Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Diversification as a direction of enterprise's stabilization

Назва:

(Title)

Diversification as a direction of enterprise's stabilization

Автори:

(Authors)

Fedyshyn, Bohdan Petrovych
Федишин, Богдан Петрович
Федишин, Богдан Петрович
Fedyshyn, Iryna Bohdanivna
Федишин, Ірина Богданівна
Федишин, Ирина Богдановна

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Fedyshyn B. Diversification as a direction of enterprise's stabilization [Електронний ресурс] / B. Fedyshyn, I. Fedyshyn // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 279-285. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13fbpess.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Диверсифікація як напрямок стабілізації діяльності підприємства
Диверсификация как направление стабилизации деятельности предприятия

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.8

Ключові слова:

(Key words)

diversification
diagnostics
efficiency coefficient
synergetic effect
диверсифікація
діагностика
коефіцієнт ефективності
синергетичний ефект


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Розкрито основні напрямки диверсифікаційної діяльності промислових підприємств на основі діагностики їх виробничого потенціалу, із збереженням базової діяльності та впровадженням інновацій. Визначено передумови диверсифікації, які полягають у втраті позицій підприємства на ринку основної продукції, незадоволенні споживачів окремими видами продукції, як товарами народного споживання, так і підприємств-суміжників продукцією розглядуваного підприємства. Запропоновано методи розрахунку диверсифікаційних заходів, на основі оціночного коефіцієнту ефективності, та синергетичного ефекту. За результатами оцінювання з’ясовується необхідність диверсифікації як стабілізації діяльності підприємства в умовах нестабільної економіки.
The basic directions of industrial enterprises activity diversification on the basis of diagnosis of their productive capacity with the basic activity and innovation implementation preservation are revealed. The preconditions of diversification are determined, namely, the loss of position on the market of primary products, consumer dissatisfaction with certain types of products like consumer goods and allied enterprises dissatisfaction with the products of the examined enterprises. The methods of diversification measures calculation on the basis of estimated efficiency coefficient and synergetic effect are suggested. On the basis of the test the importance of diversification as a measure of enterprise's stabilization in conditions of unstable economy is brought to light.
Раскрыто основные направления диверсификационной деятельности промышленных предприятий на основании диагностики их производственного потенциала из сохранением базовой деятельности та внедрением инноваций. Определено предусловия диверсификации, суть которых в потере позиций предприятия на рынке основной продукции, неудовлетворении потребителей отдельными видам продукции, как товарами народного потребления, так и предприятий-смежников продукцией рассматриваемого предприятия. Предложено методы расчета диверсификационных мероприятий, на основе оценочного коэффициента эффективности, и синергетического эффекта. По результатам оценки определяется необходимость диверсификации как стабилизации деятельности предприятия в условиях нестабильной экономики.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2302
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian