Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning

Title:

Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning

Authors:

Szmitka, Stanisław

Affiliation:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie ul. Jagielońska 59, 10-283 Olsztyn, Poland e-mail: pbdmorag@interia.pl Dr., Katedra Ekonomii

Bibliographic description:

Szmitka, S. (2017). Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 208-229. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf.

Issue Date:

1-dec-2017

Submitted date:

sep-2017

Publisher:

Ternopil Ivan Puluj National Technical University

UDC:

658.310.8
JEL: M 50

Keywords:

periodic assessment
assessment/evaluation criteria
human resources function
Human resource management
human resources

Abstract:

Efficient human resource management is a process, which provides a (business-) organization with the proper number of adequately qualified employees at the appropriate time and place, thus creating the ideal condition for the optimum use of capital and labour. Whatever a given organization is like, it always has been created by and relies on the people working in and for it. It is their attitudes, their professional skills and their personal commitment which determine success or failure. The assessment of employees presents a comprehensive tool within the complex system of human resource management and is of principal importance. Staff assessment may seem easy at first sight, but has been and still is a highly controversial issue. This paper presents the theoretical and practical principles to assess/evaluate employees in contemporary business enterprises. The sound knowledge of the basic determinants cannot be overestimated in the successful managing process of any organization.

Description:

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22750
ISSN: 2223-3822

Copyright owner:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", 2017

URL for reference material:

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf

References:

1.Bieniok, H. (2006). System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa [The human resources management system of the enterprise]. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
2.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi [Management of professional competences] PWE, Warszawa.
3.Golnau, W., Kalinowski, M. & Witkin, J. (2007). Zagadnienia wstępne. Rozwiązania organizacyjne w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi [Initial issues. Organizational solutions within human resources management]. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa.
4.Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami [Basics of organization management]. WN PWN, Warszawa.
5.Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. PWE, Warszawa.
6.Kamińska–Berezowska, S. (2002). Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy [Sociologist at the workplace - new challenges and perspectives]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
7.Kozłowski, A. J. & Walkowicz R., (2013). Ocenianie pracowników. Istota i rodzaje oceny. Metody oceniania. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji [Evaluating employees. The essence and types of assessment. Assessment methods. 8.Managing the social potential of the organization]. EXPOL, Rybiński P., Dąbek J. Sp. j. Włocławek.
9.Król, H. & Ludwiczyński, L. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. WN PWN, Warszawa.
10.Listwan, T. (2004). Przedmiot, ewolucja i znaczenie zrządzania kadrami [Subject, evolution and importance of human resources management]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
11.Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji [Human resources management in the organization]. WN PWN, Warszawa.
12.Pawlak, Z. (2003). Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe [The personal function of the company. HR processes and procedures]. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
13.Pocztowski, A. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy i metody [HR management. Strategies, processes and methods]. PWE, Warszawa.
14.Ratyński, W. (2005). Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania [Psychological and sociological aspects of management]. Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., Warszawa.
15.Rostkowski, T. & Sienkiewicz, Ł. (2003). Ocena okresowa pracowników. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi [Periodic assessment of employees. Tools and practice of human resources management]. Wydawnictwo Poltex Sp. z o.o., Warszawa.
16.Sajkiewicz, A. (2003) Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu. Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomia [Human resources in a changing environment. Human resources in the company, organization, management, economics]. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
17.Sidor–Rządkowska, M. (2001). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników [Shaping modern employee evaluation systems]. Oficyna Wydawnicza Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
18.Szaban, J. M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej [Human resource management in business and public administration]. Difin S.A., Warszawa.
19.Ścibiorek, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. Difin S.A., Warszawa.
20.Zając, C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
21.Zbiegień–Maciąg, L. (2002). Zarządzanie pracownikami [Employee management]. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGM, Kraków.

Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.17, No.2

pdf

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian