Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Аналіз кредитування бізнесу в умовах війни: державні програми підтримки.

Назва: 


Аналіз кредитування бізнесу в умовах війни: державні програми підтримки.


Інші назви: 


Business lending analysis during the war: state support programs


Автори: 


Химич, Ірина
Винник, Тетяна
Тимошик, Наталія
Khymych, Iryna
Vynnyk, Tetiana
Tymoshyk, Nataliia


Приналежність:

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Химич І. Г., Винник Т. М., Тимошик Н. С. Аналіз кредитування бізнесу в умовах війни: державні програми підтримки. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 30-41. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23kihdpp.pdf


Bibliographic description: 


Khymych I., Vynnyk T. & Tymoshyk N. (2023) Business lending analysis during the war: state support programs. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 30-41. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23kihdpp.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації:

 

чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0002-2728-2007
https://orcid.org/0000-0002-8390-3613
htt
ps://orcid.org/0000-0003-2089-0648


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.030


336.7


JEL: 


E52
G21


Ключові слова:

 

національний бізнес
війна
кредит
кредитування
пільговий кредит
державна програма
банківська діяльність
банківський сектор
ризики
резерви
капітал
прибуток
релокація
економіка країни
державна програма «Доступні кредити «5-7-9 %»
national business
war
credit
lending
concessional loan
state program
banking
banking sector
risks
reserves
capital
profit
relocation
economy of the country
State program «Affordable loans «5-7-9 %»


Кількість сторінок: 


12


Діапазон сторінок: 


30-41


Початкова сторінка: 


30


Кінцева сторінка: 


41


Короткий огляд (реферат): 


У статті висвітлено особливості кредитування бізнесу в умовах війни. Відзначено, що кризові явища завжди мають значний вплив на бізнес. Саме кризові явища є негативними та позитивними факторами для розвитку бізнесу, водночас. Досліджено, що наявність війни внесла багато коректив у функціонування національного бізнесу. Фактор війни сприяє суттєвій трансформації вітчизняного бізнесу. Визначено, що кредитування є одним із механізмів забезпечення його підтримки. Представлено топ-5 найбільших банків, що надавали кредити юридичним особам в Україні в 2022 році. Відображено динаміку кількості кредитів, наданих банками для суб’єктів господарювання в 2022 році. Показано динаміку чистих кредитів, наданих суб’єктам господарювання в 2022 році. Подано динаміку працюючих кредитів корпоративних боржників і кредитів, наданих за державною програмою «Доступні кредити «5-7-9 %». Представлено працюючі корпоративні кредити та реалізовану продукцію (послуги) в зоні активних бойових дій у 2022 році. Виявлено, що найперший етап змін у банківській діяльності відбувся саме на ринку пільгових кредитів. Проаналізовано структуру виданих пільгових кредитів для національного бізнесу державними та приватними банками за державною програмою «5-7-9 %» в 2022 році. Здійснено порівняння розмірів середньої суми пільгового за державною програмою «5-7-9 %» для різних банків. Досліджено, що середній розмір пільгового кредиту за банками склав 2,83 млн грн. Лідерську позицію щодо видачі пільгових кредитів для національного бізнесу зайняв АТ «Укрексімбанк» (7,28 млн грн.). Від початку війни банки видали для підтримки національного бізнесу пільгових кредитів на суму більше, ніж 36,50 млрд грн, загальна їх сума склала 126,00 млрд грн. Визначено, що банківський сектор країни є операційно прибутковим. Встановлено наявність ризику втрати загальної прибутковості через гостру потребу формувати резерви. Тому, основним фактором, що впливає на скорочення капіталу банків, є наявність кредитного ризику.


The peculiarities of business lending in wartime are analyzed in the article. It is determined that crises always have a great impact on business. The crisis affects both negative and positive factors for business development simultaneously. It is found that the war made many adjustments in the national business functioning. The war factor contributes to the significant transformation of national business. It is determined that lending is one mechanism for national companies to provide support. The top-5 largest banks that provided loans to legal entities in Ukraine in 2022 are presented. The dynamics of loans number granted by banks to business entities in 2022 is presented as well as the dynamics of net loans granted to business entities in 2022. The dynamics of the corporate debtors’ working loans and loans provided under the state program “Affordable loans 5-7-9%” is shown. Working corporate loans and realized products (services) in the zone of active military operations in 2022 are presented. It is revealed that the very first stage of changes in banking activity took place in the soft loans market. The structure of concessional loans issued for national business by state and private banks under the state program “Affordable loans 5-7-9%” in 2022 is analyzed. The average amount of the concessional loans issued under the state program “Affordable loans 5-7-9%” for different banks is compared. It is determined that the average amount of the preferential loan by banks amounted to UAH 2.83 million. JSC “Ukreximbank” took the leading position in issuing soft loans for national business (UAH 7.28 million). Since the beginning of the war, banks have issued concessional loans in the amount of more than UAH 36.50 billion to support national business, their total amount is UAH 126.00 billion. It is determined that the country’s banking sector is operationally profitable. The presence of a risk of the overall profitability loss due to the urgent need to form reserves is revealed. Therefore, the main factor affecting the reduction of banks' capital is the presence of credit risk.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42447


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23kihdpp.pdf
https://forinsurer.com/rating-banks.
https://www.unian.ua/economics/finance/biznes-i-viyna-yak-banki-kredituyut-pidpriyemstva-u-vazhki-chasi-novini-ukrajina-11776773.html.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_pr_2022-H1.pdf?v=4.
http://www.agrosvit.info/pdf/5-6_2022/4.pdf.
https://finclub.net/ua/infographica/yak-rozdaiutsia-pilhovi-kredyty-pid-chas-viiny.html?fbclid=IwAR0OtXIryFlXGZRbFnnrHPf4aNe3u9uZlTz5NbCsRg1ovYue_YITSLdns0w.
http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/509/495.
https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-63-14.
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/20864/19673.
https://www.unian.ua/economics/finance/stvorennya-nadiynogo-tilu-yak-pracyuye-derzhavna-programa-relokaciji-biznesu-novini-ukrajina-11771461.html.


Перелік літератури: 


1. Forinsurer. Рейтинг надійних банків України 2022. веб-сайт. URL: https://forinsurer.com/rating-banks.
2. Жирій К. Бізнес і війна: як банки кредитують підприємства у важкі часи (07.04.2022). URL: https://www.unian.ua/economics/finance/biznes-i-viyna-yak-banki-kredituyut-pidpriyemstva-u-vazhki-chasi-novini-ukrajina-11776773.html.
3. Національний банк України. веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist.
4. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність (21.06.2022). веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_pr_2022-H1.pdf?v=4.
5. Руда О. Л. Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України. Агросвіт 2022. № 5-6. С. 15-23. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.5—6.15. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/5-6_2022/4.pdf.
6. Садовничий В. Як роздаються доступні кредити під час війни (23.06.2022). URL: https://finclub.net/ua/infographica/yak-rozdaiutsia-pilhovi-kredyty-pid-chas-viiny.html?fbclid=IwAR0OtXIryFlXGZRbFnnrHPf4aNe3u9uZlTz5NbCsRg1ovYue_YITSLdns0w.
7. Сисоєнко І., Карлюка Д. Аналіз основних фінансових показників діяльності банків України. Підприємництво та інновації. 2022. № 23. С. 132-137. https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.22. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/509/495.
8. Швайко М., Микиша А. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України. Соціальна економіка. 2022. № 63. С. 145-155. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-63-14. URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/20864/19673.
9. Шварц Д. Створення надійного тилу: як працює державна програма релокації бізнесу (03.04.2022). URL: https://www.unian.ua/economics/finance/stvorennya-nadiynogo-tilu-yak-pracyuye-derzhavna-programa-relokaciji-biznesu-novini-ukrajina-11771461.html.


References: 


1. Forinsurer. Reitynh nadiinykh bankiv Ukrainy 2022 [Forinsurer. Rating of reliable banks of Ukraine 2022]. Website. Available at: https://forinsurer.com/rating-banks (accessed 05 November 2021) (in Ukrainian).
2. Zhyriiy, K. (07.04.2022). Biznes i viina: yak banky kredytuiut pidpryiemstva u vazhki chasy [Business and war: how banks lend to businesses in difficult times]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/biznes-i-viyna-yak-banki-kredituyut-pidpriyemstva-u-vazhki-chasi-novini-ukrajina-11776773.html (accessed 07 November 2021) (in Ukrainian).
3. Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed 10 November 2021) (in Ukrainian).
4. Natsionalnyi bank Ukrainy. Zvit pro finansovu stabilnist (21.06.2022) [National Bank of Ukraine. Financial Stability Report (21.06.2022)]. Website. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_pr_2022-H1.pdf?v=4 (accessed 18 November 2021) (in Ukrainian).
5. Ruda, O. (2022). Bankivskyi nahliad ta yoho vplyv na bankivsku systemu Ukrainy [Current state of the banking system of Ukraine in the context of banking supervision]. Ahrosvit – Agrosvit. Vol. 5-6. P. 15-23. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/5-6_2022/4.pdf DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.5—6.15 (accessed 16 November 2021) (in Ukrainian).
6. Sadovnychyiy, V. (23.06.2022). Yak rozdaiutsia dostupni kredyty pid chas viiny [How available loans are distributed during wartime]. Available at: https://finclub.net/ua/infographica/yak-rozdaiutsia-pilhovi-kredyty-pid-chas-viiny.html?fbclid=IwAR0OtXIryFlXGZRbFnnrHPf4aNe3u9uZlTz5NbCsRg1ovYue_YITSLdns0 (accessed 17 November 2021) (in Ukrainian).
7. Sysoenko, I., & Karliuka, D. (2022). Analiz osnovnykh finansovykh pokaznykiv diialnosti bankiv Ukrainy [Analysis of main financial indicators activities of banks of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and Innovation. Vol. 23. P. 132-137. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/509/495 DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.22 (accessed 19 November 2021) (in Ukrainian).
8. Shvayko, M., & Mykysha, A. (2022). Suchasni tendentsii rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [Current trends in the development of the banking system of Ukraine]. Sotsialna ekonomika – Social Economics. Vol. 63. P. 145-155. Available at: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/20864/19673 DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-63-14 (accessed 15 November 2021) (in Ukrainian).
9. Shvartc, D. (03.04.2022). Stvorennia nadiinoho tylu: yak pratsiuie derzhavna prohrama relokatsii biznesu [Creating a reliable rear: how the state business relocation program works]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/stvorennya-nadiynogo-tilu-yak-pracyuye-derzhavna-programa-relokaciji-biznesu-novini-ukrajina-11771461.html (accessed 17 November 2021) (in Ukrainian).


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian