Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии

Назва:

(Title)

Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии

Автори:

(Authors)

Логунова, Наталія Анатоліївна
Логунова, Наталья Анатольевна
Logunova, Natalia Anatolyevna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Логунова Н. Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии [Електронний ресурс] / Н. Логунова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 125-132. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lnavku.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Детермінанти конкурентних переваг України в круїзної індустрії
Determinants of competitive advantage in the cruise industry of Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

379.857

Ключові слова:

(Key words)

круїзна індустрія
конкурентні переваги
детермінанти
чинники
результативність
cruise industry
competitive advantages
determinants
factors
effectiveness


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначені конкурентні переваги, що формують потенціал України в круїзної індустрії на підставі теоретичних положень М. Портера. Встановлено, що даний сектор економіки має потужний інноваційний потенціал, що є основою для отримання національних конкурентних переваг. Представлені основні детермінанти конкурентних переваг круїзної індустрії, до яких належать: умови для факторів, стан попиту, споріднені та підтримуючі галузі, стратегія, структура і суперництво фірм. В загальну систему детермінант додані її сполучні компоненти, що побічно визначають результативність круїзного бізнесу: державні органи влади транснаціональні корпорації (круїзні оператори), місцеві органи влади, освітні структури. В рамках ефективного функціонування системи виділені її ключові складові, які утворюють певну ланцюг елементів, тісно взаємопов'язаних між собою.
In the article are determined the competitive advantages that form the potential of Ukraine in the cruise industry on the basis of theoretical assumptions Porter. Estimated that this sector of the economy has a strong innovative capacity, which is the basis for national competitive advantage. The main determinants of competitive advantage of cruise industry, which include: the conditions for the factors, the state of demand, related and supporting industries, strategy, structure and rivalry between firms. In the overall system determinants added her binders, indirectly determining the impact of cruise business: public authorities, transnational corporations (cruise operators), local government, and educational structures. As part of the effective operation of system its key components are identified, that form a definite chain of elements which are closely interrelated.
В статье определены конкурентные преимущества, формирующие потенциал Украины в круизной индустрии на основании теоретических положений М. Портера. Установлено, что данный сектор экономики, имеет мощный инновационный потенциал, являющийся основой для получения национальных конкурентных преимуществ. Представлены основные детерминанты конкурентных преимуществ круизной индустрии, к которым относятся: условия для факторов, состояние спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегия, структура и соперничество фирм. В общую систему детерминант добавлены её связующие компоненты, косвенно определяющие результативность круизного бизнеса: государственные органы власти транснациональные корпорации (круизные операторы), местные органы власти, образовательные структуры. В рамках эффективного функционирования системы выделены её ключевые составляющие, которые образуют определенную цепь элементов, тесно взаимосвязанных между собой.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2219
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian