Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів

Назва:

(Title)

Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів

Автори:

(Authors)

Галущак, Ольга Ярополківна
Галущак, Ольга Ярополковна
Halushchak, Olha Yaropolkivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Галущак О. Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів [Електронний ресурс] / О. Галущак, Н. Жаровська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 67-73. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12hoyuor.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Исследование инновационного развития машиностроительных предприятий с учетом основных факторов риска
Investigation of innovation development of the mechanical engineering enterprises considering the main risk factors

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.341

Ключові слова:

(Key words)

інноваційний розвиток
ризик-фактор
витрати
машинобудівне підприємство
коефіцієнт залишкової корисності
innovation development
risk factor
costs
mechanical engineering enterprise
residual efficiency coefficient


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Проаналізовано основні види ризиків, що виникають у процесі впровадження інновацій на машинобудівних підприємствах. На основі теоретичних досліджень визначено варіант інноваційної виробничої політики машинобудівного підприємства. Запропоновано оптимальний підхід до визначення величини ризику інноваційної діяльності підприємства.
Проанализированы основные виды рисков, возникающих в процессе внедрения инноваций на машиностроительных предприятиях. На основе теоретических исследований определен вариант инновационной производственной политики машиностроительного предприятия. Предложен оптимальный подход к определению величины риска инновационной деятельности предприятия.
The main risks occurring while the innovations introducing at the mechanical engineering enterprises have been analyzed. An innovation production policy of the mechanical engineering enterprise was determined on the basis of theoretical investigation. The optimal approach concerning the risk estimation of the enterprise innovation activity is proposed in the article.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1842
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian