Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення

Назва:

(Title)

Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення

Автори:

(Authors)

Ткач, Іван Миколайович
Ткач, Иван Николаевич
Tkach, Ivan Mykolayovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Ткач І. Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення [Електронний ресурс] / І. Ткач // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11timtss.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Анализ возможностей финансовой системы государства функционировать в особый (кризисный) период: опыт Великой Отечественной войны и настоящее
Analysis of possibility of financial system of the state to function in the special (crisis) period: experience of Great Patriotic war and state of the present

Дата публікації:

(Date of publication)

10-Лис-2011

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

533:33

Ключові слова:

(Key words)

фінанси
податки
особливий період
кризові ситуації
фінансова система
воєнні витрати

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (5);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

На конкретному історичному матеріалі проаналізовано зміни фінансової політики СРСР напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Визначено можливі напрями, тенденції та закономірності діяльності фінансових органів у ході війни. На підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо визначення можливої організації фінансової системи та врегулювання її діяльності в умовах особливого (кризового) періоду.
The author analyzes in a specific historical material change in financial policy of the USSR and on start to the Great Patriotic War. There are basic directions, trends and patterns of financial activity during the war. Based on the analysis was proposed to determine the order of the financial system and regulation of its activity in a special (crisis) period.
Проанализировано на конкретном историческом материале изменения финансовой политики СССР накануне и во время Великой Отечественной войны. Определены возможные направления, тенденции и закономерность деятельности финансовых органов в ходе войны. На основании проведенного анализа сформулированы предложения относительно определения возможной организации финансовой системы и урегулирования ее деятельности в условиях особенного (кризисного) периода.
URL (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1478
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2011, Випуск 2(5)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian