Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу

Назва:

(Title)

Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу

Автори:

(Authors)

Озерчук, Наталя Миколаївна
Озерчук, Наталья Николаевна
Ozerchuk, Natalia Mykolayivna
Сороківська, Олена Анатоліївна
Сорокивская, Елена Анатольевна
Sorokivska, Оlenа Anatoliyivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Озерчук Н. Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу [Електронний ресурс] / Н. Озерчук, О. Сороківська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 155-162. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12onmzva.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Особенности формирования кадровой политики предприятия с использованием аутсорсинга
Special features of the company personnel policy development using outsourcing

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138

Ключові слова:

(Key words)

персонал
кадрова політика
аутсорсинг
організаційна структура
управління персоналом
personnel
personnel policies
outsourcing
organizational structure
personnel management


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою статті є оцінка можливості перепланування та покращення кадрової політики сучасних підприємств. У власників бізнесу сформувалося абсолютно чітке розуміння того, що деякі витратні функції можна з легкістю передавати на аутсорсинг, економлячи кошти і набуваючи гнучкість і чіткість бізнес-процесів. В організаціях розроблена кадрова політика передбачає, в першу чергу, формування стратегії управління персоналом, з врахуванням стратегії розвитку даної структури, яке можливе з використанням принципів аутсорсингу. Поєднання елементів аутсорсингової кадрової політики на сучасних підприємствах підвищить якісні показники роботи працівників з врахуванням усіх досягнень в теорії і практиці в даному напрямі і спричинить позитивний соціальний ефект.
Целью статьи является оценка возможности перепланировки и улучшения кадровой политики современных предприятий. У владельцев бизнеса сформировалось совершенно четкое понимание того, что некоторые расходные функции можно с легкостью передавать на аутсорсинг, экономя средства и приобретая гибкость и четкость бизнес-процессов.В организациях разработана кадровая политика предполагает, в первую очередь, формирование стратегии управления персоналом, с учетом стратегии развития данной структуры, которое возможно с использованием принципов аутсорсинга. Сочетание элементов аутсорсинговой кадровой политики на современных предприятиях повысит качественные показатели работы сотрудников с учетом всех достижений в теории и практике в данном направлении и повлечет положительный социальный эффект.
The evaluation of possible replanning and personnel policy improving at modern enterprises is the aim of the article. Business owners absolutely realize that some expenditure functions can be easily passed to outsourcing, saving money and gaining flexibility and efficiency of business processes. The current personnel policy in organizations provides, first of all, personnel management strategy development, taking into account the structure strategy development, which is possible using the principles of outsourcing. Combining the elements of outsourcing personnel policy at the modern enterprises will improve the quality of employees work taking into consideration all achievements in the theory and practice in this area and cause a positive social impact.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1865
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian