Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти

Назва:

(Title)

Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти

Автори:

(Authors)

Катроша, Людмила Володимирівна
Катроша, Людмила Влидимировна
Katrosha, Liudmyla Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Катроша Л. Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Катроша // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 98-107. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12klvuta.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Система государственных закупок в Украине: теоретические аспекты
Public procurement system in Ukraine: theoretical aspects

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

341.233.11(477)

Ключові слова:

(Key words)

державні закупівлі
державний фінансовий контроль
система державних закупівель
функції державних закупівель
принципи державних закупівель
public procurement
state financial control
public procurement system
public procurement functions
principles of public procurement

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою статті є аналіз ролі, завдань, функцій та принципів системи державних закупівель, а також дослідження існуючих підходів до визначення її сутності і структури та формування власного авторського підходу. Основними завданнями дослідження є проведення аналізу функцій державних закупівель у їх тісному взаємозв’язку з функціями державного фінансового контролю; визначення ролі та місця державних закупівель як інструмента реалізації теорій добробуту та соціальних благ; дослідження основних підходів до визначення поняття “система державних закупівель” та побудови її структури; визначення принципів функціонування системи державних закупівель та факторів впливу на неї. Результати проведеного дослідження полягають у визначенні місця фінансового контролю у системі державних закупівель України та формуванні авторського підходу щодо визначення сутності та структури системи державних закупівель з урахуванням необхідності здійснення контролю і моніторингу на кожному з етапів придбання товарів, робіт та послуг.
Целью статьи является анализ роли, задач, функций и принципов системы государственных закупок, а также исследование существующих подходов к определению ее сущности и структуры и формирования собственного авторского подхода. Основными исследования являются проведение анализа функций государственных закупок в их тесной взаимосвязи с функциями государственного финансового контроля; определение роли и места государственных закупок как инструмента реализации теорий благосостояния и социальных благ; исследование основных подходов к определению понятия “система государственных закупок” и построения ее структуры; определение принципов функционирования системы государственных закупок и факторов влияния на нее.
The article aims to analyze the role, tasks, functions and principles of public procurement system, to study existing approaches to determining of its nature and structure and to develop the author’s own approach. The main tasks of the study is to analyze the functions of public procurements in their close relationship with the functions of state financial control; to determine the role and place of public procurement as a tool for realization of the theories of welfare and social benefits; to study the main approaches to the definition of "public procurement" and its structure; to establish the main principles behind effective public procurement system and the factors of influence. The study resulted in identification of the financial control point in the public procurement system of Ukraine and development of the author's approach to determining of the nature and structure of public procurement system taking into account the need to control and monitor the process at every stage of purchase of goods and services.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1836
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian