Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Вплив фінансово-економічної кризи на сектор комерційних банків Швеції

Назва:

(Title)

Вплив фінансово-економічної кризи на сектор комерційних банків Швеції

Автори:

(Authors)

Нанавов, Антон Семенович
Нанавов, Антон Семенович
Nanavov, Anton Semenovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Нанавов А. Вплив фінансово-економічної кризи на сектор комерційних банків Швеції [Електронний ресурс] / А. Нанавов // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 218-224. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12naskbs.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Влияние финансово-экономического кризиса на сектор коммерческих банков Швеции
Impact of financial and economic crisis in sector commercial banks Sweden

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.76

Ключові слова:

(Key words)

ризик ліквідності
операції РЕПО
баланс банку
кредити овернайт
валютний своп
liquidity risk
repo agreement
bank’s balance sheet
overnight credits
currency swap

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансової системи Швеції та визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення банківського бізнесу найбільшими банками Швеції за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Проаналізовано основні показники фінансової діяльності найбільших банків Швеції та ступінь залучення банківських інституцій Швеції до міжнародних міжбанківських ринків. В статті наводиться аналіз заходів фінансової стабілізації, які реалізовувалися Центральним банком Швеції та Управлінням державним боргом Швеції з метою підтримання фінансової стійкості системи комерційних банків Швеції та підвищення регуляторних вимог достатності капіталу і нормативів залучення міжбанківських кредитів банківським сектором. Наведено та проаналізовано структуру активів Центрального банку Швеції та охарактеризовано роль центральних органів фінансово-банківського нагляду Швеції у підтриманні ліквідності банків Швеції.
В статье очерчен круг основных тенденций и проблем функционирования финансовой системы Швеции и определены основные факторы структурных преобразований в практике ведения банковского бизнеса крупнейшими банками Швеции в условиях финансово-экономической нестабильности. Проанализированы основные показатели финансовой деятельности крупнейших банков Швеции и степень участия банковских институций Швеции в функционировании международных межбанковских рынков. В статье приводится анализ мер финансовой стабилизации, которые реализовывались Центральным банком Швеции и Управлением государственным долгом Швеции с целью повышения регуляторных требований достаточности капитала и нормативов привлечения межбанковских кредитов банковским сектором. Приведена и проанализирована структура активов Центрального банка Швеции и охарактеризована роль центральных органов финансово-банковского контроля Швеции в поддержании ликвидности банков Швеции.
This article reveals both main tendencies and problems that Swedish banking sector currently witnesses and main triggers of transformations in banking business practice of the biggest Swedish banks under the conditions of financial and economic turmoil. The main indicators of financial activity of the biggest Swedish banks as well as the degree of involvement of Swedish banks in international interbank markets are analyzed. The article reveals the analysis of financial stability actions that were taken by the Central Bank of Sweden and the Debt Management Agency in order to increase the regulative demands of the capital sufficiency and standards of interbank lending in the banking sector. The structure of assets of the Central Bank of Sweden is outlined and analyzed and the role of central bodies of financial supervision in the maintaining of liquidity level of banking sector is considered.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1856
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian