There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту

Назва:

(Title)

Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту

Автори:

(Authors)

Федишин, Богдан Петрович
Федишин, Богдан Петрович
Fedyshyn, Bohdan Petrovych
Євтух, Петро Сильвестрович
Евтух, Петр Сильвестрович
Yevtukh, Petro Sylvestrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Федишин Б. Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту [Електронний ресурс] / Б. Федишин, П. Євтух // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 272-276. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12fbpopm.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Развитие предприятий на основе проектного менеджмента
Companies development based on project management

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

380.8

Ключові слова:

(Key words)

проект
інноваційний проект
нестабільна економіка
design
innovative project
the unstable economy


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Мета статті – розкрити основи методології розробки проектів, ознайомити зацікавлених виробників та науковців з специфікою проектного менеджменту в умовах нестабільної економіки. Показати на конкретних прикладах недоліки та прорахунки у виборі проектів у минулому. В статті розглянуто стратегічний розвиток підприємств на основі проектного менеджменту. Висвітлено основні етапи розробки проектів в умовах нестабільної економіки. Наведено приклади мегапроектів.
Цель статьи – раскрыть основы методологии разработки проектов, ознакомить заинтересованных производителей и научных деятелей со спецификой проектного менеджмента в условиях нестабильной экономики. Показать на конкретных примерах недостатки и просчеты выбора проектов в прошлом. В статье рассмотрено стратегическое развитие предприятий на основании проектного менеджмента. Освещено основные этапы разработки проектов в условиях нестабильной экономики. Наведено примеры мегапроектов.
The purpose of the article is to substantiate the methodology basis of the project development, to introduce the specific project management under the unstable economy conditions to the involved manufacturer’s and scientists. Specific examples of weaknesses and failures in the previous selection of projects are set. The company strategic development on the basis of project management is considered in the article. The main stages of a project development under unstable economy conditions are described. Mega projects examples are given.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1871
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian