Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону

Назва:

(Title)

Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону

Автори:

(Authors)

Савченко, Василь Антонович
Савченко, Василий Антонович
Savchenko, Vasyl Antonovych
Ткачук, Вячеслав Олександрович
Ткачук, Вячеслав Александрович
Tкаchuk, Vyacheslav Oleksandrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Савченко В. Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону [Електронний ресурс] / В. Савченко, В. Ткачук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 19-30. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13svappr.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Применение системы балансовых расчетов дополнительной потребности в рабочих кадрах на промышленных предприятиях региона
The application of a system balance calculations in additional needs in the working staff at regional industrial enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

331.5.024.52:331.108

Ключові слова:

(Key words)

робітничі кадри
державне замовлення на підготовку робітничих кадрів
додаткова потреба у кадрах робітничих професій
методичні підходи щодо оцінки додаткової потреби у кадрах робітничих професій
система балансових розрахунків
working staff
state order for training of the working staff
additional needs in the working staff
methodological approaches in assessing the additional needs for the personnel of working trades
system of balance calculations


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою статті є розкриття методологічних підходів щодо оцінки додаткової потреби промислових підприємств у кадрах робітничих професій на основі використання системи балансів і балансових розрахунків. У статті актуалізується необхідність налагодження механізму збору та обробки даних про перспективну (додаткову) потребу підприємств у кадрах робітничих професій. Проводиться огляд чинних законодавчих актів у сфері регулювання державного замовлення на підготовку кадрів. Пропонується набір показників для визначення додаткової потреби підприємств у робітничих кадрах. Ставиться завдання встановити співвідношення між обсягом загальної та додаткової потреби промислових підприємств у кадрах робітничих професій. Проаналізовано перспективи прогнозів додаткової потреби у робітничих кадрах вітчизняних промислових підприємств. Проведено оцінку обсягу додаткової потреби у кадрах робітничих професій промислових підприємств Житомирської області на основі застосування системи балансових розрахунків.
The aim of the article is to discover the methodological approaches in assessing the additional needs of personnel of working trades in industrial enterprises, using a system of balances and balance calculations. The article is actualized the need of establishing the mechanism of collecting and processing data for the perspective (additional) needs of enterprises in personnel of working trades. The review of current legislative acts in the sphere of regulation of the state order for training of the personnel is holding. A set of indicators to determine the additional needs of enterprises in the working staff is proposed. Pose the problem to establish a relationship between the volume of the general and additional needs of industrial enterprises in the personnel of working trades. The prospects of forecasts additional needs in the working staff of domestic industrial enterprises have been analyzed. Estimated amount of additional needs of industrial enterprises of Zhytomyr region, which is based on the application of the system of balance calculations, has been carried.
Целью статьи является раскрытие методологических подходов к оценке дополнительной потребности промышленных предприятий в кадрах рабочих профессий на основе использования системы балансов и балансовых расчетов. В статье актуализируется необходимость налаживания механизма сбора и обработки данных о перспективной (дополнительную) потребности предприятий в кадрах рабочих профессий. Проводится обзор действующих законодательных актов в сфере регулирования государственного заказа на подготовку кадров. Предлагается набор показателей для определения дополнительной потребности предприятий в рабочих кадрах. Ставится задача установить соотношение между объемом общей и дополнительной потребности промышленных предприятий в кадрах рабочих профессий. Проанализированы перспективы прогнозов дополнительной потребности в рабочих кадрах отечественных промышленных предприятий. Проведена оценка объема дополнительной потребности в кадрах рабочих профессий промышленных предприятий Житомирской области на основе применения системы балансовых расчетов.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2251
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian