Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління

Назва:

(Title)

Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління

Автори:

(Authors)

Машко, Андрій Іванович
Машко, Андрей Иванович
Mashko, Andriy Ivanovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Машко А. Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління [Електронний ресурс] / А. Машко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 308-314. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12maitpu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Дефицит бюджета: сущность, причины возникновения и проблемы управления
Deficit of the budget: essence, reasons and management

Дата публікації:

(Date of publication)

гру-2012

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.143

Ключові слова:

(Key words)

бюджет
доходи бюджету
видатки бюджету
дефіцит бюджету
інфляція
чинники дефіциту
тіньова економіка
budget
profits of budget
charges of budget
deficit of budget
inflation
factors of deficit
shadow economy

Серія/номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Стаття присвячена проблемі дефіциту державного бюджету в умовах формування соціально спрямованої ринкової економіки. У дослідженні обґрунтовано економічну сутність та виявлено основні фактори існування негативного сальдо бюджету. Визначено умови використання дефіциту державного бюджету як інструменту впливу на економічні процеси. Обґрунтовано, що бюджетний дефіцит є складним економічним явищем, має вплив на весь спектр економічних відносин в Україні й може розглядатися у контексті гарантування економічної безпеки держави. Визначено сутнісні характеристики дефіциту бюджету у таких аспектах: за причинами виникнення, типами, формами прояву, зв’язком із державним боргом, термінами дії. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад виникнення дефіциту бюджету та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ним. Основним завданням наукової статті є дослідження економічної суті та виявлення основних причин дефіциту бюджету.
Статья посвящена проблеме дефицита государственного бюджета в условиях формирования социально направленной рыночной экономики. В исследовании обоснованно экономическую сущность и обнаружены основные факторы существования негативного сальдо бюджета. Определенно условия использования дефицита государственного бюджета как инструмента влияния на экономические процессы. Обоснованно, что бюджетный дефицит является сложным экономическим явлением, имеет влияние на весь спектр экономических отношений в Украине и может рассматриваться в контексте гарантирования экономической безопасности государства. Определенно сущностные характеристики дефицита бюджета в таких аспектах: за причинами возникновения, типами, формами проявления, связью, с государственным долгом, сроками действия. Цель исследования – углубление теоретических принципов формирования дефицита бюджета и разработка рекомендаций относительно повышения эффективности управления им. Основным заданием научной статьи является исследование экономической сути и выявление основных причин дефицита бюджета.
The article is devoted to the problem of deficit of the state budget in the conditions of forming the socially directed market economy. The economic essence and the basic factors of existence of negative balance of the budget have been interpreted and identified. The conditions of the use of deficit of the state budget as the instrument of influence on economic processes have been determined. The purpose lies in principles of forming the deficit of budget and developing recommendations in relation to the increasing management efficiency. The basic task of the scientific article is to investigate the economic essence and identify the principal reasons for deficit of budget.

URL

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу):

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1895
ISSN: 2223-3822

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian