Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування

Назва:

(Title)

Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування

Автори:

(Authors)

Біла, Ірина Сергіївна
Белая, Ирина Сергеевна
Bila, Iryna Serhiivna
Насікан, Ніна Іванівна
Насикан, Нина Ивановна
Nasikan, Nina Ivanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Біла І. Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування взаємовідносин [Електронний ресурс] / І. Біла, Н. Насікан // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 16-27. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12bisofv.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Государство и предпринимательский сектор в Украине: генезис и особенности формирования взаимоотношений
State and business sector in Ukraine: the genesis and characteristics of relationship

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

334.012
330.342

Ключові слова:

(Key words)

підприємницький сектор
держава, регулювання
малий бізнес
корпоративний сектор економіки
business sector
state
regulation
small business
corporate sector

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У даній статті досліджені особливості формування взаємовідносин між державою і підприємницьким сектором в Україні. Автори виділяють два періоди у названих взаємовідносинах, які пов’язані із прорахунками державних органів влади та обумовлені недостатністю вітчизняних наукових розробок щодо пошуку необхідного ступеня державного впливу на підприємницький сектор. Особливостями формування взаємовідносин держави і вітчизняного підприємницького сектору названо: обумовленість неефективними процесами приватизації та роздержавлення; відсутність концепції державного регулювання підприємницької діяльності; розвиток підприємництва без адекватних ринкових інститутів в умовах адміністративних обмежень; надмірний вплив політичної складової економічного реформування.
В данной статье исследованы особенности формирования взаимоотношений между государством и предпринимательским сектором в Украине. Авторы выделяют два периода в названных взаимоотношениях, связанные с просчетами государственных органов власти и обусловленные недостаточностью отечественных научных разработок по поиску необходимой степени государственного влияния на предпринимательский сектор. Особенностями формирования взаимоотношений государства и отечественного предпринимательского сектора названы: обусловленность неэффективными процессами приватизации и разгосударствления, отсутствие концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности, развитие предпринимательства без адекватных рыночных институтов в условиях административных ограничений; чрезмерное влияние политической составляющей экономического реформирования.
This article deals with the features of developing the relationship between the state and the business sector in Ukraine. The authors distinguish two periods in these relationship associated with failures of public authorities and lack of domestic scientific research on finding the required degree of government influence on the business sector. The features of the formation of relations between the state and national business sector are called: inefficient processes of privatization and deregulation; lack of the concept of state regulation of business; entrepreneurship development without adequate market institutions under administrative restrictions; excessive influence of the political constituent of economic reforms.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1829
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian