There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Vol. 10, No.1, 2014

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі 4385
2 Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти) 1515
3 Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах 7416
4 Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва 5817
5 Trade defence in European Union 4278
6 Exponential smoothing for financial time series data forecasting 5671
7 Customs and trade security policy 4426
8 Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations 6200
9 Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method 3787
10 Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України 6572
11 Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації 4082
12 Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств 3945
13 Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій 6532
14 Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні 4240
15 Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік 4237
16 Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах 3649
17 Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України 4357
18 Методы построения правил принятия инвестиционных решений на фондовом рынке 6331
19 Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства 6511
20 Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням 3835
21 Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств 3621
22 Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми 4015
23 Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах 3996
24 Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі 3758
25 До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості 4185
26 Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств 4269
27 Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз 3901
28 Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів 4218
29 Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід 4025
30 Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку 4471
 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian