Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

The diversity of the economic situation of households selected EU countries

Назва:

(Title)

The diversity of the economic situation of households selected EU countries

Автори:

(Authors)

Grzywińska-Rąpca, Małgorzata

Приналежність:

(Affiliation)

 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 4 Oczapowskiego str., 10-719, Olsztyn, Poland
Бібліографічний опис: Grzywińska-Rąpca M. The diversity of the economic situation of households selected EU countries [Електронний ресурс] / Małgorzata Grzywińska-Rąpca // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 41-46. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gmasec.pdf.
Bibliographic description (International):  Grzywińska-Rąpca, M. (2016). The diversity of the economic situation of households selected EU countries. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 41-46. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.5
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Тра-2016
Submitted date:  February, 2016

УДК (UDC): 


doi:

330.567


10.14254/2223-3822.2016.14-1.5

JEL:  C38
D12
D14

Ключові слова:

(Key words)

households
disposable income
savings
loans and liabilities

Діапазон сторінок:

(pages)

 
41-46
Анотація (Abstract):  The persistence of regional variation is associated with the accumulation and interaction for economic, political and cultural. According to this theory, areas of high economic growth are developing faster and faster, while the poor drown in stagnation. In the socio-economic development of every country one of the indicators of the economic situation is the income level of residents. This income is designated for expenditures (for consumer goods and services and other expenses) and an increase in savings (unrealized expenses). Income diversity of European households determine different disparities related primarily to the level of living of the population.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16848
ISSN:  2223-3822
References:  1. Adamczyk, G. (2002). Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu.
2. Donoho, D.L. & Gasko, M. (1992). Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics.
3. Markowski, K., (2000). Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych, Zeyszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 53.
4. Rousseeuw, P.J. & Ruts, I. (1996), Bivariate Location Depth, 45, Applied Statistics.
5. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
6. Rószkiewicz, M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa.
7. Sikora, T. (2012). Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Monografie i opracowania, SGH, nr 590, Warszawa.
8. Sojkin, B. (1994). Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Poznań, ser. II.
9. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian