There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Vol. 10, No.1, 2014

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі 4372
2 Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти) 1512
3 Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах 7403
4 Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва 5799
5 Trade defence in European Union 4267
6 Exponential smoothing for financial time series data forecasting 5664
7 Customs and trade security policy 4418
8 Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations 6178
9 Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method 3780
10 Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України 6549
11 Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації 4073
12 Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств 3934
13 Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій 6505
14 Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні 4232
15 Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік 4226
16 Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах 3639
17 Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України 4347
18 Методы построения правил принятия инвестиционных решений на фондовом рынке 6307
19 Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства 6491
20 Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням 3827
21 Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств 3611
22 Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми 4006
23 Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах 3990
24 Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі 3750
25 До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості 4180
26 Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств 4258
27 Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз 3895
28 Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів 4211
29 Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід 4016
30 Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку 4465
 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian