфер з усіма її вимірами. Тому різні прогресивні тренди впливають на сучасні тенденції нашого життя. Поточні та майбутні тенденції можна розглядати за такими факторами, як надзвичайні ситуації (пандемія тощо), технології (індустрія 4.0 тощо), явище сталого розвитку (екологічно чисті практики тощо). У цьому контексті індустрія гостинності та громадського харчування привертає увагу як своїми новими тенденціями, так і перспективами цифрової трансформації у майбутньому інноваційному розвитку. Сучасний бізнес HoReCa вимагає впровадження різноманітних аспектів стійкості, інновацій та нових підходів у спілкуванні зі споживачами, а також впровадження нових трендів, які зумовлені як пандемією Covid-19, так і наслідками військової агресії росії в Україні. Для бізнесу індустрії послуг дуже важливо знати як себе, так і своїх клієнтів, і в поточний період усвідомлювати динаміку майбутнього ринку. У 2023 році індустрія гостинності робить сміливі кроки, у т. ч. і в Україні, де це можливо. Найпопулярніші тенденції свідчать про те, що власники цього бізнесу хочуть і знаходять інноваційні способи покращити враження гостей у закладі та за його межами. Бізнесу варто розробляти стратегії в цьому напрямку з усвідомленням своїх сильних і слабких сторін. Щоб виявити стратегії, які сформують індустрію послуг у 2023 і послідуючі роки, проведені і проаналізовані пошукові інтернет-дослідження і прогнозування провідних бізнесменів. І хоч підприємства HoReCa не стоять в перших рядах «четвертого великого потрясіння у виробництві», та й уся економіка України зараз направлена на військовий захист від ворога, недалекий той час, що вона стане на рівень з іншими в інноваційному розвитку. У цьому контексті це дослідження має на меті цілісно оцінити тенденції та прогнози в індустрії гостинності та громадському харчуванні, зробити внесок у літературу та запропонувати пропозиції відповідним зацікавленим сторонам.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42454


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23siihiu.pdf
https://perfectial.com/blog/digital-transformation-strategy/.
https://kniga.biz.ua/pdf/8506-cifroviy_vihr.pdf
https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturings-next-act
https://www.forbes.com/sites/forbesdallascouncil/2018/05/15/what-the-service-economy-must-learn-from-industry-4-0/?sh=6ba85fe36c67
https://uk.myservername.com/6-best-restaurant-pos-systems-2021#1_Nobly
https://www.softwareadvice.com
https://library.oapen.org/bitstream /handle/20.500.12657/43282/2021_Book_DigitalEntrepreneurship.pdf?sequence=1
http://www.ism.kiev.ua/images/strategy.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights /2015/industry-4-opportunities-and-challenges/industry-4-0.pdf
https://www.emnify.com/blog/industry-4-0.
https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/
https://www.cio.com/article/188979/from-automated-to-autonomous-manufacturing-industry-digital-transformation.html.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521003954
https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation


References: 


1. Rostyslav Demush. Going Digital. Why Digital Transformation is So Important? (2018). URL: https://perfectial.com/blog/digital-transformation-strategy/. [Reviewed on April 19, 2023].
2. Lauks, J. Macoley, J. Noronha, A. Wade, M. Digital vortex. How to defeat the digital innovators with their own weapons. (2018). URL: https://kniga.biz.ua/pdf/8506-cifroviy_vihr.pdf. [Reviewed on April 19, 2023].
3. Cornelius Baur, Dominik Wee (2015). Manufacturing’s next act. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturings-next-act [Reviewed on April 15, 2023].
4. Ben Lamm. What The Service Economy Must Learn From Industry 4.0. (2018). URL: https://www.forbes.com/sites/forbesdallascouncil/2018/05/15/what-the-service-economy-must-learn-from-industry-4-0/?sh=6ba85fe36c67 [Reviewed on April 12, 2023].
5. Six Best Restaurant Pos Systems 2021. URL: https://uk.myservername.com/6-best-restaurant-pos-systems-2021#1_Nobly [Reviewed on April 14, 2023].
6. Software Advice. URL: https://www.softwareadvice.com [Reviewed on April 14, 2023].
7. Mariusz Soltanifar, Mathew Hughes, Lutz Göcke. Digital Entrepreneurship. Impact on Business and Society. (2021) URL: https://library.oapen.org/bitstream /handle/20.500.12657/43282/2021_Book_DigitalEntrepreneurship.pdf?sequence=1 [Reviewed on April 17, 2023].
8. National strategy of Industry 4.0. Project for the Cabinet of Ministers of Ukraine with the support of the OSCE Coordinator in Ukraine. URL: http://www.ism.kiev.ua/images/strategy.pdf (Reviewed on April 25, 2023).
9. Schrauf, S. Berttra, P. Industry 4.0: How digitization makes the supply chain more efficient, agile, and customer-focused. URL: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights /2015/industry-4-opportunities-and-challenges/industry-4-0.pdf. [Reviewed on April 19, 2023].
10. An Introduction to Industry 4.0. URL: https://www.emnify.com/blog/industry-4-0. [Reviewed on April 19, 2023].
11. Industry 4.0 and the fourth industrial revolution explained. URL: https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/. [Reviewed on April 19, 2023].
12. Reichenbach, C. Roese, M. From Automated to Autonomous – Manufacturing Industry Digital Transformation. (2021). URL: https://www.cio.com/article/188979/from-automated-to-autonomous-manufacturing-industry-digital-transformation.html. [Reviewed on April 19, 2023].
13. Paiola, M. Schiavone, F. Khvatova, T. Grandinetti, R. Prior knowledge, industry 4.0 and digital servitization. An inductive framework. (2021). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521003954 [Reviewed on April 19, 2023]. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120963 
14. McKinsey Quarterly. Four fundamentals of workplace automation (2015). URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation [Reviewed on April 20, 2023].


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian