Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Personal controlling as an early detector of company problems

Назва:

(Title)

Personal controlling as an early detector of company problems

Автори:

(Authors)

Zug, Magdalena
Lewicka, Agnieszka

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Zug M. Personal controlling as an early detector of company problems [Текст] / M. Zug, A. Lewicka // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2009. — Вип. 1 (2). — С.

Інші назви:

(Other titles)

Controlling personalny systemem wczesnego wykrywania problemów w przedsiębiorstwie

Дата публікації:

(Date of publication)

2009

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.5

Ключові слова:

(Key words)

controlling
controlling personalny
zarządzanie zasobami ludzkimi


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (2);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Kontrola w organizacji stanowi pewien mechanizm regulujący, który łączy wyniki działań realizacyjnych funkcji personalnej, czyli działań związanych z doborem kadry, rozwojem, motywowaniem kadr, odejściem pracowników, z szeroko pojętą preparacją tych działań, tj. z planowaniem kadr. Stanowi zatem istotny czynnik spajający cały system zarządzania kadrami. W przedsiębiorstwach znaleźć możemy wiele form nadzoru i kontroli funkcji personalnej. Najczęściej stosowaną i omawianą jest controlling personalny, stanowiący integralną część controllingu przedsiębiorstwa. Celem controlingu jest korygowanie i nadzorowanie różnych dziedzin działalności firmy. Głównym zadaniem controllingu jest wyszukiwanie, a następnie eliminowanie bądź redukcja najsłabszych ogniw organizacji, tzw. «wąskich gardeł». Controlling personalny będąc systemem wczesnego ostrzegania, ma za zadanie dostrzeganie zjawisk zarówno we wnętrzu organizacji, jak i w jej otoczeniu, które mogą stanowić zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania firmy, lub takich, które niosą za sobą szanse do wykorzystania. Poprzez integrację procesów planowania, sterowania i kontroli może pomóc przezwyciężyć problemy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wynikające między innymi z rosnących kosztów osobowych, szybkich zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych, czy ilościowych i jakościowych uwarunkowań doboru i wykorzystania kadr.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1876
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2009, Випуск 1(2)

pdf


 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian