Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет

Назва:

(Title)

Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет

Автори:

(Authors)

Нагорняк, Галина Степанівна
Нагорняк, Галина Степановна
Nahorniak, Halyna Stepanivna
Нагорняк, Ірина Степанівна
Нагорняк, Ирина Степановна
Nahorniak, Iryna Stepanivna
Оксентюк, Зоряна
Оксентюк, Зоряна
Oksentyuk, Zoryana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Нагорняк Г. Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Г. Нагорняк, І. Нагорняк, З. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 209-217. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12nhsumi.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Состояние и проблемы защиты информационных продуктов как объектов авторского права в сети Интернет
Current state and protection problems of information products as author's right subject-matter in the Internet

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658

Ключові слова:

(Key words)

авторське право
інтелектуальна власність
Інтернет
інформаційні продукти
інформаційна економіка
доменні ім’я
кіберсквотинг
Інтернет-піратство
copyright
intellectual property
Internet
information products
information economics
domain name
cybersquatting
Internet piracy


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розкрито стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет, недосконалість законодавства з питань порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, намічено перспективні напрямки щодо подолання порушень прав у сфері авторського права в інформаційному просторі. Сьогодні ситуація склалася таким чином, що формально закони існують. Але застосовувати їх надзвичайно складно, оскільки передати або скопіювати інформацію в мережі набагато легше, аніж застосувати традиційні закони через техногенну основу Інтернет. Залишаючись одними з найменш зрозумілих об’єктів сучасного інформаційного світу, проблеми захисту інтелектуальної власності є одним з пріоритетних напрямків досліджень. Тому метою статті є дослідити стан та проблеми захисту таких об’єктів авторського права у сфері інтелектуальної власності, як інформаційні продукти (літературні твори, музичні твори, аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, твори мистецтва, фотографії) у мережі Інтернет; виявити основні причини порушень. Основним завданням, розглянутим у даній статті, є визначення принципів захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет.
В статье раскрыто состояние и проблемы защиты информационных продуктов как объектов авторского права в сети Интернет, несовершенство законодательства по вопросам нарушения прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, намечено перспективные направления по преодолению нарушений прав в сфере авторского права в информационном пространстве. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что формально законы существуют. Но применять их чрезвычайно сложно, поскольку передать или скопировать информацию в сети гораздо легче, чем применить традиционные законы через техногенную основу Интернет. Оставаясь одним из самых странных объектов современного информационного мира, проблемы защиты интеллектуальной собственности является одним из приоритетных направлений исследований. Поэтому целью статьи является исследовать состояние и проблемы защиты таких объектов авторского права в сфере интеллектуальной собственности, как информационные продукты (литературные произведения, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, компьютерные программы, произведения искусства, фотографии) в сети Интернет, обнаружить основные причины нарушений. Основной задачей, рассмотренной в данной статье, является определение принципов защиты информационных продуктов как объектов авторского права в сети Интернет.
The state and problems of protection of information products as author's right subject-matter in the Internet as well as imperfect legislation concerning the intellectual property infringement in the Internet are considered in the article. Some promising directions for overcoming infringement of copyright in cyberspace are outlined. The present situation is such that only formal laws exist. But their use is extremely difficult, because information transfer or copy in the network is much easier to use than to apply the traditional laws through the Internet technological basis. Being one of the least comprehensible objects of modern information world, the problem of protection of intellectual property is one of the priority research areas. The purpose of this article is to explore the state and problems of protection of such copyright in the field of intellectual property, as information products (literary works, musical works, audiovisual works, computer programs, artwork, photographs) in the Internet and to detect the main causes of the violations. To determine the guidelines for the protection of information products as objects of copyright in the Internet is the main task of this paper.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1855
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian