Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

A development of ecological education on a base of some european union experience

Назва:

(Title)

A development of ecological education on a base of some european union experience

Автори:

(Authors)

Zielińska, Anetta

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Zielińska A. A development of ecological education on a base of some european union experience [Текст] / A. Zielińska // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2009. — Вип. 1 (2). — С.

Інші назви:

(Other titles)

Rozwój edukacji ekologicznej na podstawie doświadczeń wybranych państw unii europejskiej

Дата публікації:

(Date of publication)

2009

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.5


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (2);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Edukacja ekologiczna kształtuje relacje pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą wpływając na proces kształcenia, doskonalenia i weryfikacji wiedzy kadry zarządzającej środowiskiem przyrodniczym. Szansę rozwoju wyspecjalizowanej kadry zarządzającej upatruje się w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym. Rozwój edukacji ekologicznej w szkolnictwie wyższym należy uznać za bardzo ważną część edukacji w każdym państwie UE. Dąży się do opracowania takich programów nauczania, w których tematyka środowiskowa będzie powiązana z naukami ekonomicznymi, doprowadzając do interdyscyplinarności procesu kształcenia i rozwoju rzeczywistych problemów środowiskowych.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1875
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2009, Випуск 1(2)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian