Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Методологічні основи проектування багаторівневої системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості

Назва:

(Title)

Методологічні основи проектування багаторівневої системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості

Автори:

(Authors)

Демешок, Ольга Олександрівна
Демешок, Ольга Александровна
Demeshok, Olha Oleksandrivna
Микитенко, Вікторія Володимирівна
Микитенко, Виктория Владимировна
Mykytenko, Victoria Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Демешок О. Методологічні основи проектування багаторівневої системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості [Електронний ресурс] / О. Демешок, В. Микитенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 132-145. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12doospp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Методологические основы проектирования многоуровневой системы управления развитием стратегического потенциала промышленности
Methodological basis of planning the multilevel control system of the industry strategic potential development

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.45
021.18

Ключові слова:

(Key words)

система управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості
аналіз систем
методи дослідження операцій
технології алокаційного управління
control system of the industry strategic potential development
analysis of the systems
analysis of operations
technology of rational allocation of resources
backlogs and possibilities management


Серія/номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Розроблено базові положення алокаційної концепції формування багатокомпонентної системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України. Визначено склад шестирівневої комбінації принципів забезпечення проектної ефективності складної системи. Формалізовано, за п’ятьма етапами системного дослідження процесів управління розвитком стратегічного потенціалу реального сектору економіки України, функції, важелі та регулятори, які повинні існувати в межах чотирьох ключових підсистем. Доведено, що реалізація дії останніх підпорядкована загальним економічним інтересам та упереджує виникнення загроз і ризиків сталому розвитку держави.
Разработаны и обоснованы базовые положения алокационной концепции формирования многокомпонентной системы управления развитием стратегического потенциала промышленности Украины. Определен состав шестиуровневой комбинации принципов обеспечения проектной эффективности. Формализированы функции, рычаги и регуляторы, необходимые для обеспечения надежности функционирования четырех ключевых подсистем, идентифицированы при реализации пяти этапов системного исследования процессов управления развитием стратегического потенциала реального сектора экономики Украины. Подтверждено, что их деятельность, подчинена общим экономическим интересам и предупреждает возникновение угроз и рисков устойчивому развитию государства.
Abstract. The main principles of allocation conception of multicomponent control system of the industry strategic potential development of Ukraine are worked out and substantiated. The composition of six level combinations of principles for providing the project efficiency is determined. Functions, levers and regulators necessary to provide the functioning reliability of four key subsystems are identified on five stages of system research of management processes of Ukraine economy real sector strategic potential development. It is confirmed that their activity depends on the general economic interests and warns arising some threats and risks to steady development of the state.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1859
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian