Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Іноземний капітал на банківському ринку України

Назва:

(Title)

Іноземний капітал на банківському ринку України

Автори:

(Authors)

Подчесова, Валерія Юріївна
Подчесова, Валерия Юрьевна
Podchesova, Valeriya Yuriyivna
Сидоренко, Михайло Юрійович
Сидоренко, Михаил Юрьевич
Sydorenko, Mykhaylo Yuriyovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Подчесова В. Іноземний капітал на банківському ринку України [Електронний ресурс] / В. Подчесова, Ю. Сидоренко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 257-263. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pvybru.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Иностранный капитал на банковском рынке Украины
Foreign capital in the banking market of Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

іноземні банки
банківська система
експансія капіталу
foreign banks
the banking system
the expansion of capital


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Статтю присвячено діяльності іноземних банків в Україні. Розглянуто їх мотивацію та фактори, які впливають на остаточне рішення про вихід на новий ринок. Досліджено низку можливих позитивних та негативних наслідків експансії іноземних банків для національного банківського ринку, споживачів, галузей економіки. Проведено аналіз динаміки їх діяльності, розподілу іноземного банківського капіталу за країною походження, перспективи та проблеми їх подальшого розвитку на банківському ринку України. Окрему увагу приділено зміні в тактиці і стратегії іноземних банків в умовах економічної кризи: скороченню присутності банків із західним капіталом в окремих сегментах банківського ринку, навіть повного виходу з ринку цілого ряду банківських установ. Запропоновано напрямки вдосконалення роботи вітчизняної банківської системи з метою забезпечення розвитку української економіки і одночасного дотримання інтересів іноземних інвесторів.
Статья посвящена деятельности иностранных банков в Украине. Рассмотрена их мотивация и факторы, которые оказывают влияние на окончательное решение о выходе на новый рынок. Изучен перечень возможных позитивных и негативных последствий экспансии иностранных банков для национального банковского рынка, потребителей, отраслей экономики. Проведен анализ динамики их деятельности, распределения иностранного банковского капитала в зависимости от страны происхождения, перспективы и проблемы их дальнейшего развития на банковском рынке Украины. Отдельное внимание уделено изменениям в стратегии и тактике иностранных банков в условиях экономического кризиса: сокращению присутствия банков с западным капиталом в отдельных сегментах банковского рынка, даже полного ухода с рынка целого ряда банковских организаций. Предложены направления усовершенствования работы отечественной банковской системы с целью обеспечения развития украинской экономики с одновременным обеспечением интересов иностранных инвесторов.
This article deals with foreign banks’ activity in Ukraine. Their motivation and factors influencing the final decision on entering the new market were viewed. Numerous potential positive or negative consequences of foreign banks’ expansion for the national bank’s market, consumers and economic sectors were examined. The activity’s dynamics, allocation of overseas banks’ capital depending on the country of origin, their prospects and problems of further development in the Ukrainian banking market were analyzed. Changes in foreign banks’ strategy and tactics under global financial crisis conditions were paid special attention to: decreasing of west capital banks’ number in certain banking market’s segments or even absolute secede a variety of banking companies from the market. Ways of improvement of native banking system activity providing both the development of Ukrainian economy and foreign investors’ interests were proposed.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1867
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian