Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів

Назва:

(Title)

Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів

Автори:

(Authors)

Струтинська, Ірина Володимирівна
Струтинская, Ирина Владимировна
Strutynska, Iryna Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Струтинська І. Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. Струтинська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 299-307. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12sivdlc.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Классификационные признаки в деятельности логистических центров
Classification signs are in activity logistic centers

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.5
339.13

Ключові слова:

(Key words)

логістика
логістична інфраструктура
логістичний центр
класифікаційні ознаки логістичних центрів
клас логістичного центру
logistic
logistic infrastructure
logistic center
classification signs of logistic centers
class logistic center


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

На ринку складських об’єктів України досі нема єдиної класифікації складських комплексів, прийнятої основними гравцями – девелоперами і логістичними операторами. Саме тому у статті проведений аналіз класифікаційних ознак логістичних центрів в контексті переосмислення вимог та способів організації логістики на підприємствах. Акцентується увага на функціональному (практичному) використанні послуг логістичного центру. З огляду на це, узагальнено та впорядковано класифікаційні ознаки й запропоновано доповнену класифікацію логістичних центрів, яка дає змогу глибше зрозуміти суть об’єкта і виявити резерви підвищення економічної стабілізації підприємств при використанні послуг логістичних центрів. Виокремлено критерії, за якими визначають приналежність логістичного центру до окремої категорії з погляду його функціонального призначення та обґрунтована необхідність удосконалення процесу визначення класу логістичного центру.
На рынке складских объектов Украины до сих пор нет единственной классификации складских комплексов, принятой основными игроками – девелоперами и логистическими операторами. Именно поэтому в статье проведенный анализ классификационных признаков логистических центров в контексте переосмысления требований и способов организации логистики на предприятиях. Акцентируется внимание на функциональном (практическому) использовании услуг логистического центра. Учитывая это, обобщенно и упорядоченно классификационные признаки и предложена дополненная классификация логистических центров, которая дает возможность глубже понять суть объекта и обнаружить резервы повышения экономической стабилизации предприятий при использовании услуг логистических центров. Выделены критерии, за которыми определяют принадлежность логистического центра к отдельной категории с точки зрения его функционального назначения и обоснованная необходимость усовершенствования процесса определения класса логистического центра.
At the market of ware-house objects Ukraine until now is not the unique classification ware-house complex, accepted basic players – developers and logistic operators. For this reason in the article the conducted analysis classification signs logistic centers in the context radical rethinking of the requirements and methods organization logistic on enterprises. Attention is accented on the functional (to practical) use services logistic center. Taking into account it, generalized and well-organized classification signs and the complemented classification logistic centers, which enables deeper to understand essence of object and find out backlogs increase of the economic stabilizing enterprises at the use services logistic centers, is offered. Criteria after which determine belonging logistic center to the separate category from point his functional setting and the grounded necessity of improvement process determination class are selected.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1860
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian