Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування

Назва:

(Title)

Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування

Автори:

(Authors)

Андрушків, Богдан Миколайович
Нянько, Віталій Миколайович
Чайківський, Іван Адамович
Андрушкив, Богдан Николаевич
Чайкивский, Иван Адамович
Andrushkiv, Bohdan Mykolayovych
Nyanko, Vitaliy Mykolayovych
Chaikivskyi, Ivan Adamovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Андрушків Б. Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, В. Нянько, І. Чайківський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 6-15. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmpsm.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Пути повышения эффективности управления маркетинговыми исследованиями на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения
Ways of efficiency increase in marketing research management at agricultural machinery industry enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138
658.8.012.12

Ключові слова:

(Key words)

ринок сільськогосподарського машинобудування
маркетингові дослідження
модель маркетингового управління взаєминами
ефективність маркетингових досліджень
market of agricultural machinery industry
marketing research
model of marketing management of relationship
marketing research efficiency

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Розглянуто і узагальнено запропоновані визначення щодо сутності маркетингових досліджень. Визначено та розкрито основні шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування. Розроблено модель маркетингового управління взаєминами зі споживачами на ринку сільськогосподарського машинобудування. Керівництвом підприємства, на основі проведених маркетингових досліджень вивчення взаємовідносин зі споживачами, розробляється маркетингова програма управління взаємовідносинами зі споживачами. Встановлено, що для перегляду взаємовідносин з клієнтами потрібне проведення комплексного аналізу. Сформовано алгоритм маркетингового дослідження взаємин з постачальником. Розроблено шість груп показників, які, з точки зору як постачальника, так і покупця, характеризують взаємини між підприємствами. Обґрунтовано основні етапи впровадження системи управління ефективністю маркетингових досліджень на підприємствах сільськогосподарського машинобудування.
Рассмотрено и обобщенно предложенные определения относительно сущности маркетинговых исследований. Определенно и раскрыто основные пути повышения эффективности управления маркетинговыми исследованиями на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. Разработана модель маркетингового управления взаимоотношениями с потребителями на рынке сельскохозяйственного машиностроения. Руководством предприятия, на основе проведенных маркетинговых исследований изучения взаимоотношений с потребителями, разрабатывается маркетинговая программа управления взаимоотношениями с потребителями. Установлено, что для пересмотра взаимоотношений с клиентами необходимо проведение комплексного анализа. Сформирован алгоритм маркетингового исследования взаимоотношений с поставщиком. Разработано шесть групп показателей, которые, с точки зрения как поставщика, так и покупателя, характеризуют взаимоотношения между предприятиями. Обоснованы основные этапы внедрения системы управления эффективностью маркетинговых исследований на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения.
The offered determinations concerning the main point of marketing research are considered and generalized. The basic ways of increasing the efficiency of marketing research management on the enterprises of agricultural machinery industry are determined and developed. The model of marketing management concerning the relationship with consumers on the market of agricultural machinery industry is worked out. The marketing program of management of relationship with consumers based on the marketing research dealing with relationship with consumers study is being developed by the enterprise managers. It is found out that for the reconsideration of customer relationship the realization of complex analysis is necessary. The algorithm of marketing research relationship with a supplier is developed. Six groups of indexes characterizing the relationship between enterprises are worked out from the point of view of both the supplier and the customer. The basic stages of introduction of management system aimed at the efficiency of marketing research at the agricultural machinery industry enterprises are reasoned.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1831
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian