Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Free Walking Tours: український формат

Назва:

 

Free Walking Tours: український формат


Інші назви: 


Free Walking Tours: Ukrainian format


Автори: 


Аксьонова, Наталя
Aksonova, Natalia


Приналежність:

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022
V. N. Karazin Kharkiv National University 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Аксьонова Н. Free Walking Tours: український формат. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 42-52. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23anvtuf.pdf


Bibliographic description: 


Aksonova, N. (2023) Free Walking Tours: Ukrainian format. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 42-52. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23anvtuf.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0001-8876-2197


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.042


338.467.6


JEL: 


L84


Ключові слова:

 

вільні екскурсії
антикризова стратегія
інформаційні платформи
Україна
free tours
anti-crisis strategy
information platforms
Ukraine


Кількість сторінок: 


11


Діапазон сторінок: 


42-52


Початкова сторінка: 


42


Кінцева сторінка: 


52


Короткий огляд (реферат): 


Стаття присвячена огляду зародження та просування послуги «вільних» екскурсій в Україні, а також зміні ставлення до них під час російської військової агресії. У статті розглянута термінологічна плутанина, що виникає в українського споживача з використанням терміну Free Walking Tours, які розглядаються в українських реаліях через призму таких понять як «безкоштовні», «вільні», «відкриті», «волонтерські», хоча у світовій практиці вони проводяться виключно «за чайові». Наведено аналіз стратегій сайтів, що рекламують Free Walking Tours, встановлено найпопулярніші з них та ті, що містять інформацію про подібні послуги на українському ринку. Визначено ступінь включеності українських екскурсоводів до цього інформаційного простору. Показані можливості колаборації у створенні екскурсійної послуги іноземними мовами. У статті показано позитивний ефект від того, що ціну цієї послуги визначають саме споживачі, через те, що вона справляє великий психологічний ефект при низькому ступені очікування. Також цей фактор впливає на просування певної дестинації, ступінь відгуків про роботу екскурсовода та враження від мандрівки. Аналізується позитивний вплив безкоштовних екскурсій на психологічне розвантаження внутрішньо переміщених осіб в умовах війни в Україні. Відзначається, що подібний формат екскурсії є найкращим форматом в умовах економічного спаду та виходу з кризи. Висновки, що подані в статті, дадуть можливість зрозуміти стратегії просування послуги Free Walking Tours для українського споживача, подолати термінологічну розбіжність, що виникає в рекламуванні «безкоштовних» екскурсій «за чайові» для українського споживача. Наявність широкої мережі міжнародних ресурсів з реклами таких послуг дають можливість вдосконалити та урізноманітнити цю послугу українським екскурсоводами іноземними мовами.


The article is dedicated to the review of the origin and promotion of the “free” excursions service in Ukraine as well as to the change of attitude towards them during the russian military aggression. The terminological confusion that arises among the Ukrainian consumers with the use of the term Free Walking Tours are indicated in the article. This term is considered in Ukrainian realities through the prism of such concepts as "free", "unpaid", "open", "volunteer", although in global practice such excursions are provided exclusively "for tips". An analysis of the strategies of sites advertising Free Walking Tours is presented, the most popular of them and those containing information about similar services on the Ukrainian market are identified. The degree of the Ukrainian tour guides inclusion in this information space is determined. The possibilities of collaboration in creating an excursion service in foreign languages are shown. The positive effect of the fact that the price of this service is determined by consumers is shown due to the fact that it has a great psychological effect with a low degree of expectation. Also, this factor affects the promotion of a certain destination, the degree of feedback on the tour guide’s work and the impression of the trip. The positive impact of free excursions on the psychological relief of internally displaced persons in the conditions of war in Ukraine is analyzed. It is noted that this format of the excursion is the best format in the conditions of economic recession and exit from the crisis. The conclusions presented in the article will provide an opportunity to understand the strategy of promoting the Free Walking Tours service for the Ukrainian consumer and to overcome the terminological discrepancy arising in the advertising of "free" excursions "for a tip" for the Ukrainian consumer. The presence of a wide network of international resources for advertising such services is an opportunity to improve and diversify this service with Ukrainian tour guides in foreign languages.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42448


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23anvtuf.pdf
https://www.spottedbylocals.com/blog/free-tours-by-locals-in-europe-cities/
https://www.freetour.com/
DOI: 10.1080/14766825.2022.2046016.
https://www.neweuropetours.eu/blog/events/item-donation-action-on-berlin-tours-for-ukrainian-refugees/
https://www.guruwalk.com/work-free-tour-guide?
DOI: 10.1108/TR-06-2019-0264.
DOI: 10.1177/14687976211016073.
DOI: 10.1080/15022250.2020.1772866.
DOI: 10.5937/turizam24-24756.
DOI: 10.1080/14766825.2016.1189558.
https://www.neweuropetours.eu/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420346
DOI: 10.1080/15022250.2018.1497317.
DOI: 10.3390/ su132312959.
https://vitatv.com.ua/misto/bezkoshtovni-ekskursiyi-vinnytseyu-dlya
https://tripmydream.ua/media/podborki/besplatnye-ekskursii-po-vsemu-miru
https://www.podilske.com/budte-yak-vdoma-initsiatyvni-ladyzhany-provodyat-bezkoshtovni-ekskursiyi-ta-progulyanky-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
https://uzhgorod.net.ua/news/172734
https://www.youtube.com/watch?v=G8LrxLEEBRo&t=1s
https://www.womensaid.net/cases/ekskursiya-dlya-pereselencziv-po-ki%D1%94vu/
https://acmc.ua/ekskursiya-do-medzhybizkoyi-forteczi-yak-integraczijnyj-zahid-dlya-pereselencziv/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3534692-na-lvivsini-dla-pereselenciv-organizovuut-bezkostovni-ekskursii-zamkami-zolotoi-pidkovi.html
https://tvoemisto.tv/news/dlya_pereselentsiv_vlashtovuyut_bezkoshtovni_

ekskursii_lvovom_129947.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3672360-u-mukacevi-vidnovili-vidkriti-ekskursii.html
https://mi100.info/2022/05/11/u-frankivsku-vidnovlyuyut-bezkoshtovni-ekskursiyi/
https://travel.chernivtsi.ua/show/599/shovihidnih-u-chernivcyah-provodyat-volonterski-ekskursiyi


Перелік літератури


1. Del Pilar Londono L. M., Medina F. Х. Free Walking Tour Enterprises in Europe: An Evolutionary Economic Approach. In: Dredge D., Gyimothy S. (Ed.) Collaborative Economy and Tourism Perspectives, Politics, Policies and Prospects, 2017. Switzerland.: Springer International Publishing AG. P. 129-151. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51799-5_8
2. Free tours by locals in European cities. URL: https://www.spottedbylocals.com/blog/free-tours-by-locals-in-europe-cities/ (Last accessed: 26.03.2023).
3. FreeTour. Com. URL: https://www.freetour.com/ (дата звернення: 26.03.2023).
4. Galí N. Impacts of COVID-19 on local tour guides. Journal of tourism and cultural change. 2022. Vol. 20. P. 1-18 DOI: 10.1080/14766825.2022.2046016. https://doi.org/10.1080/14766825.2022.2046016
5. Item donation action on Berlin tours for Ukrainian refugees. URL: https://www.neweuropetours.eu/blog/events/item-donation-action-on-berlin-tours-for-ukrainian-refugees/ (дата звернення: 27.03.2023).
6. Join the world's largest free tour community. URL: https://www.guruwalk.com/work-free-tour-guide? (Last accessed: 27.03.2023).
7. McCabe, S. «Tourism for all?» Considering social tourism: a perspective paper. Tourism Review, 2020. 75(1). Р. 61–64. DOI: 10.1108/TR-06-2019-0264. https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0264
8. Navalón-García R. and Mínguez С. Tourist guides and free tours: A controversial relationship. Journal: Tourist Studies, 2021, P. 1-21. DOI: 10.1177/14687976211016073. https://doi.org/10.1177/14687976211016073
9. Nilsson J. H. and Zillinger М. Free guided tours: storytelling as a means of glocalizing urban places. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2020. Vol. 20, № 3. P. 286-301. DOI: 10.1080/15022250.2020.1772866.https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1772866 
10. Petkova Е. A new model for analysis of customer interaction activities of city tours providing organizations: Implementation to selective tours of Sofia, Bulgaria. Turizam, 2020. Vol. 24, № 2. P. 91-100. DOI: 10.5937/turizam24-24756.https://doi.org/10.5937/turizam24-24756 
11. Rátz Т.‘Be global, go local’ – innovation and creativity in the development of alternative guiding services in Budapest. Journal of Tourism and Cultural Change. 2016. Vol. 15. P. 476-489. DOI: 10.1080/14766825.2016.1189558. https://doi.org/10.1080/14766825.2016.1189558 
12. SANDEMANs NEW Europe. URL: https://www.neweuropetours.eu/ (Last accessed: 28.03.2023).
13. Walking Tourism – Promoting Regional Development. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420346 (Last accessed: 25.03.2023).
14. Widtfeldt Meged, J., Zillinger, M. Disruptive network innovation in free guided tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2018. 18(3). P. 303-318. DOI: 10.1080/15022250.2018.1497317. https://doi.org/10.1080/15022250.2018.1497317 
15. Ziółkowska J. Finding Opportunities in Uncertain Times. The Case Study of a Tourist Guides Venture in the EU. Sustainability. 2021. 13. P. 1-18. DOI: 10.3390/ su132312959. https://doi.org/10.3390/su132312959 
16. Безкоштовні екскурсії для переселенців та вінничан влаштують у червні. VitaTV. URL: https://vitatv.com.ua/misto/bezkoshtovni-ekskursiyi-vinnytseyu-dlya (дата звернення: 27.03.2023).
17. Безкоштовні екскурсії по всьому світу. URL: https://tripmydream.ua/media/podborki/besplatnye-ekskursii-po-vsemu-miru (дата звернення: 27.03.2023).
18. «Будьте, як вдома!». Ініціативні ладижани проводять безкоштовні екскурсії та прогулянки для внутрішньо переміщених осіб. Подільське радіо . URL: https://www.podilske.com/budte-yak-vdoma-initsiatyvni-ladyzhany-provodyat-bezkoshtovni-ekskursiyi-ta-progulyanky-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ (дата звернення: 27.03.2023).
19. «Вільні екскурсії»: ужгородській традиції виповнилося 10 років. URL: https://uzhgorod.net.ua/news/172734 (дата звернення: 25.03.2023).
20. Екскурсії Кривим Рогом – родзинка волонтерського проекту «Разом». URL: https://www.youtube.com/watch?v=G8LrxLEEBRo&t=1s (дата звернення: 28.03.2023).
21. Екскурсія для переселенців по Києву. URL: https://www.womensaid.net/cases/ekskursiya-dlya-pereselencziv-po-ki%D1%94vu/ (дата звернення: 27.03.2023).
22. Екскурсія до Меджибізької фортеці як інтеграційний захід для переселенців https://acmc.ua/ekskursiya-do-medzhybizkoyi-forteczi-yak-integraczijnyj-zahid-dlya-pereselencziv/ (дата звернення: 26.03.2023).
23. На Львівщині для переселенців організовують безкоштовні екскурсії замками «Золотої підкови». Укрінфо. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3534692-na-lvivsini-dla-pereselenciv-organizovuut-bezkostovni-ekskursii-zamkami-zolotoi-pidkovi.html (дата звернення: 28.03.2023).
24. Переселенцям у Львові пропонують низку безкоштовних екскурсій https://tvoemisto.tv/news/dlya_pereselentsiv_vlashtovuyut_bezkoshtovni_

ekskursii_lvovom_129947.html (дата звернення: 25.03.2023).
25. Поліщук В. Л. Формування іміджу регіону як івентивної туристичної дестинації. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1 (16). С. 39-46.
26. У Мукачеві відновили відкриті екскурсії. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3672360-u-mukacevi-vidnovili-vidkriti-ekskursii.html (дата звернення: 28.03.2023).
27. У Франківську відновлюють безкоштовні екскурсії. Місто. URL: https://mi100.info/2022/05/11/u-frankivsku-vidnovlyuyut-bezkoshtovni-ekskursiyi/ (дата звернення: 29.03.2023).
28. Щовихідних у Чернівцях проводять волонтерські екскурсії. Go Chernivtsi. URL: https://travel.chernivtsi.ua/show/599/shovihidnih-u-chernivcyah-provodyat-volonterski-ekskursiyi (дата звернення: 29.03.2023).


References: 


1. Del Pilar Londono L. M., Medina F. Х. Free Walking Tour Enterprises in Europe: An Evolutionary Economic Approach. In: Dredge D., Gyimothy S. (Ed.) Collaborative Economy and Tourism Perspectives, Politics, Policies and Prospects, 2017. Switzerland.: Springer International Publishing AG. P. 129-151. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51799-5_8
2. Free tours by locals in European cities. URL: https://www.spottedbylocals.com/blog/free-tours-by-locals-in-europe-cities/ (Last accessed: 26.03.2023).
3. FreeTour. Com. URL: https://www.freetour.com/ (дата звернення: 26.03.2023).
4. Galí N. Impacts of COVID-19 on local tour guides. Journal of tourism and cultural change. 2022. Vol. 20. P. 1-18 DOI: 10.1080/14766825.2022.2046016. https://doi.org/10.1080/14766825.2022.2046016
5. Item donation action on Berlin tours for Ukrainian refugees. URL: https://www.neweuropetours.eu/blog/events/item-donation-action-on-berlin-tours-for-ukrainian-refugees/ (дата звернення: 27.03.2023).
6. Join the world's largest free tour community. URL: https://www.guruwalk.com/work-free-tour-guide? (Last accessed: 27.03.2023).
7. McCabe, S. «Tourism for all?» Considering social tourism: a perspective paper. Tourism Review, 2020. 75(1). Р. 61–64. DOI: 10.1108/TR-06-2019-0264. https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0264
8. Navalón-García R. and Mínguez С. Tourist guides and free tours: A controversial relationship. Journal: Tourist Studies, 2021, P. 1-21. DOI: 10.1177/14687976211016073. https://doi.org/10.1177/14687976211016073
9. Nilsson J. H. and Zillinger М. Free guided tours: storytelling as a means of glocalizing urban places. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2020. Vol. 20, № 3. P. 286-301. DOI: 10.1080/15022250.2020.1772866.https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1772866 
10. Petkova Е. A new model for analysis of customer interaction activities of city tours providing organizations: Implementation to selective tours of Sofia, Bulgaria. Turizam, 2020. Vol. 24, № 2. P. 91-100. DOI: 10.5937/turizam24-24756 https://doi.org/10.5937/turizam24-24756 
11. Rátz Т.‘Be global, go local’ – innovation and creativity in the development of alternative guiding services in Budapest. Journal of Tourism and Cultural Change. 2016. Vol. 15. P. 476-489. DOI: 10.1080/14766825.2016.1189558. https://doi.org/10.1080/14766825.2016.1189558 
12. SANDEMANs NEW Europe. URL: https://www.neweuropetours.eu/ (Last accessed: 28.03.2023).
13. Walking Tourism – Promoting Regional Development. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420346 (Last accessed: 25.03.2023).
14. Widtfeldt Meged, J., Zillinger, M. Disruptive network innovation in free guided tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2018. 18(3). P. 303-318. DOI: 10.1080/15022250.2018.1497317. https://doi.org/10.1080/15022250.2018.1497317 
15. Ziółkowska J. Finding Opportunities in Uncertain Times. The Case Study of a Tourist Guides Venture in the EU. Sustainability. 2021. 13. P. 1-18. DOI: 10.3390/ su132312959. https://doi.org/10.3390/su132312959 
16. Bezkoshtovni ekskursii dlia pereselentsiv ta vinnychan vlashtuiut' u chervni. VitaTV. URL: https://vitatv.com.ua/misto/bezkoshtovni-ekskursiyi-vinnytseyu-dlya (data zvernennia: 27.03.2023).
17. Bezkoshtovni ekskursii po vs'omu svitu. URL: https://tripmydream.ua/media/podborki/besplatnye-ekskursii-po-vsemu-miru (data zvernennia: 27.03.2023).
18. «Bud'te, iak vdoma!». Initsiatyvni ladyzhany provodiat' bezkoshtovni ekskursii ta prohulianky dlia vnutrishn'o peremischenykh osib. Podil's'ke radio . URL: https://www.podilske.com/budte-yak-vdoma-initsiatyvni-ladyzhany-provodyat-bezkoshtovni-ekskursiyi-ta-progulyanky-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ (data zvernennia: 27.03.2023).
19. «Vil'ni ekskursii»: uzhhorods'kij tradytsii vypovnylosia 10 rokiv. URL: https://uzhgorod.net.ua/news/172734 (data zvernennia: 25.03.2023).
20. Ekskursii Kryvym Rohom – rodzynka volonters'koho proektu «Razom». URL: https://www.youtube.com/watch?v=G8LrxLEEBRo&t=1s (data zvernennia: 28.03.2023).
21. Ekskursiia dlia pereselentsiv po Kyievu. URL: https://www.womensaid.net/cases/ekskursiya-dlya-pereselencziv-po-ki%D1%94vu/ (data zvernennia: 27.03.2023).
22. Ekskursiia do Medzhybiz'koi fortetsi iak intehratsijnyj zakhid dlia pereselentsiv https://acmc.ua/ekskursiya-do-medzhybizkoyi-forteczi-yak-integraczijnyj-zahid-dlya-pereselencziv/ (data zvernennia: 26.03.2023).
23. Na L'vivschyni dlia pereselentsiv orhanizovuiut' bezkoshtovni ekskursii zamkamy «Zolotoi pidkovy». Ukrinfo. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3534692-na-lvivsini-dla-pereselenciv-organizovuut-bezkostovni-ekskursii-zamkami-zolotoi-pidkovi.html (data zvernennia: 28.03.2023).
24. Pereselentsiam u L'vovi proponuiut' nyzku bezkoshtovnykh ekskursij https://tvoemisto.tv/news/dlya_pereselentsiv_vlashtovuyut_bezkoshtovni_

ekskursii_lvovom_129947.html (data zvernennia: 25.03.2023).
25. Polischuk V. L. Formuvannia imidzhu rehionu iak iventyvnoi turystychnoi destynatsii. Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy. 2013. № 1 (16). pp. 39-46.
26. U Mukachevi vidnovyly vidkryti ekskursii. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3672360-u-mukacevi-vidnovili-vidkriti-ekskursii.html (data zvernennia: 28.03.2023).
27. U Frankivs'ku vidnovliuiut' bezkoshtovni ekskursii. Misto. URL: https://mi100.info/2022/05/11/u-frankivsku-vidnovlyuyut-bezkoshtovni-ekskursiyi/ (data zvernennia: 29.03.2023).
28. Schovykhidnykh u Chernivtsiakh provodiat' volonters'ki ekskursii. Go Chernivtsi. URL: https://travel.chernivtsi.ua/show/599/shovihidnih-u-chernivcyah-provodyat-volonterski-ekskursiyi (data zvernennia: 29.03.2023).


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian